ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 01.10.2014 8:20
Зовнішньоекономічна діяльність
методологічні пояснення
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області за січень–липень 2014 року
   

 

Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол.
США
у % до
січня–липня
2013р.
тис.дол.
США
у % до
січня–липня
2013р.
Усього
538741,9
100,4
128844,1
92,3
409897,8
Австралiя
2,8
2,8
Австрiя
248,5
3768,9
1092,9
85,1
–844,3
Азербайджан
1721,5
99,7
1721,5
Албанiя
827,4
844,6
827,4
Алжир
910,5
19,3
60,4
891,2
Аргентина
33,8
1987,3
738,2
406,1
–704,3
Афганiстан
1289,5
1289,5
Бангладеш
47,0
31,0
–47,0
Бельґiя
784,1
79332,6
3498,8
64,4
–2714,7
Бiлорусь
44423,1
121,2
9454,2
98,2
34968,8
Болгарiя
1027,6
120,1
268,5
309,9
759,0
Бразілiя
997,7
66,5
–997,7
Велика Британія
4446,1
8962,0
960,0
54,9
3486,1
В'єтнам
314,9
160,3
12,7
11,5
302,2
Вiрменiя
1215,9
81,2
1215,9
Гана
0,0
–0,0
Гонконг
27,4
35,4
–27,4
Грецiя
3304,4
312,9
3,0
1050,2
3301,4
Грузiя
6595,9
65,6
24,0
8,6
6571,9
Данiя
3976,4
443,6
–3976,4
Еквадор
116,5
297,0
120,6
–4,1
Естонiя
13,1
5,6
43,9
9,3
–30,8
Єгипет
38731,1
103,1
0,2
0,6
38730,9
Захiдна Сахара
10,9
73,8
–10,9
Iзраїль
3717,6
206,6
473,8
72,2
3243,8
Iндiя
72982,5
64,4
499,3
45,7
72483,2
Iндонезiя
212,3
182,1
7043,2
11419,8
–6830,8
Iрак
23,7
84,7
23,7
Iран, Ісламська Республiка
32475,9
141,7
32475,9
Iрландiя
3708,4
359,4
505,5
1136,2
3202,9
Iсландiя
44,9
150,8
–44,9
Iспанiя
23589,9
57,9
490,6
105,2
23099,3
Iталiя
10763,3
721,8
4967,4
127,3
5795,9
Йорданiя
1238,8
18154,3
1238,8
Казахстан
5226,2
80,3
5226,2
Камбоджа
0,0
–0,0
Канада
377,2
8644,3
126,8
9,9
250,4
Катар
12,3
12,3
Кенiя
786,7
786,7
Киргизстан
513,3
23,4
0,3
513,0
Китай
74783,4
207,2
7085,3
108,9
67698,1
Кiпр
919,5
919,5
Колишня Югославська Республіка Македонія
0,0
27,6
–0,0
Колумбiя
10,0
237,8
10,0
Конго, Демократична Республіка
34,4
4,8
293,2
29,6
Корея, Республiка
781,0
1124,5
60,9
85,0
720,1
Куба
2011,8
2011,8
Кувейт
136,3
136,3
Латвiя
176,1
14,9
13,6
5,4
162,5
Литва
9611,9
97,3
0,2
0,1
9611,7
Лiван
4901,8
125,4
4901,8
Лівія
1769,6
433,3
1769,6
Мавританiя
263,7
263,7
Маврікiй
203,7
203,7
Малайзiя
140,2
179,0
5887,2
3998618,2
–5746,9
Мальта
0,3
600,6
–0,3
Марокко
7275,3
55,8
0,3
39,7
7275,0
Мексика
982,6
111,6
–982,6
Молдова, Республіка
6925,4
109,4
146,2
129,1
6779,2
Монако
1,0
–1,0
Монголiя
74,4
7,4
74,4
Нiгерiя
11,3
11,3
Нiдерланди
18294,4
80,2
1717,3
695,7
16577,0
Нiмеччина
6076,2
91,7
29452,2
119,9
–23376,0
Непал
363,8
363,8
Норвеґія
62,9
62,9
Oб'єднанi Арабськi Емiрати
4012,1
1217,9
4012,1
Пакистан
335,3
115,1
14,7
97,4
320,7
Палестинська Територія
104,8
104,8
Панама
48,5
663,0
48,5
Пiвденна Африка
74,7
801,2
74,7
Польща
30869,8
95,3
2131,0
39,4
28738,8
Портуґалiя
350,4
24,6
25,8
325,7
Росiйська Федерацiя
55305,9
86,7
11813,0
106,6
43492,9
Руанда
48,4
48,4
Румунiя
223,5
85,3
690,7
30,8
–467,2
Саудiвська Аравiя
15253,6
448,0
15253,6
Сербія
36,9
109,9
308,0
145,9
–271,1
Сирiйська Арабська Республiка
326,0
40,2
326,0
Сiнгапур
14,2
11,3
14,2
Словаччина
738,3
144,6
265,1
24,9
473,2
Словенiя
19,7
695,4
70,6
–675,6
Сомалi
81,0
81,0
Судан
9872,4
13,5
120,7
9859,0
С ША
2278,3
149,6
14422,7
55,7
–12144,4
Таджикистан
433,7
142,3
433,7
Таїланд
370,9
129,6
44,2
47,3
326,7
Тайвань, Провiнцiя Китаю
17,7
5,4
–17,7
Тунiс
2146,0
3428,3
7,7
293,8
2138,2
Туреччина
7864,5
23,5
8568,4
90,9
–703,9
Туркменiстан
1100,3
38,8
45,6
1054,7
Уганда
5,4
55,4
–5,4
Угорщина
168,9
98,3
1664,3
58,2
–1495,4
Узбекистан
2921,1
48,7
593,2
209,4
2327,9
Фiнляндiя
10,5
150,0
172,9
260,1
–162,4
Францiя
2661,7
74,9
5261,4
51,0
–2599,7
Чехія
4137,2
308,6
341,1
17,1
3796,1
Чiлi
1,2
1,2
Чорногорія
3,5
3,5
Швейцарiя
15,8
251,4
37,6
–235,5
Швецiя
37,7
24,5
571,4
69,2
–533,7
Японiя
413,5
304,9
120,7
58,3
292,8
  Примітка. Тут і в наступній таблиці суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.
 

Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.

Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області за січень–липень 2014 року
   
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
січня–липня 2013р.
у % до
загального
обсягу
тис.дол.
США
у % до
січня–липня 2013р.
у % до
загального
обсягу
Усього
538741,9
100,4
100,0
128844,1
92,3
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
2815,0
192,0
0,5
6624,3
47,0
5,1
01 живi тварини
33,3
0,0
867,1
34,2
0,7
02 м'ясо та їстівнi субпродукти
5580,0
48,7
4,3
03 риба i ракоподібні
38,0
98,1
0,0
177,2
156,2
0,1
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед
2743,6
192,2
0,5
II. Продукти рослинного походження
55910,0
205,8
10,4
5622,3
58,5
4,4
06 живі дерева та інші рослини
56,5
0,0
19,3
28,6
0,0
07 овочi
8,8
1,3
0,0
173,7
35,7
0,1
08 їстівнi плоди та горiхи
355,0
231,1
0,3
09 кава, чай
74,3
9,2
0,1
10 зерновi культури
43953,9
256,8
8,2
1704,8
30,9
1,3
12 насiння і плоди олійних рослин
5243,9
123,5
1,0
3295,2
127,9
2,6
14 рослинні матеріали для виготовлення
6646,9
145,2
1,2
ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
307827,3
93,2
57,1
12919,2
10,0
IV. Готові харчові продукти
76833,2
106,1
14,3
787,9
62,7
0,6
16 продукти з м'яса, риби
102,1
65,2
0,0
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
2959,0
50,4
0,5
9,8
58,9
0,0
18 какао та продукти з нього
600,8
152,8
0,1
19 готові продукти із зерна
374,1
146,0
0,1
35,4
301,9
0,0
20 продукти переробки овочів
153,0
98,6
0,0
51,0
353,3
0,0
21 різнi харчовi продукти
943,0
80,2
0,2
691,6
109,3
0,5
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет
5,8
135,6
0,0
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
71695,4
111,4
13,3
V. Мiнеральнi продукти
20123,7
134,8
3,7
10291,8
415,4
8,0
25 сіль; сірка; землі та каміння
11444,7
111,1
2,1
4,9
16,9
0,0
26 руди, шлак і зола
8649,7
187,2
1,6
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
29,3
402,0
0,0
10286,9
420,1
8,0
VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
1158,1
55,6
0,2
4384,6
64,9
3,4
28 продукти неорганiчної хiмiї
200,8
40,0
0,2
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
767,8
81,1
0,6
30 фармацевтична продукція
315,8
0,2
31 добрива
1036,3
143,9
0,8
32 екстракти дубильнi
266,4
142,8
0,0
32,6
91,6
0,0
33 ефiрнi олії
249,1
359,1
0,0
24,0
38,8
0,0
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини
251,8
4920,2
0,0
413,9
216,7
0,3
35 бiлковi речовини
10,4
71,2
0,0
38 різноманітна хімічна продукція
390,8
22,7
0,1
1583,0
36,9
1,2
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
1516,5
61,7
0,3
5734,1
117,5
4,5
39 пластмаси, полімерні матеріали
340,3
104,5
0,1
3677,2
133,7
2,9
40 каучук, гума
1176,1
55,1
0,2
2056,8
96,7
1,6
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена
0,0
0,0
11,3
100,0
0,0
42 вироби із шкiри
0,0
0,0
11,3
139,4
0,0
IX. Деревина і вироби з деревини
5063,4
120,2
0,9
162,4
422,9
0,1
44 деревина і вироби з деревини
5063,4
120,2
0,9
162,3
422,8
0,1
45 корок та вироби з нього
0,0
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
171,6
64,7
0,0
200,4
36,3
0,2
48 папiр та картон
164,9
71,8
0,0
161,8
67,8
0,1
49 друкована продукція
6,6
18,7
0,0
38,6
12,3
0,0
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби
3344,2
78,5
0,6
6419,9
96,4
5,0
51 вовна
5,5
237,1
0,0
1025,3
81,1
0,8
52 бавовна
0,7
154,8
0,0
347,2
58,8
0,3
54 нитки синтетичні або штучні
1,6
0,9
0,0
1579,2
106,7
1,2
55 синтетичні або штучні штапельні волокна
0,3
50,7
0,0
772,9
281,3
0,6
56 вата
0,2
25,0
0,0
713,0
75,7
0,6
57 килими
160,0
72800,8
0,1
58 спецiальнi тканини
0,2
42,5
0,0
102,4
104,7
0,1
59 текстильнi матерiали
0,0
0,0
118,3
124,2
0,1
60 трикотажні полотна
1,3
30327,3
0,0
691,0
188,5
0,5
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
42,0
9310,6
0,0
155,7
25,8
0,1
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
3291,5
81,3
0,6
124,6
32,9
0,1
63 іншi готовi текстильні вироби
0,9
3,1
0,0
630,3
117,7
0,5
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
9,0
3,6
0,0
64 взуття
8,7
3,7
0,0
65 головнi убори
0,3
2,9
0,0
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу
593,5
24,3
0,1
327,8
99,3
0,3
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
582,4
24,4
0,1
292,0
100,3
0,2
69 керамiчнi вироби
11,1
50,6
0,0
2,5
24,0
0,0
70 скло та вироби із скла
33,3
116,1
0,0
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
75,9
24,5
0,1
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
913,0
83,4
0,2
10541,8
98,0
8,2
72 чорнi метали
61,2
256,8
0,0
2001,8
78,6
1,6
73 вироби з чорних металiв
742,8
79,9
0,1
6827,0
133,4
5,3
74 мiдь i вироби з неї
831,1
38,4
0,6
76 алюмiнiй i вироби з нього
1,0
308,0
0,0
145,4
63,5
0,1
81 іншi недорогоціннi метали
77,9
66,6
0,0
82 інструменти, ножовi вироби
29,3
125,3
0,0
537,5
97,3
0,4
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
0,8
60,1
0,0
199,1
133,5
0,2
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
59386,1
86,1
11,0
45033,8
91,5
35,0
84 реактори ядерні, котли, машини
55424,2
87,0
10,3
40510,7
88,8
31,4
85 електричнi машини
3961,9
74,6
0,7
4523,1
125,7
3,5
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
1867,0
82,3
0,3
15236,1
53,3
11,8
86 залізничні локомотиви
211,1
30,4
0,0
235,6
52,5
0,2
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного
1655,9
105,2
0,3
14989,6
53,4
11,6
88 літальні апарати
10,8
13,6
0,0
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
20,0
33,6
0,0
195,1
78,6
0,2
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні
19,9
34,2
0,0
195,1
78,6
0,2
91 годинники
0,1
9,2
0,0
XX. Рiзнi промислові товари
1199,5
55,3
0,2
4187,4
124,1
3,2
94 меблi
1195,1
55,1
0,2
3248,3
109,2
2,5
95 іграшки
3,1
0,0
707,8
841,9
0,5
96 рiзнi готовi вироби
1,3
104,6
0,0
231,3
73,3
0,2
Товари, придбані в портах
79,1
55,4
0,1
 

 

 
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області за І півріччя 2014 року
   

 

Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до
І півріччя
2013 р.
тис.дол. США
у % до
І півріччя
2013 р.
Усього
13188,8
155,4
14046,9
99,2
–858,1
у тому числі
         
Австралiя
49,5
–49,5
Азербайджан
76,0
337,7
76,0
Бангладеш
502,7
234,2
24,5
55,6
478,2
Бельґiя
65,5
74,4
10630,0
–8,9
Бiлорусь
77,9
26,5
51,0
75,1
26,8
Болгарiя
0,0
0,7
35,2
50,8
–35,2
Велика Британія
144,0
1439,8
421,5
21,7
–277,5
Гана
48,6
48,6
Грецiя
1916,4
–1916,4
Грузiя
2,9
103,2
46,0
21,8
–43,1
Захiдна Сахара
141,5
114,0
–141,5
Iталiя
108,2
180,0
84,2
116,4
24,0
Канада
27,7
11,8
346,2
115,8
–318,5
Кiпр
234,2
91,4
–234,2
Конго, Демократична Республіка
154,6
133,9
–154,6
Латвiя
128,9
175,6
–128,9
Малi
40,0
–40,0
Нiдерланди
207,4
4284,5
19,6
3993,9
187,8
Нiмеччина
920,3
83,7
6867,0
89,4
–5946,7
Норвеґія
140,9
97,3
140,9
Oб'єднанi Арабськi Емiрати
285,1
93,9
–285,1
Польща
187,5
223,2
13,4
52,7
174,2
Росiйська Федерацiя
144,9
46,8
223,7
88,8
–78,8
Румунiя
35,7
84,7
5,3
80,1
30,5
Словаччина
41,6
188,2
0,1
29,5
41,5
США
10136,2
190,2
1815,6
155,4
8320,5
Туреччина
0,7
1,5
50,7
71,4
–50,1
Уганда
38,8
40,8
–38,8
Францiя
234,2
440,8
3,5
9,7
230,7
Чехія
29,1
77,5
321,2
115,1
–292,1
Швецiя
406,6
184,6
–406,6
 
 

 

Структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області за І півріччя 2014 року
   

 

Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до І півріччя
2013 р.
у % до загального обсягу
тис.дол. США
у % до І півріччя
2013 р.
у % до загального обсягу
Усього
13188,8
155,4
100,0
14046,9
99,2
100,0
–858,1
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
883,4
65,4
6,7
883,4
Послуги з ремонту   та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
1,1
0,0
596,7
169,8
4,2
–595,6
Транспортні послуги
11692,4
180,1
88,7
967,7
65,9
6,9
10724,7
послуги морського транспорту
523,9
139,4
3,7
–523,9
послуги повітряного транспорту
10816,5
186,5
82,0
299,8
93,7
2,1
10516,7
послуги залізничного транспорту
86,9
15,8
0,6
–86,9
послуги автомобільного транспорту
876,0
160,5
6,6
56,1
36,1
0,4
819,9
інші допоміжні та додаткові транспортні послуги
1,0
1,4
0,0
–1,0
Послуги, пов’язані з подорожами
105,1
111,9
0,8
764,4
87,0
5,4
–659,3
Послуги з будівництва
53,5
19,4
0,4
53,5
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
6872,4
84,8
48,9
–6872,4
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
330,8
177,4
2,5
0,7
1,6
0,0
330,1
Ділові послуги
122,5
137,1
0,9
4782,5
150,0
34,0
–4660,0
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги
62,6
124,5
0,4
–62,6
  Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.
   
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Кіровоградської області
   
 
Обсяги прямих інвестицій на 01.07.2014р. (млн.дол. США)
У % до підсумку
Всього
96,3
100,0
у тому числі
   
Кіпр
31,2
32,4
Велика Британія
24,1
25,0
Нідерланди
16,4
17,0
Російська Федерація
10,9
11,4
Віргінські Острови (Брит.)
2,4
2,5
Ізраїль
2,2
2,2
Туреччина
1,6
1,6
Інші країни
7,5
7,9
  Примітка.
Дані сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо. Інформація наведена наростаючим підсумком з початку інвестування і є попередньою. Дані з інвестицій зовнішньоекономічної діяльності відповідно до міжнародної методології, що застосовується при проведенні статистичних спостережень, можуть уточнюватись протягом двох років.
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку області.
   
 
Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з Кіровоградської області в економіці країн світу станом на 01.07.2014р. склав 90,7 тис.дол. США. (наростаючим підсумком з початку інвестування).
  Примітка.
Дані наведено наростаючим підсумком з початку інвестування. Сформовано на підставі інформації юридичних осіб. Дані про прямі інвестиції з області є попередніми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС