ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 01.12.2015 8:16
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
2.1.5.1. Капітальні інвестиції за видами активів за січень–вересень 2015 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
2241646
100,0
інвестиції у матеріальні активи
2233900
99,7
житлові будівлі
160591
7,2
нежитлові будівлі
234201
10,4
інженерні споруди
136807
6,1
машини, обладнання та інвентар
1266740
56,5
транспортні засоби
389411
17,4
земля
4876
0,2
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
8170
0,4
інші матеріальні активи
33104
1,5
інвестиції у нематеріальні активи
7746
0,3
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
3135
0,1
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
981
0,0
   
2.1.5.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2015 року
   

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
2241646
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
203665
9,1
коштів місцевих бюджетів
124366
5,5
власних коштів підприємств та організацій
1669583
74,5
кредитів банків та інших позик
75242
3,4
коштів іноземних інвесторів
1
1
коштів населення на будівництво житла
інших джерел фінансування
2
2
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
   
2.1.5.3. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–вересень 2015 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
2241646
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
1044882
46,6
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
1035763
46,2
Лісове господарство та лісозаготівлі
9119
0,4
Рибне господарство
Промисловість
432094
19,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
30756
1,4
Переробна промисловість
317900
14,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
77188
3,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
6250
0,3
Будівництво
155110
6,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
56471
2,5
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
994
0,0
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
33220
1,5
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
22257
1,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
106341
4,7
Наземний і трубопровідний транспорт
67847
3,0
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
1
1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
2
2
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
445
0,0
Тимчасове розміщування
…2
…2
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
…1
…1
Інформація та телекомунікації
1704
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
486
0,0
Телекомунікації (електрозв’язок)
540
0,0
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
678
0,0
Фінансова та страхова діяльність
1
1
Операції з нерухомим майном
33929
1,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
6227
0,3
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
5968
0,3
Наукові дослідження та розробки
1
1
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
2
2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
14176
0,6
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
291596
13,0
Освіта
3774
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
89951
4,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1333
0,1
Надання інших видів послуг
2
2
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
   
2.1.1.1. Прийняття в експлуатацію житла за січень–вересень 2015 року
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня–вересня 2014р.
м2 загальної площі
у % до січня–вересня 2014р.
По області
53036
153,2
39251
150,4
м.Кіровоград
25161
163,8
25161
163,8
м.Знам’янка
2647
97,6
2647
97,6
м.Олександрія
4317
230,1
4317
230,1
м.Світловодськ
2342
139,0
2342
139,0
райони
       
Бобринецький
400
106,7
171
45,6
Вільшанський
831
692
Гайворонський
885
124,1
691
96,9
Голованівський
90
17,8
90
20,1
Добровеличківський
Долинський
174
96,7
174
96,7
Знам’янський
325
37,7
Кіровоградський
8860
203,2
Компаніївський
200
65,4
152
49,7
Маловисківський
271
77,7
81
28,1
Новгородківський
80
13,6
80
13,6
Новоархангельський
324
170,5
324
Новомиргородський
284
61,5
227
49,1
Новоукраїнський
715
112,6
83
22,4
Олександрівський
1504
465,6
1318
948,2
Олександрійський
811
94,7
60
40,3
Онуфріївський
302
112,7
185
100,0
Петрівський
253
36,8
108
117,4
Світловодський
1732
148,7
Ульяновський
528
493,5
348
325,2
Устинівський
   
2.1.1.2. Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень–вересень 2015 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–вересня 2014р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі
53036
153,2
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
13
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
30
   
2.1.1.6. Індекси будівельної продукції за видами у 2015 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
25,0
42,1
41,0
46,6
57,6
67,1
68,5
72,0
81,6
92,4
   
Будівлі
14,3
27,2
30,2
35,9
41,5
46,1
46,0
47,1
59,4
71,4
   
з них
                       
житлові
97,9
42,0
62,4
76,8
86,9
102,7
112,4
122,3
116,0
117,3
   
нежитлові
12,3
26,0
27,8
32,6
38,1
42,0
41,4
42,1
55,2
67,8
   
Інженерні споруди
113,3
124,0
83,1
83,9
113,6
129,5
133,7
134,4
133,7
138,0
   
  1Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.  
   
2.1.1.7. Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2015 році
   
(тис.грн.)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
10184
27555
45496
69110
109261
161780
204955
263103
347793
448368
   
Будівлі
5252
15180
26679
41434
61303
83106
102425
123534
179055
239175
   
з них
                       
житлові
789
1516
3458
5917
8139
11214
14661
18363
21876
25817
   
нежитлові
4463
13664
23221
35517
53164
71892
87764
105171
157179
213358
   
Інженерні споруди
4932
12375
18817
27676
47958
78674
102530
139569
168738
209193
   
   
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС