ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 02.06.2014 10:55
Доходи населення
методологічні пояснення
Доходи та витрати населення Кіровоградської області за 2013 рік1
   
 
Млн.грн.
Доходи
27994
у тому числі
 
заробітна плата
9433
прибуток та змішаний доход
5184
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
11941
з них соціальні допомоги
6679
Витрати та заощадження
27994
у тому числі
 
придбання товарів та послуг
22196
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти
1789
з них поточні податки на доходи, майно тощо
1328
нагромадження нефінансових активів
288
приріст фінансових активів
3432
Наявний доход - всього
21193
у розрахунку на одну особу, грн.
21376,8
Реальний наявний доход ( у % до попереднього року )
105,5
           1 Попередні дані.
   
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2014 році1
   
(станом на 1 число)

 

Тис. грн.
У % до попереднього місяця
У % до 1 січня
січень
32513
90,3
100
лютий
32174
99,0
99,0
березень
34417
107,0
105,9
квітень
37276
108,3
114,6
травень
38111
102,2
117,2
червень
     
липень
     
серпень
     
вересень
     
жовтень
     
листопад
     
грудень
     
            1 Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.
   
Темп зростання/зниження номінальної заробітної плати та індексу реальної заробітної плати у 2014 році1
   

 

Номінальна заробітна плата
Реальна заробітна плата
у % до
у % до
відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року)
попереднього місяця
відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року)
попереднього місяця
січень
106,6
85,8
106,4
86,0
лютий
106,9
100,2
105,7
99,2
березень
106,6
105,3
104,7
103,3
квітень
105,9
101,0
102,8
98,0
травень
       
червень
       
липень
       
серпень
       
вересень
       
жовтень
       
листопад
       
грудень
       
            1 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
         
   
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році
   
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього
2505
2509
2643
2668
               
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
2001
1937
2227
2275
               
Промисловість
2877
2846
2952
3125
               
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
3799
3672
3820
3967
               
Переробна промисловість
2442
2536
2619
2794
               
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
3737
3372
3515
3694
               
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2518
2396
2510
2756
               
Будівництво
1693
1600
1756
1979
               
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
2128
2170
2247
2339
               
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
3121
3141
3537
3273
               
Тимчасове розміщування й організація харчування
1460
1518
1468
1525
               
Інформація та телекомунікації
2506
2466
2526
2499
               
Фінансова та страхова діяльність
4146
3855
4360
4164
               
Операції з нерухомим майном
1852
1803
1858
1833
               
Професійна, наукова та технічна діяльність
2557
2630
2798
2732
               
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2345
2305
2413
2418
               
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
2832
3123
3169
3280
               
Освіта
2300
2319
2337
2384
               
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
2192
2172
2279
2264
               
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1913
1899
1914
1915
               
Надання інших видів послуг
2221
2104
2267
2402
               
  Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 
   
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році
 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього
2505
2507
2553
2579
               
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
2001
1964
2056
2120
               
Промисловість
2877
2860
2889
2948
               
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
3799
3735
3762
3814
               
Переробна промисловість
2442
2487
2529
2596
               
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
3737
3550
3539
3577
               
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2518
2455
2461
2538
               
Будівництво
1693
1636
1686
1766
               
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
2128
2135
2174
2193
               
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
3121
3168
3292
3284
               
Тимчасове розміщування й організація харчування
1460
1513
1472
1406
               
Інформація та телекомунікації
2506
2490
2498
2511
               
Фінансова та страхова діяльність
4146
3995
4117
4125
               
Операції з нерухомим майном
1852
1826
1841
1835
               
Професійна, наукова та технічна діяльність
2557
2607
2674
2686
               
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2345
2320
2353
2329
               
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
2832
2962
3019
3090
               
Освіта
2300
2307
2317
2330
               
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
2192
2179
2214
2226
               
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1913
1900
1913
1909
               
Надання інших видів послуг
2221
2158
2205
2251
               
  Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС