ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 11.02.2014 10:31
Доходи населення
методологічні пояснення
Доходи та витрати населення Кіровоградської області за 2012 рік
   
 
Млн.грн.
Доходи
27129
у тому числі
 
заробітна плата
9076
прибуток та змішаний доход
4882
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
11663
з них соціальні допомоги
6273
Витрати та заощадження
27129
у тому числі
 
придбання товарів та послуг
21233
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти
1666
з них поточні податки на доходи, майно тощо
1253
нагромадження нефінансових активів
–395
приріст фінансових активів
4507
Наявний доход - всього
20529
у розрахунку на одну особу, грн.
20553,7
Реальний наявний доход ( у % до попереднього року )
112,3
           
   
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2013 році1
   
(станом на 1 число)

 

Тис. грн.
У % до попереднього місяця
У % до 1 січня
січень
39722
111,4
100,0
лютий
38243
96,3
96,3
березень
37143
97,1
93,5
квітень
36032
97,0
90,7
травень
35414
98,3
89,2
червень
34499
97,4
86,9
липень
36486
105,8
91,9
серпень
35722
97,9
89,9
вересень
35681
99,9
89,8
жовтень
35996
100,9
90,6
листопад
35888
99,7
90,3
грудень
36012
100,3
90,7
            1 Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.
   
Темп зростання/зниження номінальної заробітної плати та індексу реальної заробітної плати у 2013 році1
   

 

Номінальна заробітна плата
Реальна заробітна плата
у % до
у % до
відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року)
попереднього місяця
відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року)
попереднього місяця
січень
109,0
88,3
110,2
88,5
лютий
108,1
100,2
109,8
100,5
березень
108,1
106,0
109,9
105,7
квітень
108,6
102,6
110,5
103,0
травень
108,0
102,1
110,0
102,2
червень
108,1
104,9
109,8
104,8
липень
108,4
102,5
110,1
102,6
серпень
108,1
93,5
109,9
94,1
вересень
107,4
97,2
109,2
97,3
жовтень
107,4
105,6
109,1
105,0
листопад
107,2
98,1
108,9
97,9
грудень
107,4
110,3
109,0
109,4
            1 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
         
   
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2013 році
   
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

2349
2354
2494
2558
2612
2741
2809
2627
2553
2697
2647
2918

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1811
1885
1825
2249
2390
2292
2612
2034
2146
2694
2486
2346

Промисловість

2719
2692
2843
2959
2902
2878
3117
3048
2929
3146
2999
3249

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3689
3669
3825
4034
3957
3843
4301
4090
3755
4351
3955
4032

Переробна промисловість

2361
2380
2507
2625
2587
2596
2810
2750
2656
2792
2645
2657

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3312
3147
3370
3459
3337
3298
3432
3445
3398
3620
3660
4944

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2499
2366
2518
2499
2497
2370
2617
2545
2470
2547
2451
2550

Будівництво

1814
1812
1919
2326
2161
2152
2255
1974
2000
2258
2106
2585

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1906
1805
1867
1936
2008
2010
2023
2031
2004
2038
2108
2258

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2710
2831
3582
3115
3155
3193
3319
3316
3154
3307
3236
3432

Тимчасове розміщування й організація харчування

1459
1489
1562
1631
1645
1835
1709
1847
1671
1721
1653
1775

Інформація та телекомунікації

2192
2318
2485
2420
2512
2492
2667
2628
2658
2413
2481
2981

Фінансова та страхова діяльність

3857
3539
4027
3785
4251
3933
4094
4082
3873
4024
4107
4166

Операції з нерухомим майном

1788
1821
1931
1995
1912
1882
2047
1960
1941
1949
1840
2440

Професійна, наукова та технічна діяльність

2552
2670
2774
2761
2785
2899
3305
3240
2993
3184
3496
3768

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1741
1791
1890
1812
1896
1906
1915
1886
1876
2006
2212
2080

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2622
2703
2847
2904
3044
3335
3482
3704
3067
3191
3542
4302

Освіта

2304
2276
2285
2422
2463
3067
2766
2326
2430
2370
2327
2661

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2090
2059
2117
2192
2332
2416
2359
2297
2171
2188
2138
2509

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1848
1826
1849
1908
1978
2169
2116
2011
2039
1913
1936
2260

Надання інших видів послуг

1974
2412
2414
2375
2393
2498
2930
2828
2292
2914
2369
2105
  Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 
   
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2013 році
 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього
2349
2346
2395
2436
2470
2514
2559
2563
2564
2576
2583
2609
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
1811
1841
1834
1955
2059
2100
2187
2165
2162
2221
2246
2251
Промисловість
2719
2702
2746
2801
2819
2835
2875
2896
2899
2925
2932
2959
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
3689
3676
3727
3809
3838
3837
3906
3933
3907
3952
3954
3960
Переробна промисловість
2361
2369
2409
2466
2486
2513
2555
2578
2586
2608
2612
2616
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
3312
3226
3275
3318
3321
3316
3334
3348
3353
3380
3405
3536
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2499
2427
2454
2468
2477
2474
2492
2508
2503
2510
2507
2512
Будівництво
1814
1792
1827
1949
1979
2023
2056
2043
2042
2053
2053
2089
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1906
1857
1865
1880
1898
1908
1926
1937
1945
1955
1965
1980
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
2710
2768
3041
3057
3078
3096
3138
3166
3164
3175
3181
3202
Тимчасове розміщування й організація харчування
1459
1467
1524
1573
1566
1628
1642
1664
1671
1668
1671
1678
Інформація та телекомунікації
2192
2250
2327
2357
2381
2401
2441
2470
2492
2488
2482
2524
Фінансова та страхова діяльність
3857
3689
3802
3799
3877
3891
3916
3924
3923
3933
3949
3964
Операції з нерухомим майном
1788
1801
1850
1882
1883
1877
1902
1913
1914
1919
1905
1942
Професійна, наукова та технічна діяльність
2552
2594
2653
2669
2691
2725
2816
2851
2867
2901
2949
3024
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1741
1753
1797
1797
1823
1835
1843
1852
1844
1861
1891
1904
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
2622
2647
2714
2762
2820
2897
2977
3094
3083
3083
3129
3227
Освіта
2304
2291
2290
2325
2352
2464
2508
2476
2477
2464
2453
2472
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
2090
2067
2085
2106
2151
2193
2217
2212
2211
2209
2202
2228
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1848
1831
1817
1844
1867
1917
1949
1947
1974
1961
1962
1974
Надання інших видів послуг
1974
2225
2286
2291
2312
2342
2449
2511
2474
2515
2502
2455
  Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС