ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 21.02.2014 13:39
Промисловість
методологічні пояснення  
   
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за 2003–2012 роки 1,2
   
(відсотків до попереднього року)
 
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Промисловість
124,3
133,8
110,5
111,6
109,7
104,2
78,3
113,3
111,0
107,5
Добувна та переробна промисловість
127,8
135,2
111,1
112,1
110,5
104,2
77,6
113,6
111,8
107,5
Добувна промисловість
111,6
105,0
89,5
103,6
118,1
98,9
90,0
101,5
115,8
111,8
Переробна промисловість
129,0
138,1
112,6
113,4
109,5
104,9
71,3
121,1
109,7
105,2
з неї
                   
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
128,2
104,9
131,0
112,0
99,7
106,4
102,2
108,2
114,1
108,6
Легка промисловість
112,6
105,8
88,6
88,4
82,7
103,7
68,0
105,9
96,9
77,6
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
54,6
125,5
151,0
94,9
141,4
61,4
76,3
117,3
110,7
98,0
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
99,9
101,3
82,8
104,8
89,2
116,3
80,4
103,6
95,4
89,9
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисловість
99,7
122,3
116,5
110,3
84,1
93,9
69,7
81,9
97,0
118,2
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
115,8
98,6
135,0
164,8
119,0
111,2
59,1
94,9
115,4
99,6
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
81,2
2043,5
108,8
124,6
100,4
118,9
68,7
131,0
90,9
129,7
Машинобудування
148,2
145,9
82,1
101,0
163,3
90,1
44,8
154,3
113,4
87,1
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
95,7
111,7
108,0
96,2
98,6
105,9
103,7
104,7
88,0
104,4
  1Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).
2Розрахунок індексів за 2003-2008рр. здійснювався ланцюговим методом на підставі помісячних індексів, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівнянних цінах (без урахування діяльності з розподілення тепло-енергії, газу та води).
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС