ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 03.03.2014 15:13
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів за січень–грудень 2013 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
3039479
100,0
інвестиції у матеріальні активи
3022622
99,4
житлові будівлі
296401
9,7
нежитлові будівлі
745812
24,5
інженерні споруди
165417
5,4
машини, обладнання та інвентар
1539559
50,7
транспортні засоби
209392
6,9
земля
3933
0,1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
29529
1,0
інші матеріальні активи
32579
1,1
інвестиції у нематеріальні активи
16857
0,6
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
6462
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
6748
0,2
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2013 року
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
3039479
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
24582
0,8
коштів місцевих бюджетів
132581
4,4
власних коштів підприємств та організацій
2203602
72,5
кредитів банків та інших позик
248201
8,2
коштів іноземних інвесторів
9711
0,3
коштів населення на будівництво власних квартир
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
262484
8,6
інших джерел фінансування
158318
5,2
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–грудень 2013 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до
січня–грудня 2012р.
загального обсягу
Усього
3039479
68,2
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
1250812
100,5
41,2
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
1244141
100,5
41,0
Лісове господарство та лісозаготівлі
6671
117,2
0,2
Рибне господарство
Промисловість
777261
74,4
25,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
27709
79,8
0,9
Переробна промисловість
589977
68,6
19,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
139606
102,0
4,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
19969
231,8
0,7
Будівництво
311188
89,7
10,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
310900
22,7
10,2
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
6870
175,0
0,2
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
291462
21,6
9,6
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
12568
88,2
0,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
191501
207,4
6,3
Наземний і трубопровідний транспорт
49364
167,0
1,6
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
2754
15,8
0,1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
139383
294,2
4,6
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
1782
23,6
0,1
Тимчасове розміщування
172
17,7
0,0
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
1610
24,2
0,1
Інформація та телекомунікації
3521
49,2
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
987
22,5
0,0
Телекомунікації (електрозв’язок)
1979
111,7
0,1
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
555
93,1
0,0
Фінансова та страхова діяльність
1
1
1
Операції з нерухомим майном
17362
65,9
0,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
7233
72,4
0,2
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
4268
53,1
0,1
Наукові дослідження та розробки
2696
203,0
0,1
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
269
23,6
0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
10451
79,4
0,3
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
126612
45,7
4,2
Освіта
8878
96,3
0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
17584
26,0
0,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3645
374,8
0,1
Надання інших видів послуг
2
2
2
 
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).
   
Прийняття в експлуатацію житла1 за 2013 рік
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до 2012р.
м2 загальної площі
у % до 2012р.
По області
109327
84,2
79142
86,0
м.Кіровоград
44584
92,2
44584
92,2
м.Знам’янка
3292
70,2
3292
70,2
м.Олександрія
9181
63,5
9142
64,2
м.Світловодськ
4389
73,1
4389
73,1
райони
       
Бобринецький
1245
42,3
997
42,6
Вільшанський
376
72,0
376
182,5
Гайворонський
1701
314,4
1253
449,1
Голованівський
1911
34,2
1648
31,7
Добровеличківський
518
43,6
518
198,5
Долинський
2054
159,5
1910
199,8
Знам’янський
2197
97,3
Кіровоградський
18822
91,6
Компаніївський
1215
108,9
747
92,6
Маловисківський
1930
157,3
1189
914,6
Новгородківський
906
111,0
851
140,0
Новоархангельський
503
53,1
397
73,5
Новомиргородський
1004
55,0
916
172,8
Новоукраїнський
1559
224,3
1452
585,5
Олександрівський
1547
39,8
967
31,0
Олександрійський
1727
63,6
190
162,4
Онуфріївський
1883
107,9
1374
128,5
Петрівський
2408
119,0
1508
158,2
Світловодський
1643
76,8
Ульяновський
1712
149,5
1150
131,0
Устинівський
1020
82,8
292
61,6
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95).
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за 2013 рік
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до 2012р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі1
109327
84,2
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
10
3,8
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95).
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2014 році
   
(тис.грн.)
 
Січень
Січень–лютий
Січень–березень
Січень–квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Будівництво
32414
                     
Будівлі
28874
                     
з них
                       
житлові
676
                     
нежитлові
28198
                     
Інженерні споруди
3540
                     
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2014 році
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–лютий
Січень–березень
Січень–квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Будівництво
107,0
                     
Будівлі
120,9
                     
з них
                       
житлові
60,8
                     
нежитлові
123,8
                     
Інженерні споруди
54,7
                     
   
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС