ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 01.09.2014 8:13
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів за січень–червень 2014 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1105637
100,0
інвестиції у матеріальні активи
1078143
97,5
житлові будівлі
51848
4,7
нежитлові будівлі
297052
26,9
інженерні споруди
26140
2,4
машини, обладнання та інвентар
576338
52,1
транспортні засоби
106706
9,6
земля
422
0,0
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
9059
0,8
інші матеріальні активи
10578
1,0
інвестиції у нематеріальні активи
27494
2,5
з них
програмне забезпечення та бази даних
25212
2,3
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
2095
0,2
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2014 року
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1105637
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
1416
0,1
коштів місцевих бюджетів
12208
1,1
власних коштів підприємств та організацій
890693
80,6
кредитів банків та інших позик
133253
12,1
коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво власних квартир
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
44782
4,0
інших джерел фінансування
23285
2,1
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–червень 2014 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1105637
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
391686
35,4
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
389444
35,2
Лісове господарство та лісозаготівлі
2242
0,2
Рибне господарство
Промисловість
385732
34,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
24327
2,2
Переробна промисловість
320793
29,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
35223
3,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
5389
0,5
Будівництво
139173
12,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
62769
5,7
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
16194
1,5
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
40849
3,7
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
5726
0,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
31069
2,8
Наземний і трубопровідний транспорт
25096
2,3
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
1
1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
2
2
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
305
0,0
Тимчасове розміщування
2
2
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
1
1
Інформація та телекомунікації
644
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
294
0,1
Телекомунікації (електрозв’язок)
194
0,0
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
156
0,0
Фінансова та страхова діяльність
1
1
Операції з нерухомим майном
8045
0,7
Професійна, наукова та технічна діяльність
1087
0,1
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
720
0,1
Наукові дослідження та розробки
1
1
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
1
1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
71938
6,5
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
7157
0,6
Освіта
1266
0,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
3544
0,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
429
0,0
Надання інших видів послуг
2
2
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.   
Прийняття в експлуатацію житла за січень–червень 2014 року
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня–червня 2013р.
м2 загальної площі
у % до січня–червня 2013р.
По області
18260
61,5
13905
71,8
м.Кіровоград
8577
94,4
8577
94,4
м.Знам’янка
1520
128,8
1520
128,8
м.Олександрія
582
17,9
582
18,1
м.Світловодськ
1197
62,0
1197
62,0
райони
       
Бобринецький
177
44,8
177
120,4
Вільшанський
Гайворонський
Голованівський
264
78,8
205
61,2
Добровеличківський
Долинський
Знам’янський
187
15,0
Кіровоградський
1703
29,1
Компаніївський
227
91,9
227
687,9
Маловисківський
240
51,7
240
107,1
Новгородківський
295
62,1
295
70,2
Новоархангельський
190
100,0
Новомиргородський
101
23,7
101
29,8
Новоукраїнський
563
61,1
299
36,7
Олександрівський
323
100,9
139
78,1
Олександрійський
578
102,8
69
58,5
Онуфріївський
185
34,5
185
117,1
Петрівський
578
123,2
92
27,1
Світловодський
773
105,6
Ульяновський
Устинівський
   
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень–червень 2014 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–червня 2013р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі
18260
61,5
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
   
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2014 році
   
(тис.грн.)
 
Січень
Січень–лютий
Січень–березень
Січень–квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень 
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Будівництво
32414
51734
96763
109597
139501
175489
217091
         
Будівлі
28874
44102
79400
85086
108764
132664
162921
         
з них
                       
житлові
676
3114
3841
6413
6967
8513
9747
         
нежитлові
28198
40988
75559
78673
101797
124151
153174
         
Інженерні споруди
3540
7632
17363
24511
30737
42825
54170
         
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2014 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–лютий
Січень–березень
Січень–квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень 
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Будівництво
106,4
87,0
103,1
80,5
81,2
81,8
79,2
         
Будівлі
121,2
109,3
128,5
95,2
97,0
96,3
95,3
         
з них
                       
житлові
59,6
119,0
78,6
87,1
77,0
72,1
67,2
         
нежитлові
124,3
108,6
133,0
96,0
98,8
98,7
98,1
         
Інженерні споруди
52,8
40,2
54,4
53,1
52,3
56,4
53,2
         
  1Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС