ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 16.02.2016 13:44
Ринок праці
методологічні пояснення
1.8.1.2. Основні показники ринку праці (щоквартально)
   
 
Одиниця виміру
2015
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення1 
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
435,7
438,8
   
працездатного віку
420,2
422,8
   
Рівень економічної активності населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
60,8
61,3
   
працездатного віку
71,0
71,4
   
Зайняте населення1
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
384,5
391,0
   
працездатного віку
369,0
375,0
   
Рівень зайнятості  населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
53,7
54,6
   
працездатного віку
62,3
63,4
   
Безробітне населення (за методологією МОП)1:
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
51,2
47,8
   
працездатного віку
51,2
47,8
   
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, тис. осіб
21,5
17,5
   
в середньому за період, тис. осіб
22,1
20,6
   
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
11,8
10,9
   
працездатного віку
12,2
11,3
   
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2
у % до економічно активного населення працездатного віку
5,3
4,9
   
у % до населення працездатного віку
3,7
3,5
   
Кількість громадян, які мали статус безробітного 
за період, тис. осіб
29,6
36,5
   
з них
         
працевлаштовано
тис. осіб
4,4
11,2
   
Потреба в робочій   силі2
на кінець звітного періоду,
тис. осіб
2,7
1,0
   
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)2
на кінець звітного періоду, осіб
8
17
   
Середній розмір допомоги по безробіттю2
в останньому місяці  звітного періоду, гривень
1237
1074
   
у % до відповідного періоду попереднього року
106,1
108,4
   
Середньооблікова кількість штатних працівників3
тис. осіб
181,4
182,3
   
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
7,3
14,1
   
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
7,0
13,8
   
Середньомісячна заробітна плата3
         
номінальна
гривень 
2775
2965
   
реальна 
у % до відповідного періоду попереднього року
79,3
74,9
   
  1 Дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.
2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
3 Дані наведено за результатами державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із пи-тань статистики праці» по підприємствах установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
1.8.1.4. Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році1
   
(на кінець звітного періоду, осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

Січень
22281
860
26
Лютий
22693
1135
20
Березень
21456
2653
8
Квітень
19421
1538
13
Травень
18480
1215
15
Червень
17488
1002
17
Липень
16841
1026
16
Серпень
16235
1358
12
Вересень
     
Жовтень
     
Листопад
     
Грудень
     
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
1.8.1.5. Зареєстроване безробіття у 2015 році1
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги  за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
22281
16875
3,74
1202
Лютий
22693
17578
3,81
1169
Березень
21456
17127
3,61
1237
Квітень
19421
13645
3,26
1089
Травень
18480
13090
3,11
1074
Червень
17488
12525
2,98
1074
Липень
16841
12068
2,87
1116
Серпень
16235
11372
2,76
1101
Вересень
       
Жовтень
       
Листопад
       
Грудень
       
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
1.8.1.6. Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році1
   
 
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць
осіб
у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця
Січень
734
3,0
Лютий
1021
4,1
Березень
2622
10,4
Квітень
3619
14,8
Травень
1723
8,0
Червень
1451
7,1
Липень
1059
5,4
Серпень
908
4,9
Вересень
   
Жовтень
   
Листопад
   
Грудень
   
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.  
 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС