ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 16.08.2016 9:39
Фінанси
методологічні пояснення
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2015 рік1
  ____________________
1 Дані не вміщено оскільки, через відсутність на території регіонів банків - юридичних осіб, вони дорівнюють інформації у таблиці “Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності за 2015 рік”.
   
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2015 рік
   
(тис.грн)
 
Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали
збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Промисловість1
–13073404,7
74,5
709951,9
25,5
13783356,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–960232,4
57,1
41821,1
42,9
1002053,5
Переробна промисловість
–11937794,3
77,3
631523,1
22,7
12569317,4
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
–12031387,6
79,1
348344,7
20,9
12379732,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
5049,4
82,5
5290,3
17,5
240,9
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
–40267,0
73,6
38400,7
26,4
78667,7
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
2
2
2
2
2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
3999,4
60,0
12387,9
40,0
8388,5
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
2
2
2
2
2
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
5618,4
74,3
18470,6
25,7
12852,2
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
–3125,2
76,0
18781,4
24,0
21906,6
машинобудування
113872,2
75,6
169851,1
24,4
55978,9
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
–137,4
40,0
9,2
60,0
146,6
виробництво електричного устатковання
–7142,6
75,0
47053,6
25,0
54196,2
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
109863,5
77,8
111485,6
22,2
1622,1
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
11288,7
85,7
11302,7
14,3
14,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
8205,7
83,9
19671,1
16,1
11465,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–188504,6
62,5
16749,6
37,5
205254,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
13126,6
70,5
19858,1
29,5
6731,5
  1 Дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2015 році.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
   
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах та районах за 2015 рік
   
(тис.грн)
 
Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Кіровоградська область
–4189137,6
83,6
10410156,7
16,4
14599294,3
  м.Кіровоград
–11873859,2
75,7
1140965,0
24,3
13014824,2
  м.Знам’янка
35221,9
82,4
38149,4
17,6
2927,5
  м.Олександрія
–12204,1
74,0
100963,9
26,0
113168,0
  м.Світловодськ
206100,4
71,9
269496,7
28,1
63396,3
  райони
  Благовіщенський
  (Ульяновський)
137787,7
96,5
138350,9
3,5
563,2
  Бобринецький
297953,1
95,7
299726,0
4,3
1772,9
  Вільшанський
153198,4
91,9
155173,5
8,1
1975,1
  Гайворонський
185721,2
94,0
186656,5
6,0
935,3
  Голованівський
536967,9
89,0
545279,4
11,0
8311,5
  Добровеличківський
451035,7
94,7
453716,2
5,3
2680,5
  Долинський
216720,5
86,9
244341,0
13,1
27620,5
  Знам’янський
757439,8
95,5
757582,1
4,5
142,3
  Кіровоградський
802765,7
83,7
941001,8
16,3
138236,1
  Компаніївський
403675,7
93,9
403871,1
6,1
195,4
  Маловисківський
412780,9
88,8
439219,1
11,2
26438,2
  Новгородківський
400776,4
86,9
421602,5
13,1
20826,1
  Новоархангельський
390992,5
92,7
402076,9
7,3
11084,4
  Новомиргородський
–164270,1
89,1
715598,2
10,9
879868,3
  Новоукраїнський
428659,6
91,9
564519,3
8,1
135859,7
  Олександрівський
372531,4
86,0
391191,4
14,0
18660,0
  Олександрійський
597717,8
85,6
676353,0
14,4
78635,2
  Онуфріївський
91251,7
92,1
100611,4
7,9
9359,7
  Петрівський
337642,8
93,0
367666,2
7,0
30023,4
  Світловодський
274266,7
88,5
285983,3
11,5
11716,6
  Устинівський
369988,0
99,0
370061,9
1,0
73,9
   
Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності за 2015 рік
 
(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Усього1
–4189137,6
83,6
10410156,7
16,4
14599294,3
по великих підприємствах
–12150746,0
60,0
183221,0
40,0
12333967,0
по середніх підприємствах
3548305,4
79,6
5257733,0
20,4
1709427,6
по малих підприємствах
4413303,0
83,8
4969202,7
16,2
555899,7
у т.ч. по мікропідприємствах
1266586,6
84,0
1549372,2
16,0
282785,6
у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство
8965888,1
94,4
9096013,0
5,6
130124,9
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
4517672,2
97,1
4597399,2
2,9
79727,0
по малих підприємствах
4448215,9
94,3
4498613,8
5,7
50397,9
у т.ч. по мікропідприємствах
1334543,8
94,0
1361579,8
6,0
27036,0
промисловість
–13073404,7
74,5
709951,9
25,5
13783356,6
по великих підприємствах
2
2
2
2
2
по середніх підприємствах
2
2
2
2
2
по малих підприємствах
–21654,9
75,3
96168,9
24,7
117823,8
у т.ч. по мікропідприємствах
13187,0
75,7
32806,6
24,3
19619,6
будівництво
–6183,1
79,7
33910,9
20,3
40094,0
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
3461,6
80,0
3483,6
20,0
22,0
по малих підприємствах
–9644,7
79,7
30427,3
20,3
40072,0
у т.ч. по мікропідприємствах
11103,9
80,2
16354,7
19,8
5250,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
105587,6
78,9
383193,2
21,1
277605,6
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
–14115,3
69,8
177939,4
30,2
192054,7
по малих підприємствах
119702,9
79,2
205253,8
20,8
85550,9
у т.ч. по мікропідприємствах
35624,0
78,9
90817,2
21,1
55193,2
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
–66654,8
73,4
59777,1
26,6
126431,9
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
–52827,0
66,7
35752,9
33,3
88579,9
по малих підприємствах
–13827,8
74,2
24024,2
25,8
37852,0
у т.ч. по мікропідприємствах
–8261,5
75,9
7844,4
24,1
16105,9
тимчасове розміщування й організація харчування
–907,6
80,2
573,5
19,8
1481,1
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
по малих підприємствах
–907,6
80,2
573,5
19,8
1481,1
у т.ч. по мікропідприємствах
–912,1
82,1
373,9
17,9
1286,0
інформація та телекомунікації
4821,5
75,2
10942,5
24,8
6121,0
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
2
2
2
2
2
по малих підприємствах
2
2
2
2
2
у т.ч. по мікропідприємствах
869,3
76,4
2689,0
23,6
1819,7
фінансова та страхова діяльність
54,6
64,7
1495,5
35,3
1440,9
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
по малих підприємствах
54,6
64,7
1495,5
35,3
1440,9
у т.ч. по мікропідприємствах
–813,4
60,0
627,5
40,0
1440,9
операції з нерухомим майном
–70920,0
67,9
32491,0
32,1
103411,0
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
746,8
60,0
891,0
40,0
144,2
по малих підприємствах
–71666,8
68,0
31600,0
32,0
103266,8
у т.ч. по мікропідприємствах
–66299,5
67,8
26705,7
32,2
93005,2
професійна, наукова та технічна діяльність
–3448,1
73,0
61103,2
27,0
64551,3
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
–5294,0
20,0
1863,0
80,0
7157,0
по малих підприємствах
1845,9
74,0
59240,2
26,0
57394,3
у т.ч. по мікропідприємствах
–51784,5
73,5
5068,6
26,5
56853,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2848,7
79,2
15569,0
20,8
12720,3
по великих підприємствах
2
2
2
2
2
по середніх підприємствах
2
2
2
2
2
по малих підприємствах
–4595,8
79,3
8084,6
20,7
12680,4
у т.ч. по мікропідприємствах
–281,8
80,1
3227,8
19,9
3509,6
освіта
431,1
86,4
658,1
13,6
227,0
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
по малих підприємствах
431,1
86,4
658,1
13,6
227,0
у т.ч. по мікропідприємствах
431,1
86,4
658,1
13,6
227,0
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
–37329,6
74,4
3432,2
25,6
40761,8
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
2
2
2
2
2
по малих підприємствах
2
2
2
2
2
у т.ч. по мікропідприємствах
134,7
81,3
201,7
18,7
67,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
–10539,5
58,8
63,9
41,2
10603,4
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
2
2
2
2
2
по малих підприємствах
2
2
2
2
2
у т.ч. по мікропідприємствах
–997,8
64,3
63,9
35,7
1061,7
надання інших видів послуг
618,2
73,3
981,7
26,7
363,5
по великих підприємствах
по середніх підприємствах
2
2
2
2
2
по малих підприємствах
2
2
2
2
2
у т.ч. по мікропідприємствах
43,4
71,4
353,3
28,6
309,9
  1 Дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2015 році.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
   
2.1.3.13. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2014 рік
   
(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1
3916053,7
36338296,7
10,8
сільське, лісове та рибне господарство
3572906,4
8407555,0
42,5
промисловість
844974,8
21904465,8
3,9
будівництво
–39896,5
842171,5
–4,7
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
109420,4
1825481,9
6,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
–83312,1
1924095,8
–4,3
тимчасове розміщування й організація харчування
–682,7
40584,9
–1,7
інформація та телекомунікації
11997,1
111929,3
10,7
фінансова та страхова діяльність
3765,9
14112,7
26,7
операції з нерухомим майном
–92192,5
321395,2
–28,7
професійна, наукова та технічна діяльність
–158187,2
318949,2
–49,6
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
–246255,3
559589,4
–44,0
освіта
635,1
3997,5
15,9
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2301,7
22005,2
10,5
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
–9724,6
19723,1
–49,3
надання інших видів послуг
303,2
22240,2
1,4
 
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
 

 

2.1.3.14. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2014 рік
   
(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість1
844974,8
21904465,8
3,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–911710,0
1693462,7
–53,8
Переробна промисловість
1852729,8
17503768,2
10,6
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
1814549,3
13837982,0
13,1
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
–6505,8
72653,1
–9,0
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
–47373,7
354835,7
–13,4
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
–11319,8
322770,7
–3,5
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
322,4
3813,4
8,5
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
–1255,2
594395,3
–0,2
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
–3732,1
357307,6
–1,0
машинобудування
100721,6
1439594,6
7,0
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
234,7
427,0
55,0
виробництво електричного устатковання
–48094,7
286876,2
–16,8
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
139852,7
1073715,9
13,0
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
8728,9
78575,5
11,1
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
7323,1
520415,8
1,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–82625,0
2116680,9
–3,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–13420,0
590554,0
–2,3
 

1 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

   
2.1.3.17. Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2014 рік
   
(тис.грн.)
 
Актив
необоротні активи
оборотні активи
необоротні активи та групи вибуття
на початок звітного періоду
на кінець звітного періоду
на початок звітного періоду
на кінець звітного періоду
на початок звітного періоду
на кінець звітного періоду
Усього1
25051417,9
25064837,8
33578063,1
38452618,5
14185,2
19503,0
сільське, лісове та рибне господарство
5602652,6
6475796,1
9861559,2
12636888,4
1851,2
532,4
промисловість
9597560,9
9930427,9
12928930,0
14284824,4
11062,9
13275,9
будівництво
893509,9
948884,3
1089950,8
691141,4
504,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1419478,0
1617542,3
7617664,5
8570024,3
606,6
5439,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
885504,4
930327,8
497416,5
658317,3
4,7
тимчасове розміщування й організація харчування
34654,2
77428,3
22312,6
21872,7
інформація та телекомунікації
54989,0
56959,0
34357,4
52541,2
фінансова та страхова діяльність
5455,7
2011,9
63519,8
68483,2
124,0
170,0
операції з нерухомим майном
1125742,1
1121654,9
464831,7
478590,8
14,0
81,0
професійна, наукова та технічна діяльність
549744,4
614331,6
627762,1
629796,9
12,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4842901,2
3221869,1
350589,3
334018,5
9,6
освіта
2258,5
2647,0
2267,0
2481,9
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
10010,9
10005,2
7876,6
7936,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
22902,4
48302,9
4853,0
9952,9
надання інших видів послуг
4053,7
6649,5
4172,6
5748,2
 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

   
Продовження
 
Пасив
власний капітал
довгострокові зобов’язання і забезпечення
поточні зобов’язання і забезпечення
на початок звітного періоду
на кінець звітного періоду
на початок звітного періоду
на кінець звітного періоду
на початок звітного періоду
на кінець звітного періоду
Усього1
22776703,9
17418775,6
10623737,4
16743208,2
25241094,9
29373287,7
сільське, лісове та рибне господарство
10110643,6
12716749,8
713069,9
1027400,5
4641317,1
5368186,8
промисловість
6373288,3
912592,3
8454146,2
13708175,4
7709734,7
9607364,5
будівництво
836340,6
514083,3
82684,5
33893,6
1064510,8
1091686,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
515491,2
238550,9
1015230,9
1565505,4
7506971,0
8388899,9
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
450952,8
347425,1
104680,0
150283,0
827288,1
1090941,7
тимчасове розміщування й організація харчування
24983,6
67006,1
5905,4
3324,3
26077,8
28970,6
інформація та телекомунікації
59143,3
59661,4
14513,7
630,4
15689,4
49208,4
фінансова та страхова діяльність
36957,2
42832,0
679,2
4432,0
31463,1
23401,1
операції з нерухомим майном
357708,7
229589,7
176650,0
158261,2
1056229,1
1212475,8
професійна, наукова та технічна діяльність
409753,8
363191,3
1826,3
1175,5
765711,1
879761,7
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3599503,9
1929945,1
11808,6
10427,6
1582187,6
1615514,9
освіта
632,9
525,4
1900,0
1550,0
1992,6
3053,5
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
7778,1
10114,5
1943,9
1550,9
8165,5
6276,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
–12147,7
–21505,9
38656,5
76556,8
1246,6
3204,9
надання інших видів послуг
5673,6
8014,6
42,3
41,6
2510,4
4341,5
   
Продовження

 

Пасив
Баланс
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на початок звітного періоду
на кінець звітного періоду
на початок звітного періоду
на кінець звітного періоду
Усього1
2130,0
1687,8
58643666,2
63536959,3
сільське, лісове та рибне господарство
1032,4
879,8
15466063,0
19113216,9
промисловість
384,6
396,0
22537553,8
24228528,2
будівництво
429,4
362,6
1983965,3
1640025,7
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
56,0
49,4
9037749,1
10193005,6
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
1382920,9
1588649,8
тимчасове розміщування й організація харчування
56966,8
99301,0
інформація та телекомунікації
89346,4
109500,2
фінансова та страхова діяльність
69099,5
70665,1
операції з нерухомим майном
1590587,8
1600326,7
професійна, наукова та технічна діяльність
227,6
1177518,8
1244128,5
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
5193500,1
3555887,6
освіта
4525,5
5128,9
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
17887,5
17941,6
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
27755,4
58255,8
надання інших видів послуг
8226,3
12397,7
 
 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС