ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 01.04.2015 9:13
Зовнішньоекономічна діяльність
методологічні пояснення
2.2.4. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області за січень 2015 року
   

 

Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол.
США
у % до
січня 2014р.
тис.дол.
США
у % до
січня 2014р.
Усього
31518,1
71,9
6017,9
66,1
25500,2
Австрiя
248,9
135,7
93,1
113,2
Азербайджан
193,2
94,7
193,2
Алжир
49,1
10,5
49,1
Аргентина
5,2
5,2
Банґладеш
81,7
81,7
Бельґiя
1,3
6,8
1,3
Бiлорусь
2563,4
74,2
330,2
26,3
2233,3
Болгарiя
11,5
13,0
11,5
Бразiлiя
1,2
–1,2
Велика Британiя
9,9
21,5
1080,5
433,8
–1070,6
Вiрменiя
41,6
34,9
41,6
Гонконґ
0,3
920,6
–0,3
Грецiя
32,8
32,8
Грузiя
609,2
98,3
609,2
Ґвiнея
77,3
77,3
Данiя
0,7
1810,6
–0,7
Еквадор
9,4
12,8
9,4
Естонiя
4,0
4,0
Єгипет
5892,0
1092,7
5892,0
Iзраїль
980,7
594,2
980,7
Iндiя
317,4
12,2
64,9
96,6
252,6
Iндонезiя
8,1
5,4
236,7
18,2
–228,6
Iрландiя
463,6
198,8
463,6
Iспанiя
816,6
128,0
1,0
271,4
815,6
Iталiя
28,3
3,9
4,9
8,4
23,5
Казахстан
249,5
31,6
249,5
Канада
0,7
0,2
3,8
0,5
Китай
1423,1
8,2
980,7
85,0
442,4
Корея, Республiка
514,2
223389,6
3,9
195084,4
510,4
Кот-д’Івуар
224,9
224,9
Латвiя
33,6
202,7
33,6
Литва
96,9
4,7
68,9
28,1
Лiван
711,5
1035,0
711,5
Лiвiя
306,0
306,0
Малайзiя
25,4
189,4
27,6
–164,0
Мальта
0,0
–0,0
Мексика
0,8
0,3
0,5
Молдова, Республiка
379,4
68,1
379,4
Нiдерланди
40,2
171,0
2,3
20,8
37,9
Нiмеччина
553,2
69,5
516,4
39,8
36,8
Oб’єднанi Арабськi Емiрати
645,5
645,5
Панама
24,3
24,3
Польща
1272,4
36,0
26,2
18,0
1246,2
Портуґалiя
497,7
0,9
27,4
496,8
Росiйська Федерацiя
3819,8
65,6
817,9
165,6
3001,9
Румунiя
49,3
235,5
33605,0
–186,2
Сейшельськi Острови
130,5
130,5
Сербiя
9,3
9,3
Сирiйська Арабська Республiка
210,8
141,6
210,8
Словаччина
51,2
224,3
0,2
1,6
51,0
Словенiя
42,1
118,6
–42,1
США
312,2
89,1
199,7
79,1
112,6
Таїланд
18,1
18,1
Тайвань, Провiнцiя Китаю
0,0
–0,0
Туреччина
6192,0
221145,3
336,7
40,5
5855,3
Туркменiстан
31,9
31,9
Угорщина
71,6
503,1
117,7
36886,6
–46,1
Узбекистан
256,4
84,3
132,6
234,5
123,7
Фiнляндiя
4,4
–4,4
Францiя
209,9
202,8
240,3
39,6
–30,4
Чехiя
710,1
71,9
28,1
1714,1
682,0
Чiлi
0,5
0,5
Швейцарiя
7,2
50,3
–7,2
Японiя
210,3
8992,9
–210,3
  Примітка.. Тут і в наступній таблиці суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.
 

Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.

2.2.6. Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області за січень 2015 року
   
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
січня 2014р.
у % до
загального
обсягу
тис.дол.
США
у % до
січня 2014р.
у % до
загального
обсягу
Усього
31518,1
71,9
100,0
6017,9
66,1
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
360,0
99,0
1,1
235,4
21,9
3,9
02 м'ясо та їстівнi субпродукти
198,6
18,5
3,3
03 риба i ракоподібні
36,7
0,6
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед
360,0
99,0
1,1
II. Продукти рослинного походження
           
06 живі дерева та інші рослини
4053,6
91,7
12,9
528,6
154,8
8,8
07 овочi
18,3
31,2
0,3
08 їстівнi плоди та горiхи
115,1
203,4
1,9
09 кава, чай
6,7
102,2
0,1
10 зерновi культури
4023,0
118,3
12,8
323,9
5,4
11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості
9,3
3,9
0,0
64,7
29,4
1,1
12 насiння і плоди олійних рослин
21,3
2,7
0,1
14 рослинні матеріали для виготовлення
           
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
14001,0
63,3
44,4
389,4
19,6
6,5
IV. Готові харчові продукти
           
16 продукти з м'яса, риби
4724,6
72,0
15,0
59,6
58,2
1,0
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
355,8
104,5
1,1
18 какао та продукти з нього
63,1
91,4
0,2
19 готові продукти із зерна
28,8
127,2
0,1
20 продукти переробки овочів
10,3
45,7
0,0
1,0
159,3
0,0
21 різнi харчовi продукти
69,7
217,6
0,2
58,6
64,3
1,0
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет
0,4
296,9
0,0
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
4196,5
69,3
13,3
V. Мiнеральнi продукти
1736,9
66,7
5,5
819,1
869,2
13,6
25 сiль; сiрка; землi та камiння
850,6
115,9
2,7
26 руди, шлаки i зола
886,3
47,4
2,8
27 палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки
819,1
869,2
13,6
VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
78,0
166,8
0,2
115,4
35,3
1,9
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
49,3
0,2
34 мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини
28,7
0,1
23,1
83,5
0,4
35 бiлковi речовини
92,3
1,5
VII. Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них
39,1
28,2
0,1
524,0
141,5
8,7
39 пластмаси, полiмернi матерiали
12,5
46,6
0,0
403,1
138,1
6,7
40 каучук, гума
26,6
23,8
0,1
120,9
154,3
2,0
VIII. Шкури необробленi, шкiра  вичищена
0,0
0,0
42 вироби iз шкiри
0,0
0,0
IX. Деревина i вироби з деревини
500,7
89,9
1,6
14,4
0,2
44 деревина i вироби з деревини
500,7
89,9
1,6
14,4
0,2
X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матерiалiв
1,0
3295,5
0,0
10,4
160,0
0,2
48 папiр та картон
0,0
56,0
0,0
10,4
882,9
0,2
49 друкована продукцiя
0,9
0,0
ХI. Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
492,8
183,2
1,6
675,8
126,5
11,2
51 вовна
0,2
0,0
52 бавовна
0,0
2,2
0,0
12,4
45,6
0,2
54 нитки синтетичнi або штучнi
0,7
216,4
0,0
178,5
87,1
3,0
55 синтетичнi або штучнi штапельні волокна
29,7
21,9
0,5
56 вата
0,0
26,4
0,0
50,2
175,2
0,8
58 спецiальнi тканини
0,0
0,8
0,0
2,3
8,7
0,0
59 текстильнi матерiали
9,5
58,9
0,2
60 трикотажнi полотна
0,1
3286,5
0,0
26,0
46,6
0,4
61 одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi
54,0
0,2
62 одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi
438,0
164,0
1,4
0,5
4,2
0,0
63 iншi готовi текстильнi вироби
366,4
2267,2
6,1
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу
34,2
0,1
41,3
835,1
0,7
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
34,2
0,1
4,3
249,4
0,1
70 скло та вироби iз скла
37,0
1424,5
0,6
XV. Недорогоцiннi метали та вироби з них
1107,7
1960,2
3,5
247,0
66,2
4,1
72 чорнi метали
1060,2
3,4
123,8
114,0
2,1
73 вироби з чорних металiв
19,2
34,1
0,1
80,3
36,9
1,3
81 iншi недорогоцiннi метали
28,2
0,1
82 iнструменти, ножовi вироби
30,2
84,8
0,5
83 iншi вироби з недорогоцiнних металiв
0,0
9,8
0,0
12,7
626,5
0,2
XVI. Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання
4232,4
65,4
13,4
495,5
27,3
8,2
84 реактори ядернi, котли, машини
4210,3
70,1
13,4
401,6
22,6
6,7
85 електричнi машини
22,1
4,7
0,1
93,9
220,4
1,6
XVII. Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби
83,8
109,7
0,3
230,7
13,3
3,8
86 залiзничнi  локомотиви
9,6
0,0
87 засоби наземного транспорту крiм залiзничного
27,9
36,5
0,1
230,7
13,4
3,8
88 лiтальнi апарати
46,3
0,1
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi
1,2
0,0
1366,9
50441,0
22,7
90 прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi
1,2
0,0
1366,9
50441,0
22,7
XX. Рiзнi промисловi товари
71,1
40,6
0,2
264,3
83,9
4,4
94 меблi
71,0
40,7
0,2
252,0
82,0
4,2
96 рiзнi готовi вироби
0,1
14,6
0,0
12,4
167,9
0,2
 

 

 
2.2.9. Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області за 2014 рік
   

 

Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до
2013 р.
тис.дол. США
у % до
2013 р.
Усього
28284,1
138,7
30515,5
63,2
–2231,5
у тому числі
         
Австралiя
148,5
–148,5
Азербайджан
117,1
80,0
117,1
Бангладеш
574,3
169,1
111,2
152,0
463,1
Бельґiя
179,8
573,6
160,1
2509,9
19,6
Бiлорусь
150,7
48,1
145,6
121,3
5,1
Велика Британія
681,0
3584,1
2780,5
92,3
–2099,5
Вiрменiя
43,4
343,8
4,3
39,0
Гана
187,6
187,6
Грецiя
3170,0
125794,4
–3170,0
Данiя
80,4
300,4
–80,4
Захiдна Сахара
216,2
88,4
–216,2
Iрландiя
62,0
62,0
Iталiя
125,3
141,9
130,5
79,7
–5,2
Канада
27,7
5,5
402,8
53,9
–375,1
Кiпр
6013,8
25,9
–6013,8
Конго, Демократична Республіка
333,8
94,2
–333,8
Латвiя
11,5
573,1
135,4
48,4
–123,9
Малi
101,4
405,8
–101,4
Нiдерланди
399,8
545,0
45,5
473,2
354,3
Нiмеччина
2188,7
106,8
9080,1
78,9
–6891,3
Норвеґія
286,2
99,1
286,2
Oб'єднанi Арабськi Емiрати
510,6
62,4
–510,6
Панама
254,1
299,2
–254,1
Польща
429,5
179,4
25,6
40,2
403,9
Росiйська Федерацiя
261,9
16,2
422,9
81,3
–161,0
Румунiя
145,6
118,9
23,3
118,0
122,3
Словаччина
97,3
134,1
0,1
1,8
97,1
США
21386,1
160,9
3441,2
99,7
17944,8
Уганда
117,5
75,4
–117,5
Угорщина
2,2
25,4
72,7
16911,6
–70,6
Францiя
643,9
371,7
6,8
15,2
637,1
Чехія
63,1
93,8
324,0
49,2
–260,9
Швейцарiя
283,9
89,0
–283,9
Швецiя
13,8
1267,0
1525,4
186,5
–1511,6
 
 

 

2.2.10. Структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області за 2014 рік
   

 

Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до
2013 р.
у % до загального обсягу
тис.дол. США
у % до
2013 р.
у % до загального обсягу
Усього
28284,1
138,7
100,0
30515,5
63,2
100,0
–2231,5
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
1887,1
74,6
6,7
1887,1
послуги для переробки товарів у внутрішній економіці
1887,1
74,6
6,7
1887,1
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
7,2
0,0
1703,9
174,0
5,6
–1696,6
Транспортні послуги
24432,4
147,1
86,4
2406,2
88,1
7,9
22026,2
послуги морського транспорту
1564,7
163,4
5,1
–1564,7
послуги повітряного транспорту
22552,9
162,1
79,7
615,8
93,5
2,0
21937,1
послуги залізничного транспорту
140,3
22,2
0,5
–140,3
послуги автомобільного транспорту
1879,5
77,1
6,6
81,4
19,8
0,3
1798,1
інші допоміжні та додаткові транспортні послуги
4,0
5,7
0,0
–4,0
Послуги, пов’язані з подорожами
268,5
64,2
0,9
1860,7
98,2
6,1
–1592,2
Послуги з будівництва
471,3
170,9
1,7
471,3
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
8887,3
72,3
29,1
–8887,3
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності
119,6
0,6
0,4
–119,6
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
917,6
242,4
3,2
20,8
19,6
0,1
896,8
Ділові послуги
299,9
167,7
1,1
15454,4
167,9
50,6
–15154,5
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги
62,6
79,0
0,2
–62,6
  Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.
   
2.2.1. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Кіровоградської області
   
 
Обсяги прямих інвестицій на 31.12.2014р. (млн.дол. США)
У % до підсумку
Всього
84,7
100,0
у тому числі
   
Велика Британія
21,7
25,6
Кіпр
21,4
25,3
Нідерланди
15,7
18,6
Російська Федерація
10,7
12,7
Панама
2,9
3,4
Віргінські Острови (Брит.)
2,3
2,7
Ізраїль
1,6
1,9
Туреччина
1,5
1,7
Інші країни
6,9
8,1
  Примітка.
Дані сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо. Інформація наведена наростаючим підсумком з початку інвестування і є попередньою. Дані з інвестицій зовнішньоекономічної діяльності відповідно до міжнародної методології, що застосовується при проведенні статистичних спостережень, можуть уточнюватись протягом двох років.
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку області.
   
 
Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з Кіровоградської області в економіці країн світу станом на 31.12.2014р. склав 89,5 тис.дол. США (наростаючим підсумком з початку інвестування).
  Примітка.
Дані наведено наростаючим підсумком з початку інвестування.
Сформовано на підставі інформації юридичних осіб. Дані про прямі інвестиції з області є попередніми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС