ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 01.07.2014 8:35
Фінанси
методологічні пояснення
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
за січень-березень 2014 року
(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Усього1
–2515195,2
50,0
169291,1
50,0
2684486,3
сільське, лісове та рибне господарство
496,0
88,9
1356,0
11,1
860,0
промисловість
–2437163,7
41,7
122717,2
58,3
2559880,9
будівництво
–1205,6
50,0
484,4
50,0
1690,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
–33952,3
61,7
31507,0
38,3
65459,3
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
–1783,6
56,5
10871,1
43,5
12654,7
тимчасове розміщування й організація харчування
2
2
2
2
2
інформація та телекомунікації
2
2
2
2
2
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
533,0
50,0
585,0
50,0
52,0
професійна, наукова та технічна діяльність
–7204,0
57,1
511,0
42,9
7715,0
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
–33414,9
28,6
357,7
71,4
33772,6
освіта
2
2
2
2
2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
2
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
2
2
2
2
надання інших видів послуг
2
2
2
2
2
  1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності „Cільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.
 
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності
за січень-березень 2014 року
(тис.грн.)
 
Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Промисловість
–2437163,7
41,7
122717,2
58,3
2559880,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–471972,6
25,0
9012,0
75,0
480984,6
Переробна промисловість
–1915943,2
50,6
99691,5
49,4
2015634,7
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
–1915316,9
60,7
50835,3
39,3
1966152,2
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
–433,0
33,3
167,0
66,7
600,0
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
–13697,0
66,7
1494,0
33,3
15191,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
–16910,0
33,3
23,0
66,7
16933,0
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
–5244,5
27,3
260,5
72,7
5505,0
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
–336,1
50,0
1040,4
50,0
1376,5
машинобудування
36251,7
50,0
45063,9
50,0
8812,2
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
2
2
2
2
2
виробництво електричного устатковання
2
2
2
2
2
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
29241,8
54,5
30631,0
45,5
1389,2
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
737,9
50,0
891,9
50,0
154,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
–257,4
57,1
807,4
42,9
1064,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–38093,7
25,0
14013,7
75,0
52107,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–11154,2
100,0
11154,2
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.
 
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
за січень-березень 2014 року
   
(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1
–2039753,9
6877919,8
–29,7
сільське, лісове та рибне господарство
477,0
21128,0
2,3
промисловість
–1984197,9
6288022,4
–31,6
будівництво
–1486,6
13712,7
–10,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
12241,9
229743,8
5,3
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
–460,1
164546,3
–0,3
тимчасове розміщування й організація харчування
2
2
2
інформація та телекомунікації
2
2
2
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
–2395,0
11146,0
–21,5
професійна, наукова та технічна діяльність
–8022,0
35737,0
–22,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
–54425,9
102957,0
–52,9
освіта
2
2
2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
2
2
надання інших видів послуг
2
2
2
  1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.
   
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності
за січень-березень 2014 року
   
(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість
1984197,9
6288022,4
–31,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–352614,7
538377,7
–65,5
Переробна промисловість
–1588167,3
5075274,2
–31,3
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
–1607506,9
4457612,6
–36,1
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
–388,1
6538,0
–5,9
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
3955,0
30304,0
13,1
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
–15075,0
47511,0
–31,7
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
–5343,5
100867,5
–5,3
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
833,1
29063,3
2,9
машинобудування
35999,5
341267,4
10,5
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
2
2
2
виробництво електричного устатковання
2
2
2
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
48409,6
234982,2
20,6
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
886,9
8679,2
10,2
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
–641,4
62110,4
–1,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–30435,7
622690,1
–4,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–12980,2
51680,4
–25,1
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.
   
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС