ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

 СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 03.02.2014 10:37
Макроекономічні показники
 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   

 

Фактично
за 2013р.
Темпи зростання, %
грудень 2013р. до
2013р.
до
2012р.
довідково:
2012р.
до 2011р.
листопада 2013р.
грудня
2012р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн.
12971,6
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
88,0
107,3
106,3
107,5
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
х
х
х
128,42
85,0
Виробництво основних видів продукції тваринництва
         
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т
69,52
87,8
107,5
103,32
106,5
молоко, тис.т
321,92
66,4
105,3
104,12
93,3
яйця, млн.шт.
523,32
83,3
86,4
97,42
102,9
Капітальні інвестиції3, млн.грн.
1939,3
х
х
57,5
169,34
Прийняття в експлуатацію
загальної площі житла3, тис.кв.м
63,9
х
х
70,6
253,6
Індекс будівельної продукції5
х
х
х
73,12
х
Вантажооборот, млн.ткм
27201,1
106,7
106,2
95,2
96,2
Пасажирооборот, млн.пас.км
1100,6
95,9
71,5
84,1
96,4
Експорт товарів1, млн.дол. США
792,2
х
х
140,1
145,3
Імпорт товарів1, млн.дол. США
212,2
х
х
79,6
128,7
Сальдо (+, –)1, млн.дол. США
580,0
х
х
х
х
Експорт послуг3, млн.дол. США
13,9
х
х
128,4
87,5
Імпорт послуг3, млн.дол. США
19,8
х
х
168,0
263,8
Сальдо (+, –)3, млн.дол. США
–5,8
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.
14604,2
х
х
108,3
115,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
         
номінальна, грн.
25831
98,16
106,17
107,21
114,91
реальна, %
х
97,96
106,97
108,91
115,31
Заборгованість із виплати заробітної плати8, млн.грн.
36,0
100,3
101,0
х
х
Кількість зареєстрованих безробітних9 на кінець періоду, тис. осіб
18,6
131,0
х
х
х
Індекс споживчих цін
х
100,7
100,1
100,110
98,811
  1 Дані за січень–листопад.
2 Попередні дані.
3 Дані за січень–вересень.
4 Дані за січень–вересень уточнені.
5 Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
6 Листопад 2013р. до жовтня 2013р.
7 Листопад 2013р. до листопада 2012р.
8 Станом на 1 грудня.
9 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України “Про зайнятість населення” та відповідно зі зміною методології формування державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння показника з даними відповідних періодів минулого року не здійснюється.
10 Грудень 2013р. до грудня 2012р.
11 Грудень 2012р. до грудня 2011р.   
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС