ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 04.04.2016 13:26
Економічна діяльність
Капітальні інвестиції
методологічні пояснення
2.1.5.1. Капітальні інвестиції за видами активів у січні–грудні 2015 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
3800413
100,0
інвестиції у матеріальні активи
3786887
99,6
житлові будівлі
338994
8,9
нежитлові будівлі
529535
13,9
інженерні споруди
283257
7,5
машини, обладнання та інвентар
1989168
52,3
транспортні засоби
556578
14,6
земля
7244
0,2
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
18522
0,5
інші матеріальні активи
63589
1,7
інвестиції у нематеріальні активи
13526
0,4
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
4686
0,1
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
1669
0,0
   
2.1.5.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–грудні 2015 року
   

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
3800413
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
290752
7,7
коштів місцевих бюджетів
312837
8,2
власних коштів підприємств та організацій
2729192
71,8
кредитів банків та інших позик
110686
2,9
коштів іноземних інвесторів
1
1
коштів населення на будівництво житла
299533
7,9
інших джерел фінансування
1
1
  1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
   
2.1.5.3. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–грудні 2015 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
3800413
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
1747719
46,0
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
1731859
45,6
Лісове господарство та лісозаготівлі
1
1
Рибне господарство
1
1
Промисловість
718144
18,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
40604
1,1
Переробна промисловість
530998
14,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
137262
3,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
9280
0,2
Будівництво
341652
9,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
87882
2,3
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
1461
0,0
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
52415
1,4
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
34006
0,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
137355
3,6
Наземний і трубопровідний транспорт
78527
2,1
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
1
1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
1
1
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
666
0,0
Тимчасове розміщування
344
0,0
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
322
0,0
Інформація та телекомунікації
2899
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
753
0,0
Телекомунікації (електрозв’язок)
1364
0,0
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
782
0,0
Фінансова та страхова діяльність
1
1
Операції з нерухомим майном
40968
1,1
Професійна, наукова та технічна діяльність
9813
0,3
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
9190
0,2
Наукові дослідження та розробки
1
1
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
1
1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
19374
0,5
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
531534
14,0
Освіта
8666
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
143270
3,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4307
0,1
Надання інших видів послуг
1
1
  1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
   
2.1.1.1. Прийняття в експлуатацію житла у 2015 році
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до 2014р.
м2 загальної площі
у % до 2014р.
По області
117148
205,8
86459
204,5
м.Кіровоград
54191
223,8
54191
223,8
м.Знам’янка
4532
118,2
4532
118,2
м.Олександрія
6898
236,0
6898
236,0
м.Світловодськ
5930
194,4
5930
194,4
райони
       
Бобринецький
1503
91,6
1218
74,2
Вільшанський
1124
387,6
985
339,7
Гайворонський
2851
399,9
2536
355,7
Голованівський
90
11,4
90
12,3
Добровеличківський
85
46,2
85
46,2
Долинський
2535
424,6
2009
452,5
Знам’янський
1900
220,7
Кіровоградський
19948
214,4
Компаніївський
623
163,5
458
120,2
Маловисківський
972
137,3
700
108,2
Новгородківський
326
50,3
155
26,4
Новоархангельський
774
168,6
774
287,7
Новомиргородський
776
168,0
719
155,6
Новоукраїнський
786
103,3
154
31,0
Олександрівський
3615
695,2
2801
833,6
Олександрійський
1776
112,5
390
113,4
Онуфріївський
908
166,0
449
242,7
Петрівський
658
81,1
458
213,0
Світловодський
2961
226,7
Ульяновський
1085
328,8
626
189,7
Устинівський
301
301
   
2.1.1.2. Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у 2015 році
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до 2014р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі
117148
205,8
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
28
140,0
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
30
   
2.1.1.6. Індекси будівельної продукції за видами у 2016 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
72,8
95,3
                   
Будівлі
81,1
112,2
                   
з них
                       
житлові
87,5
171,0
                   
нежитлові
79,8
103,5
                   
Інженерні споруди
60,3
72,3
                   
  1 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.  
   
2.1.1.7. Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2016 році
   
(тис.грн.)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
11214
32214
                   
Будівлі
7501
21670
                   
з них
                       
житлові
1057
4049
                   
нежитлові
6444
17621
                   
Інженерні споруди
3713
10544
                   
   
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС