ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 01.04.2015 9:09
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
2.1.5.1. Капітальні інвестиції за видами активів за січень–грудень 2014 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
2989960
100,0
інвестиції у матеріальні активи
2950822
98,7
житлові будівлі
161348
5,4
нежитлові будівлі
713380
23,9
інженерні споруди
180997
6,1
машини, обладнання та інвентар
1520689
50,9
транспортні засоби
258223
8,6
земля
24757
0,8
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
30554
1,0
інші матеріальні активи
60874
2,0
інвестиції у нематеріальні активи
39138
1,3
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
3479
0,1
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
34757
1,2
   
2.1.5.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2014 року
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
2989960
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
34560
1,2
коштів місцевих бюджетів
111501
3,7
власних коштів підприємств та організацій
2303499
77,0
кредитів банків та інших позик
360740
12,1
коштів іноземних інвесторів
1
1
коштів населення на будівництво власних квартир
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
136608
4,6
інших джерел фінансування
2
2
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.   
 
2.1.5.3. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–грудень 2014 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
2989960
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
1218961
40,8
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
1209607
40,5
Лісове господарство та лісозаготівлі
1
1
Рибне господарство
2
2
Промисловість
752971
25,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
51655
1,7
Переробна промисловість
534907
17,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
153911
5,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
12498
0,4
Будівництво
293185
9,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
159857
5,3
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
22671
0,7
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
84294
2,8
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
52892
1,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
109902
3,7
Наземний і трубопровідний транспорт
34639
1,2
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
2
2
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
1
1
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
1939
0,1
Тимчасове розміщування
1299
0,1
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
640
0,0
Інформація та телекомунікації
2881
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
1059
0,0
Телекомунікації (електрозв’язок)
1520
0,1
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
302
0,0
Фінансова та страхова діяльність
2
2
Операції з нерухомим майном
19334
0,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
7218
0,2
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
6413
0,2
Наукові дослідження та розробки
474
0,0
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
331
0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
266994
8,9
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
119848
4,0
Освіта
5081
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
11454
0,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
19091
0,6
Надання інших видів послуг
1
1
  1 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.   
2.1.1.1. Прийняття в експлуатацію житла за 2014 рік
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до 2013р.
м2 загальної площі
у % до 2013р.
По області
56917
52,1
42280
53,4
м.Кіровоград
24216
54,3
24216
54,3
м.Знам’янка
3834
116,5
3834
116,5
м.Олександрія
2923
31,8
2923
32,0
м.Світловодськ
3051
69,5
3051
69,5
райони
       
Бобринецький
1641
131,8
1641
164,6
Вільшанський
290
77,1
290
77,1
Гайворонський
713
41,9
713
56,9
Голованівський
790
41,3
731
44,4
Добровеличківський
184
35,5
184
35,5
Долинський
597
29,1
444
23,2
Знам’янський
861
39,2
Кіровоградський
9306
49,4
Компаніївський
381
31,4
381
51,0
Маловисківський
708
36,7
647
54,4
Новгородківський
648
71,5
587
69,0
Новоархангельський
459
91,3
269
67,8
Новомиргородський
462
46,0
462
50,4
Новоукраїнський
761
48,8
497
34,2
Олександрівський
520
33,6
336
34,7
Олександрійський
1578
91,4
344
181,1
Онуфріївський
547
29,0
185
13,5
Петрівський
811
33,7
215
14,3
Світловодський
1306
79,5
Ульяновський
330
19,3
330
28,7
Устинівський
   
   
2.1.1.2. Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за 2014 рік
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до 2013р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі
56917
52,1
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
20
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
   
2.1.1.6. Індекси будівельної продукції за видами у 2015 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
25,0
42,1
                   
Будівлі
14,3
27,2
                   
з них
                       
житлові
97,9
42,0
                   
нежитлові
12,3
26,0
                   
Інженерні споруди
113,3
124,0
                   
  1Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
   
2.1.1.7. Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2015 році
   
(тис.грн.)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
10184
27555
                   
Будівлі
5252
15180
                   
з них
                       
житлові
789
1516
                   
нежитлові
4463
13664
                   
Інженерні споруди
4932
12375
                   
   
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС