ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 02.06.2014 10:56
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2014 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
563739
100,0
інвестиції у матеріальні активи
558900
99,1
житлові будівлі
21026
3,7
нежитлові будівлі
195340
34,7
інженерні споруди
9290
1,6
машини, обладнання та інвентар
263430
46,7
транспортні засоби
60371
10,7
земля
422
0,1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
4896
0,9
інші матеріальні активи
4125
0,7
інвестиції у нематеріальні активи
4839
0,9
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
1094
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
3596
0,6
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2014 року
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
563739
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
177
0,0
коштів місцевих бюджетів
4644
0,8
власних коштів підприємств та організацій
491180
87,1
кредитів банків та інших позик
28601
5,1
коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво власних квартир
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
17107
3,1
інших джерел фінансування
22030
3,9
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–березень 2014 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
563739
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
181542
32,2
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
180551
32,0
Лісове господарство та лісозаготівлі
991
0,2
Рибне господарство
Промисловість
250951
44,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
12022
2,1
Переробна промисловість
217214
38,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
18541
3,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3174
0,6
Будівництво
51681
9,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
36372
6,5
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
6393
1,1
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
28090
5,0
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
1889
0,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
19826
3,5
Наземний і трубопровідний транспорт
16561
2,9
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
576
0,1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
2689
0,5
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
66
0,0
Тимчасове розміщування
66
0,0
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
Інформація та телекомунікації
432
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
186
0,1
Телекомунікації (електрозв’язок)
116
0,0
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
130
0,0
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
2682
0,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
639
0,1
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
337
0,1
Наукові дослідження та розробки
302
0,0
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
15917
2,8
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
1675
0,3
Освіта
677
0,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
858
0,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
179
0,0
Надання інших видів послуг
242
0,0
 
   
Прийняття в експлуатацію житла за січень–березень 2014 року
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня–березня 2013р.
м2 загальної площі
у % до січня–березня 2013р.
По області
6848
41,2
4743
40,9
м.Кіровоград
2543
47,6
2543
47,6
м.Знам’янка
781
86,3
781
86,3
м.Олександрія
52
3,4
52
3,5
м.Світловодськ
601
50,1
601
50,1
райони
       
Бобринецький
Вільшанський
Гайворонський
Голованівський
Добровеличківський
Долинський
Знам’янський
103
24,0
Кіровоградський
965
33,9
Компаніївський
227
91,9
227
687,9
Маловисківський
119
180,3
119
Новгородківський
78
16,4
78
18,6
Новоархангельський
Новомиргородський
101
29,8
101
29,8
Новоукраїнський
56
10,2
56
10,2
Олександрівський
184
296,8
Олександрійський
390
152,9
Онуфріївський
185
34,5
185
117,1
Петрівський
61
24,3
Світловодський
402
128,4
Ульяновський
Устинівський
   
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень–березень 2014 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–березня 2013р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі
6848
41,2
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
   
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2014 році
   
(тис.грн.)
 
Січень
Січень–лютий
Січень–березень
Січень–квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень 
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Будівництво
32414
51734
96763
109597
               
Будівлі
28874
44102
79400
85086
               
з них
                       
житлові
676
3114
3841
6413
               
нежитлові
28198
40988
75559
78673
               
Інженерні споруди
3540
7632
17363
24511
               
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2014 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–лютий
Січень–березень
Січень–квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень 
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Будівництво
106,4
87,0
103,1
80,5
               
Будівлі
121,2
109,3
128,5
95,2
               
з них
                       
житлові
59,6
119,0
78,6
87,1
               
нежитлові
124,3
108,6
133,0
96,0
               
Інженерні споруди
52,8
40,2
54,4
53,1
               
  1Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС