ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 17.02.2016 11:55
Ринок праці
методологічні пояснення
1.8.1.1. Основні показники ринку праці у 2000-2014рр.
 

 

Економічно активне населення
у тому числі
Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП), місяців
у віці 15-70 років
працездатного віку
зайняте населення
безробітне населення (за методологією МОП)
тис. осіб
у % до населення відповідної вікової групи
в серед-ньому, тис.осіб
у % до населення відповідної вікової групи
у віці 15-70 років
працездатного віку
у віці 15-70 років
працездатного віку
в середньому, тис.осіб
у % до населення відповідної вікової групи
в середньому, тис.осіб
у % до населення відповідної вікової групи
в середньому, тис.осіб
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
в середньому, тис.осіб
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
2000
511,1
61,5
493,3
76,0
435,2
52,4
419,0
64,5
75,9
14,9
74,3
15,1
9
2001
504,9
61,2
486,0
75,0
428,2
51,9
410,0
63,3
76,7
15,2
76,0
15,6
10
2002
517,8
63,2
480,1
74,5
470,0
57,3
433,3
67,2
47,8
9,2
46,8
9,8
9
2003
504,4
61,8
471,6
73,4
454,9
55,7
422,1
65,7
49,5
9,8
49,5
10,5
9
2004
499,3
61,4
467,7
73,1
444,5
54,6
413,7
64,7
54,8
11,0
54,0
11,5
8
2005
501,5
61,9
460,0
72,6
457,5
56,5
416,0
65,7
44,0
8,8
44,0
9,6
8
2006
500,2
62,2
460,1
73,2
458,9
57,1
418,8
66,6
41,3
8,3
41,3
9,0
7
2007
503,2
63,2
461,3
74,1
462,4
58,1
420,5
67,6
40,8
8,1
40,8
8,8
8
2008
499,2
63,6
458,7
74,5
459,1
58,5
418,6
68,0
40,1
8,0
40,1
8,7
6
2009
480,3
62,4
435,9
71,8
432,7
56,2
388,3
63,9
47,6
9,9
47,6
10,9
6
2010
473,5
62,4
431,6
72,0
431,2
56,9
389,3
65,0
42,3
8,9
42,3
9,8
7
2011
474,0
63,3
436,1
73,4
433,1
57,8
395,2
66,6
40,9
8,6
40,9
9,4
6
2012
473,7
64,0
437,0
73,5
433,7
58,6
397,0
66,8
40,0
8,4
40,0
9,2
6
2013
471,0
64,5
434,3
73,1
434,0
59,5
397,3
66,9
37,0
7,9
37,0
8,5
6
2014
440,3
61,0
420,8
71,0
391,1
54,2
371,6
62,7
49,2
11,2
49,2
11,7
6
   
   
(продовження)

 

Середньооблікова кількість штатних працівників1,
тис. осіб
Коефіцієнт обороту робочої сили1
Середньомісячна заробітна плата1
по прийому
по звільненню
номінальна
реальна, у % до попереднього року
у % до середньооблікової кількості
штатних працівників
гривень
у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб2
2000
317
21,1
25,9
170
62,9
х
2001
292
22,3
27,8
231
74,2
115,8
2002
275
23,5
28,1
282
77,2
123,3
2003
255
24,7
31,6
353
96,6
116,4
2004
241
29,6
33,3
455
117,7
120,2
2005
237
27,8
31,8
624
137,8
119,7
2006
235
28,9
31,9
819
162,2
121,9
2007
229
28,6
31,1
1054
185,6
114,3
2008
223
28,1
32,4
1428
135,5
108,8
2009
209
23,3
27,8
1537
206,6
95,0
2010
210
25,4
27,2
1815
196,9
111,0
2011
204
32,7
34,0
2114
210,5
108,1
2012
204
29,0
33,1
2428
214,2
115,3
2013
197
29,0
32,0
2608
214,1
109,0
2014
190
24,4
28,2
2789
229,0
94,8
  1 До 2009р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, з 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
2 Показник розраховано до розміру прожиткового мінімуму, що діяв у грудні відповідного року.
   
1.8.1.3. Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2014 році
   
(в середньому за період)
 
Одиниця виміру
Все населення
Жінки
Чоловіки
Міське населення
Сільське населення
Економічно активне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років
440,3
211,0
229,3
287,4
152,9
працездатного віку
420,8
198,5
222,3
276,0
144,8
Рівень економічної активності
у % до населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років
61,0
55,2
67,5
62,1
58,9
працездатного віку
71,0
66,6
75,4
72,7
67,8
Зайняте населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років
391,1
186,7
204,4
254,2
136,9
працездатного віку
371,6
174,2
197,4
242,8
128,8
Рівень зайнятості
у % до населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років
54,2
48,8
60,2
54,9
52,8
працездатного віку
62,7
58,4
66,9
64,0
60,3
Безробітне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років
49,2
24,3
24,9
33,2
16,0
працездатного віку
49,2
24,3
24,9
33,2
16,0
Рівень безробіття
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років
11,2
11,5
10,9
11,6
10,5
працездатного віку
11,7
12,2
11,2
12,0
11,0
Економічно неактивне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років
281,9
171,5
110,4
175,3
106,6
працездатного віку
172,2
99,6
72,6
103,5
68,7
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС