ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 27.02.2014 14:38
Розвиток підприємництва
методологічні пояснення
Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році
 

 

 

Усього, одиниць
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього 1
7011
5
0,1
389
5,5
6617
94,4
5549
79,1
у тому числі
                 
сільське, лісове та рибне господарство
2960
157
5,3
2803
94,7
2480
83,8
промисловість
749
2
2
2
2
640
85,5
448
59,8
будівництво
424
11
2,6
413
97,4
330
77,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1427
2
2
2
2
1374
96,3
1158
81,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
235
24
10,2
211
89,8
149
63,4
тимчасове розміщування й організація харчування
94
3
3,2
91
96,8
74
78,7
інформація та телекомунікації
142
2
2
2
2
2
2
фінансова та страхова діяльність
31
31
100,0
28
90,3
операції з нерухомим майном
387
7
1,8
380
98,2
333
86,0
професійна, наукова та технічна діяльність
229
10
4,4
219
95,6
196
85,6
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
186
13
7,0
173
93,0
120
64,5
освіта
23
2
2
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
35
2
2
2
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
18
2
2
2
2
2
2
надання інших видів послуг
71
2
2
2
2
2
2
 
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
 
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році
   

 

 

Усього, осіб
У тому числі
великі підприємства
середні
підприємства
малі підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього 1
108060
9038
8,4
58479
54,1
40543
37,5
15339
14,2
у тому числі
                 
сільське, лісове та рибне господарство
31668
17730
56,0
13938
44,0
5295
16,7
промисловість
39885
2
2
2
2
5962
14,9
1574
3,9
будівництво
4105
1069
26,0
3036
74,0
1035
25,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
13365
2
2
2
2
7780
58,2
3573
26,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
6701
4520
67,5
2181
32,5
531
7,9
тимчасове розміщування й організація харчування
878
254
28,9
624
71,1
277
31,5
інформація та телекомунікації
1072
2
2
2
2
2
2
фінансова та страхова діяльність
195
195
100,0
122
62,6
операції з нерухомим майном
2576
502
19,5
2074
80,5
1001
38,9
професійна, наукова та технічна діяльність
2985
1868
62,6
1117
37,4
667
22,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3238
1494
46,1
1744
53,9
352
10,9
освіта
235
2
2
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
391
2
2
2
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
229
2
2
2
2
2
2
надання інших видів послуг
537
2
2
2
2
2
2
 
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

 
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році
 

 

 

Усього, осіб
У тому числі
великі підприємства
середні
підприємства
малі підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього 1
104600
9038
8, 7
58409
55,8
37153
35,5
13474
12,9
у тому числі
                 
сільське, лісове та рибне господарство
30393
17703
58,2
12690
41,8
4608
15,2
промисловість
39640
2
2
2
2
5736
14,5
1412
3,6
будівництво
3885
1069
27,5
2816
72,5
917
23,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
12518
2
2
2
2
6945
55,5
3134
25,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
6458
4510
69,8
1948
30,2
468
7,2
тимчасове розміщування й організація харчування
835
254
30,4
581
69,6
240
28,7
інформація та телекомунікації
981
2
2
2
2
2
2
фінансова та страхова діяльність
183
183
100,0
110
60,1
операції з нерухомим майном
2391
502
21,0
1889
79,0
877
36,7
професійна, наукова та технічна діяльність
2872
1867
65,0
1005
35,0
588
20,5
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3131
1494
47,7
1637
52,3
311
9,9
освіта
227
2
2
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
362
2
2
2
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
225
2
2
2
2
2
2
надання інших видів послуг
499
2
2
2
2
2
2
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
 
Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році
 

 

 

Усього, тис.грн.
У тому числі
великі підприємства
середні
підприємства
малі підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн.
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн.
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн.
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн.
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього 1
44308186,4
7245444,6
16,4
24819234,4
56,0
12243507,4
27,6
3901519,0
8,8
у тому числі
                 
сільське, лісове та рибне господарство
8353848,4
4579268,5
54,8
3774579,9
45,2
1285298,2
15,4
промисловість
13621697,3
2
2
2
2
1000501,5
7,4
223675,3
1,6
будівництво
991847,0
319471,9
32,2
672375,1
67,8
222209,4
22,4
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
19156091,8
2
2
2
2
5903250,0
30,8
1813504,9
9,5
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
1365974,1
994479,3
72,8
371494,8
27,2
83897,3
6,1
тимчасове розміщування й організація харчування
55663,8
14696,8
26,4
40967,0
73,6
20005,8
35,9
інформація та телекомунікації
81121,4
2
2
2
2
2
2
фінансова та страхова діяльність
12546,3
12546,3
100,0
3440,4
27,4
операції з нерухомим майном
189737,9
31751,2
16,7
157986,7
83,3
99181,7
52,3
професійна, наукова та технічна діяльність
203224,3
107399,0
52,8
95825,3
47,2
65478,2
32,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
208632,9
101715,6
48,8
106917,3
51,2
40942,1
19,6
освіта
11955,0
2
2
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20456,9
2
2
2
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
10491,5
2
2
2
2
2
2
надання інших видів послуг
24897,8
2
2
2
2
2
2
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС