ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 02.06.2015 8:31
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
2.1.5.1. Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2015 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
599290
100,0
інвестиції у матеріальні активи
598234
99,8
житлові будівлі
35448
5,9
нежитлові будівлі
41234
6,9
інженерні споруди
10301
1,7
машини, обладнання та інвентар
275185
45,9
транспортні засоби
224899
37,5
земля
1890
0,3
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
2970
0,5
інші матеріальні активи
6307
1,1
інвестиції у нематеріальні активи
1056
0,2
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
788
0,1
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
122
0,0
   
2.1.5.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2015 року
   

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % дозагального обсягу
Усього
599290
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
161593
27,0
коштів місцевих бюджетів
14969
2,5
власних коштів підприємств та організацій
371684
62,0
кредитів банків та інших позик
15032
2,5
коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво житла
інших джерел фінансування
36012
6,0
   
   
2.1.5.3. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–березень 2015 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
599290
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
207621
34,6
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
206526
34,4
Лісове господарство та лісозаготівлі
1095
0,2
Рибне господарство
Промисловість
109932
18,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
7189
1,2
Переробна промисловість
91931
15,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
9817
1,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
995
0,2
Будівництво
35756
6,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
9300
1,6
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
466
0,1
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
6069
1,0
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
2765
0,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
39264
6,6
Наземний і трубопровідний транспорт
33417
5,6
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
1
1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
2
2
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
1
1
Тимчасове розміщування
1
1
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
1
1
Інформація та телекомунікації
146
0,0
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
1
1
Телекомунікації (електрозв’язок)
2
2
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
105
0,0
Фінансова та страхова діяльність
1
1
Операції з нерухомим майном
11387
1,9
Професійна, наукова та технічна діяльність
1117
0,2
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
1045
0,2
Наукові дослідження та розробки
1
1
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
1
1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
8237
1,4
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
171571
28,6
Освіта
711
0,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
3508
0,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
235
0,0
Надання інших видів послуг
482
0,1
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
   
2.1.1.1. Прийняття в експлуатацію житла за січень–березень 2015 року
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня–березня 2014р.
м2 загальної площі
у % до січня–березня 2014р.
По області
11310
165,2
8878
187,2
м.Кіровоград
5877
231,1
5877
231,1
м.Знам’янка
799
102,3
799
102,3
м.Олександрія
883
1698,1
883
1698,1
м.Світловодськ
729
121,3
729
121,3
райони
       
Бобринецький
63
63
Вільшанський
130
130
Гайворонський
Голованівський
57
57
Добровеличківський
Долинський
36
36
Знам’янський
119
115,5
Кіровоградський
1293
134,0
Компаніївський
48
21,1
Маловисківський
Новгородківський
80
102,6
80
102,6
Новоархангельський
Новомиргородський
Новоукраїнський
Олександрівський
Олександрійський
490
125,6
Онуфріївський
Петрівський
108
177,0
108
Світловодський
482
119,9
Ульяновський
116
116
Устинівський
   
   
2.1.1.2. Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень–березень 2015 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–березня 2014р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі
11310
165,2
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
13
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
30
   
2.1.1.6. Індекси будівельної продукції за видами у 2015 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
25,0
42,1
41,0
46,6
               
Будівлі
14,3
27,2
30,2
35,9
               
з них
                       
житлові
97,9
42,0
62,4
76,8
               
нежитлові
12,3
26,0
27,8
32,6
               
Інженерні споруди
113,3
124,0
83,1
83,9
               
  1Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.  
   
2.1.1.7. Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2015 році
   
(тис.грн.)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
10184
27555
45496
69110
               
Будівлі
5252
15180
26679
41434
               
з них
                       
житлові
789
1516
3458
5917
               
нежитлові
4463
13664
23221
35517
               
Інженерні споруди
4932
12375
18817
27676
               
   
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС