ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 03.02.2014 10:39
Ринок праці
методологічні пояснення
Основні показники ринку праці (квартальні дані)
   
 
Одиниця виміру
2013
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення1 
в середньому за період, тис. осіб
 

 

   
у віці 15-70 років
469,4
471,1
473,2
 
працездатного віку
437,2
436,7
437,3
 
Рівень економічної активності населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
64,3
64,5
64,8
 
працездатного віку
73,6
73,5
73,6
 
Зайняте населення1
в середньому за період, тис. осіб
 

 

 
у віці 15-70 років
427,2
431,0
436,0
 
працездатного віку
395,0
396,6
400,1
 
Рівень зайнятості  населення1
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
58,5
59,0
59,7
 
працездатного віку
66,5
66,8
67,4
 
Безробітне населення (за методологією МОП)1:
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
42,2
40,1
37,2
 
працездатного віку
42,2
40,1
37,2
 
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, тис. осіб
20,6
14,3
13,4
 
в середньому за період, тис. осіб
21,0
18,9
17,2
 
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1:
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
9,0
8,5
7,9
 
працездатного віку
9,7
9,2
8,5
 
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2
у % до економічно активного населення працездатного віку
4,8
4,3
3,9
 
у % до населення працездатного віку
3,5
3,2
2,9
 
Кількість громадян, які мали статус безробітного 
за період, тис. осіб
27,7
33,8
40,2
 
з них
   

 

 
працевлаштовано
тис. осіб
4,0
11,5
14,7
 
Потреба в робочій   силі2
на кінець звітного періоду,
тис. осіб
1,9
1,8
2,0
 
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)2
на кінець звітного періоду, осіб
11
8
7
 
Середній розмір допомоги по безробіттю2
в останньому місяці  звітного періоду, гривень
1117
938
945
 
у % до відповідного періоду попереднього року
119,5
108,9
109,8
 
Середньооблікова кількість штатних працівників3
тис. осіб
195,1
197,0
197,2
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,0
15,2
22,7
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
5,6
13,7
21,8
 
Середньомісячна заробітна плата3
         
номінальна
гривень 
2395
2514
2564
 
реальна 
у % до відповідного періоду попереднього року
109,9
109,8
109,2
 
  1 Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.
2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
3 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
Попит та пропозиція робочої сили у 2013 році1
   
(на кінець звітного періоду, осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

Січень
21121
859
25
Лютий
22133
1212
18
Березень
20569
1921
11
Квітень
17532
1605
11
Травень
15726
1042
15
Червень
14263
1765
8
Липень
13737
2435
6
Серпень
13421
2006
7
Вересень
13359
2028
7
Жовтень
12716
1572
8
Листопад
14173
1135
12
Грудень
18570
819
23
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Зареєстроване безробіття у 2013 році1
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги  за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
21121
16380
3,60
1061
Лютий
22133
17694
3,72
1022
Березень
20569
15910
3,46
1117
Квітень
17532
12955
2,95
991
Травень
15726
11673
2,65
974
Червень
14263
10647
2,43
938
Липень
13737
10267
2,34
972
Серпень
13421
9878
2,28
967
Вересень
13359
9628
2,27
945
Жовтень
12716
9071
2,16
999
Листопад
14173
10211
2,41
953
Грудень
18570
14634
3,16
1018
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2013 році1
   
 
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць
 
осіб
у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця
Січень
780
3,4
Лютий
898
3,7
Березень
2360
9,8
Квітень
4006
17,3
Травень
1999
10,4
Червень
1490
8,5
Липень
1219
7,4
Серпень
921
5,9
Вересень
1063
6,8
Жовтень
1747
11,0
Листопад
813
5,0
Грудень
611
3,0
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.  
 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС