ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 31.03.2014 9:27
Промисловість
методологічні пояснення  
 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році (уточнені дані)
 
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень-липень
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Промисловість
B+C+D
120,0
121,8
113,9
117,9
114,4
113,5
112,3
109,4
109,0
107,3
106,5
106,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
123,1
127,7
116,3
119,8
115,5
114,3
112,9
109,8
109,1
107,0
106,2
106,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
133,1
151,0
125,1
132,0
118,5
116,4
116,5
112,1
112,8
108,4
110,7
113,5
Переробна промисловість
С
121,0
123,3
114,4
117,0
114,7
113,7
111,9
109,1
107,9
106,6
104,9
104,7
з неї
                         
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
140,8
138,3
131,4
135,1
132,4
123,8
118,3
113,8
110,7
108,7
105,9
105,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
79,8
84,9
114,9
109,7
108,5
111,6
110,8
105,6
100,7
98,8
97,6
98,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
96,1
94,1
94,4
96,3
90,9
92,8
92,5
93,4
94,1
95,4
95,7
96,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
145,9
141,4
108,7
111,8
110,6
110,9
115,4
118,7
121,8
120,3
116,2
113,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
518,4
433,9
364,2
220,1
148,1
120,1
127,9
127,8
119,2
100,6
91,5
81,9
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
105,7
126,7
101,7
98,9
89,6
89,1
88,2
88,3
89,9
91,2
93,6
93,8
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
102,9
101,8
103,3
102,6
106,2
108,9
113,7
113,6
113,2
113,1
112,5
113,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
83,1
97,5
79,1
83,1
81,8
87,8
92,3
94,5
96,4
96,6
96,8
95,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
107,4
97,6
102,4
108,1
108,4
108,6
108,0
107,2
108,1
109,6
108,3
106,7
 
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році1 (уточнені дані)
   
(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень-липень
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Промисловість
B+C+D+Е36
1003614,3
2048697,9
3307457,2
4578368,1
5854225,6
7122053,1
8300879,2
9437056,8
10453558,1
11561251,8
12995562,4
14416714,7
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
В+С+D
997689,5
2037023,1
3290118,4
4554811,5
5824641,4
7086404,8
8258775,0
9388305,1
10398645,7
11499501,7
12927610,7
14342763,3
Добувна та переробна промисловість
B+C
754860,1
1573346,4
2591407,5
3680611,4
4825570,6
5971363,2
7027658,9
8048758,3
8934283,5
9831498,6
11037478,1
12182298,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
22821,1
54168,9
84593,1
126117,4
175284,7
232007,9
293765,8
369776,8
425874,4
478736,8
544249,6
589592,3
Переробна промисловість
C
732039,0
1519177,5
2506814,4
3554494,0
4650285,9
5739355,3
6733893,1
7678981,5
8508409,1
9352761,8
10493228,5
11592706,4
з неї
                         
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
424920,9
871366,8
1502059,1
2229169,2
3004487,6
3778987,7
4421250,7
4955441,1
5442959,0
5956692,2
6795132,6
7598143,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
2128,8
4815,9
6346,2
8577,4
12511,7
15741,9
19000,6
22268,2
24968,8
27140,8
29363,4
32809,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 
16-18
10522,8
21218,2
32403,0
44474,2
58782,4
71098,2
85974,1
98891,5
112292,2
127350,0
144675,6
159337,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
11259,8
24141,6
39251,0
62131,8
80656,6
98370,0
120099,0
140283,8
158782,6
175637,4
191273,3
205852,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
11514,1
26080,3
45303,3
69500,6
92659,5
119386,1
154339,9
185216,5
217374,1
244460,2
267543,0
286675,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
146399,6
282012,7
439891,0
569656,1
721821,3
864805,3
1013322,8
1161271,4
1299302,5
1436877,9
1569697,8
1703190,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
110566,9
260228,7
386322,4
488005,5
570943,2
656509,6
754339,3
928284,4
1036697,4
1142484,6
1225171,9
1301295,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
242829,4
463676,7
698710,9
874200,1
999070,8
1115041,6
1231116,1
1339546,8
1464362,2
1668003,1
1890132,6
2160464,6
Забір, очищення та постачання води
Е36
5924,8
11674,8
17338,8
23556,6
29584,2
35648,3
42104,2
48751,7
54912,4
61750,1
67951,7
73951,4
  1Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Інформація за видами промислової діяльності сформована за функціональним принципом (по однорідних продуктах) з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2014р.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
 
   
   
Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році1 (уточнені дані)
   
(відсотків)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень-липень
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Промисловість
B+C+D+Е36
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
В+С+D
99,4
99,4
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
Добувна та переробна промисловість
B+C
75,2
76,8
78,4
80,4
82,4
83,8
84,7
85,3
85,5
85,0
84,9
84,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
2,3
2,6
2,6
2,8
3,0
3,3
3,5
3,9
4,1
4,1
4,2
4,1
Переробна промисловість
C
72,9
74,2
75,8
77,6
79,4
80,5
81,2
81,4
81,4
80,9
80,7
80,4
з неї
                         
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
42,3
42,5
45,4
48,7
51,3
53,1
53,3
52,5
52,1
51,5
52,3
52,7
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 
16-18
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
1,1
1,2
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1,1
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,9
2,0
2,1
2,1
2,1
2,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання
24, 25
14,6
13,8
13,3
12,4
12,3
12,1
12,2
12,3
12,4
12,4
12,1
11,8
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
11,0
12,7
11,7
10,7
9,8
9,2
9,1
9,8
9,9
9,9
9,4
9,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
24,2
22,6
21,1
19,1
17,1
15,7
14,8
14,2
14,0
14,5
14,6
15,0
Забір, очищення та постачання води
Е36
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
  1Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Інформація за видами промислової діяльності сформована за функціональним принципом (по однорідних продуктах) з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2014р.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
   
Виробництво основних видів промислової продукції за 2013 рік1
   

 

Вироблено
за 2013р.
2013р. до 2012р., у %
Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; галька, гравій, тис.м3
4471,2
118,3
М’ясо великої рогатої худоби свіжі чи охолоджені, т
4437
97,0
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т
3918
107,8
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свинячі, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих свіжі чи охолоджені, т
890
47,5
Вироби ковбасні, т
20115
99,3
Оселедці солоні, т
65
73,9
Горіхи, арахіс та насіння, смажені, солоні чи приготовлені в інший спосіб, т
283
112,3
Олія соняшникова нерафінована та її фракції, крім фракцій із зміненим хімічним складом, тис.т
665,1
128,3
Сири жирні, т
512
101,8
Борошно, т
59936
117,3
Крупи, т
14356
135,2
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т
23699
95,9
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, слойоні, рулети з маком, рогалики, тощо), т
937
130,3
Пряники та вироби аналогічні, т
90
75,6
Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т
61
50,0
Цукор білий кристалічний буряковий, т
31297
45,8
Вироби кондитерські цукрові (у.т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т
10969
112,1
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі, з тканини бавовняної або з волокон синтетичних, виробничі та професійні, тис.шт.
14,3
125,4
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, не просочені, тис.м3
9,5
81,2
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, т
23431
148,6
Етикетки з паперу чи картону, т
87
100,0
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі (папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з паперу чи картону, т
233
70,0
Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі, т
1052
148,0
Фарби та лаки, інші: сикативи готові, т
5940
115,9
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3
67,2
92,6
Камінь декоративний і будівельний оброблений інший і вироби з нього; гранули та порошок із каменю природного інші, штучно забарвлені; вироби з агламерованого сланцю, т
6540
119,3
Трансформатори електричні, шт.
23855
97,4
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, тис.шт.
359,8
68,7
Електроенергія, млн.кВт. годин
2030
130,7
  1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності.
 
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС