ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 04.05.2016 8:03
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
методологічні пояснення
Основні показники ринку праці (щоквартально)
   
 
Одиниця виміру
2015
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення1 
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
435,7
438,8
437,1
436,6
працездатного віку
420,2
422,8
420,6
419,7
Рівень економічної активності населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
60,8
61,3
61,0
60,9
працездатного віку
71,0
71,4
71,1
70,9
Зайняте населення1
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
384,5
391,0
388,8
386,8
працездатного віку
369,0
375,0
372,3
369,9
Рівень зайнятості  населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
53,7
54,6
54,3
54,0
працездатного віку
62,3
63,4
62,9
62,5
Безробітне населення (за методологією МОП)1:
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
51,2
47,8
48,3
49,8
працездатного віку
51,2
47,8
48,3
49,8
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, тис. осіб
21,5
17,5
16,1
22,0
в середньому за період, тис. осіб
22,1
20,6
19,3
18,9
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
11,8
10,9
11,1
11,4
працездатного віку
12,2
11,3
11,5
11,9
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2
у % до економічно активного населення працездатного віку
5,3
4,9
4,6
4,5
у % до населення працездатного віку
3,7
3,5
3,3
3,2
Кількість громадян, які мали статус безробітного 
за період, тис. осіб
29,6
36,5
42,9
55,9
з них
         
працевлаштовано
тис. осіб
4,4
11,2
14,4
17,2
Потреба в робочій   силі2
на кінець звітного періоду,
тис. осіб
2,7
1,0
1,0
0,6
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)2
на кінець звітного періоду, осіб
8
17
16
39
Середній розмір допомоги по безробіттю2
в останньому місяці  звітного періоду, гривень
1237
1074
1164
1317
у % до відповідного періоду попереднього року
106,1
108,4
113,7
116,8
Середньооблікова кількість штатних працівників3
тис. осіб
181,4
182,3
181,2
180,4
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
7,3
14,1
20,8
26,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
7,0
13,8
20,9
30,6
Середньомісячна заробітна плата3
         
номінальна
гривень 
2775
2965
3115
3282
реальна 
у % до відповідного періоду попереднього року
79,3
74,9
75,4
78,8
  1 Дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.
2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
3 Дані наведено за результатами державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики праці» по підприємствах установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році1
   
(на кінець звітного періоду, осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

Січень
22803
799
29
Лютий
23001
1608
14
Березень
20403
2684
8
Квітень
     
Травень
     
Червень
     
Липень
     
Серпень
     
Вересень
     
Жовтень
     
Листопад
     
Грудень
     
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Зареєстроване безробіття у 2016 році1
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги  за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
22803
17362
3,84
1440
Лютий
23001
17366
3,87
1450
Березень
20403
14916
3,43
1479
Квітень
       
Травень
       
Червень
       
Липень
       
Серпень
       
Вересень
       
Жовтень
       
Листопад
       
Грудень
       
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2016 році1
   
 
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць
осіб
у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця
Січень
575
2,3
Лютий
950
3,8
Березень
2970
11,9
Квітень
   
Травень
   
Червень
   
Липень
   
Серпень
   
Вересень
   
Жовтень
   
Листопад
   
Грудень
   
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.  
 

 

 

       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС