ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 05.03.2014 15:24
Ринок праці
методологічні пояснення
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, річні дані)
 
Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості
 
(на кінець звітного періоду; осіб)

 

Всього
у тому числі
особи, які не були зайняті до 1 року
у т.ч. за причинами незайнятості
особи, які не були зайняті з різних причин більше 1 року
вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва та військовослужбовці, звільнені за скороченням чисельності або штату без права на пенсію
звільнені за власним бажанням
випускники навчальних закладів
не зайняті з інших причин
2000
31596
24868
4476
8039
1039
11314
6728
2001
26140
20792
2790
6110
748
11144
5348
2002
30289
21994
1822
6124
737
13311
8295
2003
33763
26134
1927
5591
748
17868
7629
2004
31306
24765
1499
4667
728
17871
6541
2005
28416
23706
1024
3566
574
18542
4710
2006
24355
21176
786
2540
414
17436
3179
2007
20260
17887
692
2002
223
14970
2373
2008
25515
22826
608
2322
447
19449
2686
2009
17807
16213
1251
2056
519
12387
1594
2010
18795
16484
934
1817
745
12988
2311
2011
17789
15575
810
1872
617
12276
2214
2012
18677
16408
752
1821
459
13376
2269
   
 
Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності1
 
(на кінець звітного періоду; осіб)

 

Всього
у тому числі
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
Промис-ловість
з неї
Будів-ництво
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
Діяльність готелів та ресторанів
Діяльність транс-порту та зв'язку
Фінан- сова діяль- ність
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
Державне управління
Освiта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Інші види економічної діяльності
добувна промис-ловість
переробна промис-ловість
виробниц- ватво та розподі- млення електро-енергії, газу рта води
2002
2890
190
837
63
569
149
132
329
23
218
100
119
481
91
267
159
2003
3122
313
1005
89
670
246
107
274
15
165
87
114
552
122
206
162
2004
3477
314
1154
136
785
233
96
255
29
249
111
181
653
66
317
52
2005
3786
286
1281
144
956
181
158
368
16
252
140
232
549
63
344
97
2006
2985
212
1050
114
787
149
197
556
42
237
58
148
172
40
180
93
2007
3511
237
1085
32
831
222
218
609
46
236
56
262
345
61
254
102
2008
1064
120
273
13
91
31
31
131
6
66
17
104
87
31
159
39
2009
588
44
98
9
67
22
10
79
7
28
11
59
87
13
134
18
2010
621
18
118
4
90
24
26
187
4
57
8
25
69
10
73
26
2011
736
79
143
9
110
24
33
104
12
114
2
39
85
16
86
23
2012
625
60
116
1
101
14
4
122
22
69
2
13
84
23
93
17
  1 Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.
   
Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності1
   
(осіб)

 

Всього- праце- влашто- вано
у тому числі
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
Промис-ловість
з неї
Будів-ництво
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
Діяльність готелів та ресторанів
Діяль- ність транс- порту та зв'язку
Фінан- сова діяль- ність
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
Державне управління
Освiта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Інші види економічної діяльності
добувна промис-ловість
переробна промис-ловість
виробниц- тво та розподі- лення електрое- нергії, газу та води
2002
23767
2921
8767
730
6651
1386
810
3645
118
1774
313
1057
1298
923
1372
769
2003
25903
3077
9886
789
7555
1542
1067
3960
172
1732
204
1166
1452
868
1441
878
2004
29646
5522
9511
1181
6955
1375
1044
5254
165
1945
249
1038
1712
931
1475
800
2005
31608
6656
7819
895
5569
1355
2009
6232
300
2151
278
986
1823
1070
1313
971
2006
32406
7638
7256
769
5489
998
1080
7429
367
2105
266
996
1731
1033
1400
1105
2007
33340
8041
8304
962
6286
1056
1102
6647
456
2210
213
1254
1682
1102
1508
821
2008
32822
8816
7517
722
5818
977
953
6702
467
2440
202
1036
1303
1124
1410
852
2009
23456
7468
5235
450
4137
648
485
3952
292
1327
219
684
1141
980
1165
508
2010
23967
7008
5367
551
4036
780
559
4568
348
1425
166
692
1148
895
1156
635
2011
24908
7641
5517
571
4023
923
549
4541
336
1328
124
745
1236
1079
1201
611
2012
25158
8122
4803
458
3738
607
553
4845
384
1314
80
681
1282
1174
1257
663
  1 Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.
   
   
   

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС