ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 16.02.2016 13:32
Ринок праці
методологічні пояснення
1.8.1.2. Основні показники ринку праці (щоквартально)
   
 
Одиниця виміру
2014
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення1 
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
442,0
443,3
442,7
440,3
працездатного віку
422,2
422,8
422,4
420,8
Рівень економічної активності населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
61,2
61,4
61,3
61,0
працездатного віку
71,2
71,3
71,2
71,0
Зайняте населення1
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
397,6
400,0
396,2
391,1
працездатного віку
377,8
379,5
375,9
371,6
Рівень зайнятості  населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
55,1
55,4
54,9
54,2
працездатного віку
63,7
64,0
63,4
62,7
Безробітне населення (за методологією МОП)1:
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
44,4
43,3
46,5
49,2
працездатного віку
44,4
43,3
46,5
49,2
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, тис. осіб
18,9
14,6
14,2
21,1
в середньому за період, тис. осіб
19,9
18,1
16,8
16,7
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
10,0
9,8
10,5
11,2
працездатного віку
10,5
10,2
11,0
11,7
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2
у % до економічно активного населення працездатного віку
4,7
4,3
4,0
4,0
у % до населення працездатного віку
3,3
3,1
2,9
2,8
Кількість громадян, які мали статус безробітного 
за період, тис. осіб
26,6
33,1
40,0
53,7
з них
         
працевлаштовано
тис. осіб
4,4
11,4
14,8
18,0
Потреба в робочій   силі2
на кінець звітного періоду,
тис. осіб
2,2
1,0
1,1
0,6
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)2
на кінець звітного періоду, осіб
9
15
13
36
Середній розмір допомоги по безробіттю2
в останньому місяці  звітного періоду, гривень
1166
991
1023
1128
у % до відповідного періоду попереднього року
104,3
105,7
108,3
110,8
Середньооблікова кількість штатних працівників3
тис. осіб
188,3
190,1
190,8
190,1
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,1
13,0
19,0
24,4
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
5,5
11,5
17,9
28,2
Середньомісячна заробітна плата3
         
номінальна
гривень 
2553
2673
2751
2789
реальна 
у % до відповідного періоду попереднього року
104,7
100,2
98,1
94,8
  1 Дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.
2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
3 Дані наведено за результатами державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із пи-тань статистики праці» по підприємствах установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
1.8.1.4. Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році1
   
(на кінець звітного періоду, осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

Січень
22281
860
26
Лютий
22693
1135
20
Березень
21456
2653
8
Квітень
     
Травень
     
Червень
     
Липень
     
Серпень
     
Вересень
     
Жовтень
     
Листопад
     
Грудень
     
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
1.8.1.5. Зареєстроване безробіття у 2015 році1
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги  за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
22281
16875
3,74
1202
Лютий
22693
17578
3,81
1169
Березень
21456
17127
3,61
1237
Квітень
       
Травень
       
Червень
       
Липень
       
Серпень
       
Вересень
       
Жовтень
       
Листопад
       
Грудень
       
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
1.8.1.6. Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році1
   
 
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць
осіб
у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця
Січень
734
3,0
Лютий
1021
4,1
Березень
2622
10,4
Квітень
   
Травень
   
Червень
   
Липень
   
Серпень
   
Вересень
   
Жовтень
   
Листопад
   
Грудень
   
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.  
 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС