ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 17.02.2016 8:13
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
2.1.5.1. Капітальні інвестиції за видами активів за січень–червень 2015 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1308461
100,0
інвестиції у матеріальні активи
1302424
99,5
житлові будівлі
78789
6,0
нежитлові будівлі
114845
8,8
інженерні споруди
63012
4,8
машини, обладнання та інвентар
704517
53,9
транспортні засоби
315624
24,1
земля
4277
0,3
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
5547
0,4
інші матеріальні активи
15813
1,2
інвестиції у нематеріальні активи
6037
0,5
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
2470
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
908
0,1
   
2.1.5.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2015 року
   

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % дозагального обсягу
Усього
1308461
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
184714
14,1
коштів місцевих бюджетів
50393
3,9
власних коштів підприємств та організацій
935002
71,5
кредитів банків та інших позик
44464
3,4
коштів іноземних інвесторів
1
1
коштів населення на будівництво житла
інших джерел фінансування
2
2
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
   
2.1.5.3. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–червень 2015 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1308461
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
531399
40,6
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
526547
40,2
Лісове господарство та лісозаготівлі
4852
0,4
Рибне господарство
Промисловість
248740
19,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
11571
0,9
Переробна промисловість
192417
14,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
41552
3,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3200
0,2
Будівництво
78917
6,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
30611
2,3
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
751
0,0
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
16730
1,3
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
13130
1,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
93413
7,1
Наземний і трубопровідний транспорт
59695
4,6
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
1
1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
2
2
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
284
0,0
Тимчасове розміщування
1
1
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
1
1
Інформація та телекомунікації
653
0,0
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
161
0,0
Телекомунікації (електрозв’язок)
141
0,0
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
351
0,0
Фінансова та страхова діяльність
1
1
Операції з нерухомим майном
16971
1,3
Професійна, наукова та технічна діяльність
2212
0,2
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
2033
0,2
Наукові дослідження та розробки
1
1
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
1
1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
9651
0,7
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
221522
16,9
Освіта
1529
0,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
68417
5,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
712
0,1
Надання інших видів послуг
2
2
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
   
2.1.1.1. Прийняття в експлуатацію житла1 за січень–червень 2015 року
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня–червня 2014р.
м2 загальної площі
у % до січня–червня 2014р.
По області
24326
133,2
17124
123,1
м.Кіровоград
11909
138,8
11909
138,8
м.Знам’янка
1119
73,6
1119
73,6
м.Олександрія
1668
286,6
1668
286,6
м.Світловодськ
1032
86,2
1032
86,2
райони
       
Бобринецький
292
165,0
63
35,6
Вільшанський
269
130
Гайворонський
138
Голованівський
90
34,1
90
43,9
Добровеличківський
Долинський
36
36
Знам’янський
325
173,8
Кіровоградський
3530
207,3
Компаніївський
122
53,7
74
32,6
Маловисківський
Новгородківський
80
27,1
80
27,1
Новоархангельський
262
137,9
262
Новомиргородський
89
88,1
32
31,7
Новоукраїнський
632
112,3
Олександрівський
524
162,2
405
291,4
Олександрійський
697
120,6
Онуфріївський
Петрівський
253
43,8
108
117,4
Світловодський
1143
147,9
Ульяновський
116
116
Устинівський
   
   
2.1.1.2. Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень–червень 2015 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–червня 2014р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі
24326
133,2
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
13
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
30
   
2.1.1.6. Індекси будівельної продукції за видами у 2015 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
25,0
42,1
41,0
46,6
57,6
67,1
68,5
72,0
       
Будівлі
14,3
27,2
30,2
35,9
41,5
46,1
46,0
47,1
       
з них
                       
житлові
97,9
42,0
62,4
76,8
86,9
102,7
112,4
122,3
       
нежитлові
12,3
26,0
27,8
32,6
38,1
42,0
41,4
42,1
       
Інженерні споруди
113,3
124,0
83,1
83,9
113,6
129,5
133,7
134,4
       
  1Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.  
   
2.1.1.7. Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2015 році
   
(тис.грн.)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
10184
27555
45496
69110
109261
161780
204955
263103
       
Будівлі
5252
15180
26679
41434
61303
83106
102425
123534
       
з них
                       
житлові
789
1516
3458
5917
8139
11214
14661
18363
       
нежитлові
4463
13664
23221
35517
53164
71892
87764
105171
       
Інженерні споруди
4932
12375
18817
27676
47958
78674
102530
139569
       
   
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС