ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 16.03.2015 15:12
Промисловість
методологічні пояснення  
 
2.1.7.4. Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2014 році
(уточнені дані)
 
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість
B+C+D
100,7
99,5
102,7
101,9
103,8
106,4
106,5
104,9
104,8
104,1
102,7
100,8
Добувна та переробна промисловість
B+C
100,6
99,2
104,5
103,8
106,2
109,1
109,1
107,1
106,9
106,1
104,4
102,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
106,4
89,7
106,4
104,3
105,4
103,6
99,6
95,3
91,5
88,2
87,0
85,1
Переробна промисловість
С
99,3
101,3
104,1
103,7
106,3
110,6
111,9
110,7
111,7
111,5
109,6
107,5
з неї
                         
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
95,6
100,3
104,3
105,4
108,7
118,5
122,2
123,6
125,7
123,7
119,6
115,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
105,4
135,9
100,6
85,5
80,9
78,9
81,1
79,2
79,5
81,3
80,9
79,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
89,9
99,5
99,6
97,1
97,4
99,0
96,0
97,8
99,1
95,9
94,1
92,8
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
113,4
121,1
118,5
110,8
104,2
101,8
100,9
99,3
97,9
100,3
106,3
109,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
21,1
26,0
28,7
25,9
26,0
27,2
27,0
26,0
26,5
30,1
34,5
36,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
89,0
91,3
102,6
95,1
97,2
124,5
118,4
111,4
108,6
104,7
100,8
99,3
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
97,8
93,1
93,5
98,4
97,7
97,3
94,3
93,5
93,4
93,5
93,3
95,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
100,2
97,3
98,1
96,8
100,4
100,4
99,0
91,3
92,0
92,8
93,3
93,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
101,1
101,2
92,9
90,4
89,2
88,8
89,4
90,0
89,7
88,9
89,5
89,5
 
2.1.7.6. Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2014 році1
(уточнені дані)
 
(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість
B+C+D+Е
1032090,0
2180982,6
3688546,4
5257551,3
7055410,2
8484318,4
10279964,2
11443043,5
13007304,6
14490926,1
15872373,8
17505600,4
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; забір очищення та постачання води
B+C+D+E36
1025149,3
2167534,2
3666667,9
5228859,5
7019172,8
8438643,7
10224237,0
11376611,0
12929430,4
14400525,4
15767705,3
17389576,9
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
B+C+D
1018674,0
2155452,7
3648220,6
5203918,3
6987791,8
8400312,4
10177758,7
11321969,5
12866980,9
14330478,3
15690033,9
17304381,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
766978,4
1675082,9
2977796,2
4378788,4
6027329,6
7303741,7
8938955,5
9952230,8
11355027,7
12634578,0
13745743,4
15046509,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
32648,6
69391,5
116829,4
173784,3
234805,3
297788,7
363585,1
426913,2
492149,7
544953,7
588288,0
635840,5
Переробна промисловість
С
734329,8
1605691,4
2860966,8
4205004,1
5792524,3
7005953,0
8575370,4
9525317,6
10862878,0
12089624,3
13157455,4
14410668,8
з неї
                         
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
494192,5
1045190,3
1866478,2
2818336,9
4050502,3
4748819,3
5959618,3
6507676,8
7358964,2
8255286,4
9009828,3
9900771,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
3368,6
8161,6
10087,1
13967,3
17575,1
40435,6
46118,7
51213,1
56542,8
63252,7
69068,6
74826,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
10562,6
25543,1
43038,9
60966,2
80367,1
102136,9
121724,1
145288,8
163167,5
183111,0
202830,2
225233,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
8143,9
19724,9
34330,2
55755,8
73565,7
95212,5
117223,8
134973,7
155376,6
176229,6
203585,0
225844,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
10231,0
24737,5
45627,5
68760,9
91160,8
120838,1
155332,5
183835,0
217619,7
250024,7
273292,5
297510,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
132818,8
283068,4
462283,1
614605,5
784280,2
950761,3
1059141,8
1172824,5
1294428,2
1400595,3
1477788,5
1579178,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
54145,6
156910,4
326520,7
462615,8
551483,1
767201,5
872386,2
1027207,3
1264566,6
1357727,7
1462290,4
1593192,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
251695,6
480369,8
670424,4
825129,9
960462,2
1096570,7
1238803,2
1369738,7
1511953,2
1695900,3
1944290,5
2257871,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
13416,0
25529,9
40325,8
53633,0
67618,4
84006,0
102205,5
121074,0
140323,7
160447,8
182339,9
201219,4
Забір, очищення та постачання води
36
6475,3
12081,5
18447,3
24941,2
31381,0
38331,3
46478,3
54641,5
62449,5
70047,1
77671,4
85195,9
  1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2015р.).
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
 
2.1.7.7. Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2014 році 1
(уточнені дані)
 
(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість
B+C+D+Е
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
B+C+D
98,7
98,8
98,9
99,0
99,0
99,0
99,0
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
Добувна та переробна промисловість
B+C
74,3
76,8
80,7
83,3
85,4
86,1
86,9
86,9
87,3
87,2
86,6
86,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
3,2
3,2
3,2
3,3
3,3
3,5
3,5
3,7
3,8
3,8
3,7
3,6
Переробна промисловість
С
71,1
73,6
77,5
80,0
82,1
82,6
83,4
83,2
83,5
83,4
82,9
82,4
з неї
                         
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
47,9
47,9
50,6
53,6
57,4
56,0
58,0
56,9
56,6
57,0
56,8
56,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
0,3
0,4
0,3
0,3
0,2
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 
16-18
1,0
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
0,8
0,9
0,9
1,1
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
1,0
1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
12,9
13,0
12,5
11,7
11,1
11,2
10,3
10,2
10,0
9,7
9,3
9,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
5,2
7,2
8,9
8,8
7,8
9,0
8,5
9,0
9,7
9,4
9,2
9,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
24,4
22,0
18,2
15,7
13,6
12,9
12,1
12,0
11,6
11,7
12,3
12,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
  1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2015р.).
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
 
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС