ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 02.02.2015 8:34
Ринок праці
методологічні пояснення
Основні показники ринку праці (квартальні дані)
   
 
Одиниця виміру
2014
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення1 
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
442,0
443,3
442,7
 
працездатного віку
422,2
422,8
422,4
 
Рівень економічної активності населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
61,2
61,4
61,3
 
працездатного віку
71,2
71,3
71,2
 
Зайняте населення1
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
397,6
400,0
396,2
 
працездатного віку
377,8
379,5
375,9
 
Рівень зайнятості  населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
55,1
55,4
54,9
 
працездатного віку
63,7
64,0
63,4
 
Безробітне населення (за методологією МОП)1:
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
44,4
43,3
46,5
 
працездатного віку
44,4
43,3
46,5
 
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, тис. осіб
18,9
14,6
14,2
 
в середньому за період, тис. осіб
19,9
18,1
16,8
 
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
10,0
9,8
10,5
 
працездатного віку
10,5
10,2
11,0
 
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2
у % до економічно активного населення працездатного віку
4,7
4,3
4,0
 
у % до населення працездатного віку
3,3
3,1
2,9
 
Кількість громадян, які мали статус безробітного 
за період, тис. осіб
26,6
33,1
40,0
 
з них
         
працевлаштовано
тис. осіб
4,4
11,4
14,8
 
Потреба в робочій   силі2
на кінець звітного періоду,
тис. осіб
2,2
1,0
1,1
 
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)2
на кінець звітного періоду, осіб
9
15
13
 
Середній розмір допомоги по безробіттю2
в останньому місяці  звітного періоду, гривень
1166
991
1023
 
у % до відповідного періоду попереднього року
104,3
105,7
108,3
 
Середньооблікова кількість штатних працівників3
тис. осіб
188,3
190,1
190,8
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,1
13,0
19,0
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
5,5
11,5
17,9
 
Середньомісячна заробітна плата3
         
номінальна
гривень 
2553
2673
2751
 
реальна 
у % до відповідного періоду попереднього року
104,7
100,2
98,1
 
  1 Дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.
2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
3 Дані наведено за результатами державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств із пи-тань статистики праці» по підприємствах установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кі-лькістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
1.8.1.4. Попит та пропозиція робочої сили у 2014 році1
   
(на кінець звітного періоду, осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

Січень
20256
919
22
Лютий
20748
1010
21
Березень
18923
2183
9
Квітень
16692
1309
13
Травень
15494
1086
14
Червень
14565
950
15
Липень
14337
919
16
Серпень
14248
995
14
Вересень
14196
1068
13
Жовтень
14131
1169
12
Листопад
16798
725
23
Грудень
21059
580
36
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
1.8.1.5. Зареєстроване безробіття у 2014 році1
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги  за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
20256
16288
3,40
1054
Лютий
20748
16599
3,49
1091
Березень
18923
14607
3,18
1166
Квітень
16692
12316
2,81
1042
Травень
15494
11399
2,60
1018
Червень
14565
10473
2,48
991
Липень
14337
10371
2,44
1038
Серпень
14248
10165
2,42
1008
Вересень
14196
9893
2,42
1023
Жовтень
14131
9796
2,40
1030
Листопад
16798
9863
2,86
1015
Грудень
21059
14007
3,58
1128
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
1.8.1.6. Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2014 році1
   
 
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць
 
осіб
у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця
Січень
686
3,1
Лютий
979
4,3
Березень
2740
12,0
Квітень
3620
16,7
Травень
1833
9,9
Червень
1553
8,9
Липень
1256
7,4
Серпень
898
5,5
Вересень
1220
7,3
Жовтень
1499
8,9
Листопад
1003
5,3
Грудень
739
3,2
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.  
 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС