ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 27.02.2015 8:25
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів за січень–вересень 2014 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1931002
100,0
інвестиції у матеріальні активи
1902603
98,5
житлові будівлі
96166
5,0
нежитлові будівлі
454827
23,5
інженерні споруди
77962
4,0
машини, обладнання та інвентар
1042677
54,0
транспортні засоби
180227
9,3
земля
1194
0,1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
22427
1,2
інші матеріальні активи
27123
1,4
інвестиції у нематеріальні активи
28399
1,5
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
2690
0,1
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
25512
1,3
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2014 року
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1931002
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
11080
0,6
коштів місцевих бюджетів
40138
2,1
власних коштів підприємств та організацій
1445750
74,9
кредитів банків та інших позик
316249
16,4
коштів іноземних інвесторів
1
1
коштів населення на будівництво власних квартир
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
82472
4,3
інших джерел фінансування
2
2
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.   
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–вересень 2014 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1931002
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
742324
38,4
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
737824
38,2
Лісове господарство та лісозаготівлі
4500
0,2
Рибне господарство
Промисловість
513364
26,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
35857
1,9
Переробна промисловість
403865
20,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
66551
3,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
7091
0,4
Будівництво
204983
10,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
98669
5,1
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
21257
1,1
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
68531
3,5
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
8881
0,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
73748
3,8
Наземний і трубопровідний транспорт
28672
1,5
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
1
1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
2
2
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
902
0,0
Тимчасове розміщування
565
0,0
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
337
0,0
Інформація та телекомунікації
1811
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
329
0,0
Телекомунікації (електрозв’язок)
1286
0,1
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
196
0,0
Фінансова та страхова діяльність
1
1
Операції з нерухомим майном
11514
0,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
2512
0,1
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
2080
0,1
Наукові дослідження та розробки
1
1
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
1
1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
231303
12,0
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
39314
2,0
Освіта
2613
0,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
6104
0,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
786
0,0
Надання інших видів послуг
2
2
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.   
Прийняття в експлуатацію житла за січень–вересень 2014 року
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня–вересня 2013р.
м2 загальної площі
у % до січня–вересня 2013р.
По області
34630
54,2
26099
55,1
м.Кіровоград
15365
58,7
15365
58,7
м.Знам’янка
2713
140,2
2713
140,2
м.Олександрія
1876
25,1
1876
25,3
м.Світловодськ
1685
57,0
1685
57,0
райони
       
Бобринецький
375
45,8
375
65,7
Вільшанський
Гайворонський
713
80,8
713
164,3
Голованівський
506
151,0
447
133,4
Добровеличківський
59
59
Долинський
180
55,0
180
98,4
Знам’янський
861
45,7
Кіровоградський
4361
46,4
Компаніївський
306
54,9
306
112,5
Маловисківський
349
46,2
288
63,4
Новгородківський
587
104,4
587
115,8
Новоархангельський
190
100,0
Новомиргородський
462
46,0
462
50,4
Новоукраїнський
635
48,6
371
30,9
Олександрівський
323
43,0
139
35,5
Олександрійський
856
131,5
149
126,3
Онуфріївський
268
18,8
185
20,2
Петрівський
688
45,2
92
8,4
Світловодський
1165
112,1
Ульяновський
107
8,0
107
9,9
Устинівський
   
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень–вересень 2014 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–вересня 2013р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі
34630
54,2
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
   
   
2.1.1.7. Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2014 році
   
(тис.грн.)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
34998
54460
89476
114437
144171
182161
227124
278347
325941
370541
423488
501705
Будівлі
31392
46392
71733
89549
112990
137488
170339
200877
230626
255121
285888
332068
з них
                       
житлові
717
3172
4753
6275
7527
8690
10333
11860
14979
17456
20874
23350
нежитлові
30675
43220
66980
83274
105463
128798
160006
189017
215647
237665
265014
308718
Інженерні споруди
3606
8068
17743
24888
31181
44673
56785
77470
95315
115420
137600
169637
   
2.1.1.6. Індекси будівельної продукції за видами у 2014 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
114,6
91,8
95,5
83,7
83,9
84,9
82,8
84,5
83,1
79,6
78,9
77,0
Будівлі
130,6
114,7
115,5
99,8
100,7
99,8
99,5
97,6
94,9
88,0
85,7
78,3
з них
                       
житлові
64,6
122,8
97,5
85,0
83,2
73,6
71,1
68,3
72,1
72,8
78,2
75,3
нежитлові
134,1
114,2
117,1
101,2
102,3
102,4
102,4
100,5
97,2
89,5
86,4
78,5
Інженерні споруди
56,9
43,8
57,2
53,6
53,0
58,8
55,6
63,2
64,3
66,0
68,0
74,5
  1Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС