ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 01.04.2014 8:40
Ринок праці
методологічні пояснення
Основні показники ринку праці (квартальні дані)
   
 
Одиниця виміру
2013
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення1 
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
469,4
471,1
473,2
471,0
працездатного віку
437,2
436,7
437,3
434,3
Рівень економічної активності населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
64,3
64,5
64,8
64,5
працездатного віку
73,6
73,5
73,6
73,1
Зайняте населення1
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
427,2
431,0
436,0
434,0
працездатного віку
395,0
396,6
400,1
397,3
Рівень зайнятості  населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
58,5
59,0
59,7
59,5
працездатного віку
66,5
66,8
67,4
66,9
Безробітне населення (за методологією МОП)1:
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
42,2
40,1
37,2
37,0
працездатного віку
42,2
40,1
37,2
37,0
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, тис. осіб
20,6
14,3
13,4
18,6
в середньому за період, тис. осіб
21,0
18,9
17,2
16,4
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
9,0
8,5
7,9
7,9
працездатного віку
9,7
9,2
8,5
8,5
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2
у % до економічно активного населення працездатного віку
4,8
4,3
3,9
3,8
у % до населення працездатного віку
3,5
3,2
2,9
2,8
Кількість громадян, які мали статус безробітного 
за період, тис. осіб
27,7
33,8
40,2
52,4
з них
         
працевлаштовано
тис. осіб
4,0
11,5
14,7
17,9
Потреба в робочій   силі2
на кінець звітного періоду,
тис. осіб
1,9
1,8
2,0
0,8
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)2
на кінець звітного періоду, осіб
11
8
7
23
Середній розмір допомоги по безробіттю2
в останньому місяці  звітного періоду, гривень
1117
938
945
1018
у % до відповідного періоду попереднього року
119,5
108,9
109,8
106,3
Середньооблікова кількість штатних працівників3
тис. осіб
195,1
197,0
197,2
196,8
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,0
15,2
22,7
29,0
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
5,6
13,7
21,8
32,0
Середньомісячна заробітна плата3
         
номінальна
гривень 
2395
2514
2564
2608
реальна 
у % до відповідного періоду попереднього року
109,9
109,8
109,2
109,0
  1 Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.
2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
3 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
Попит та пропозиція робочої сили у 2014 році1
   
(на кінець звітного періоду, осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

Січень
20256
919
22
Лютий
20748
1010
21
Березень
     
Квітень
     
Травень
     
Червень
     
Липень
     
Серпень
     
Вересень
     
Жовтень
     
Листопад
     
Грудень
     
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Зареєстроване безробіття у 2014 році1
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги  за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
20256
16288
3,40
1054
Лютий
20748
16599
3,49
1091
Березень
       
Квітень
       
Травень
       
Червень
       
Липень
       
Серпень
       
Вересень
       
Жовтень
       
Листопад
       
Грудень
       
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2014 році1
   
 
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць
 
осіб
у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця
Січень
686
3,1
Лютий
979
4,3
Березень
   
Квітень
   
Травень
   
Червень
   
Липень
   
Серпень
   
Вересень
   
Жовтень
   
Листопад
   
Грудень
   
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.  
 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС