ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 10.01.2014 8:35
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів за січень–вересень 2013 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1939254
100,0
інвестиції у матеріальні активи
1931857
99,6
житлові будівлі
176078
9,1
нежитлові будівлі
403656
20,8
інженерні споруди
105474
5,4
машини, обладнання та інвентар
1049767
54,1
транспортні засоби
154183
8,0
земля
3289
0,2
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
19160
1,0
інші матеріальні активи
20250
1,0
інвестиції у нематеріальні активи
7397
0,4
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
4009
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
1882
0,1
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2013 року
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1939254
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
8896
0,5
коштів місцевих бюджетів
76020
3,9
власних коштів підприємств та організацій
1430024
73,7
кредитів банків та інших позик
169266
8,7
коштів іноземних інвесторів
5945
0,3
коштів населення на будівництво власних квартир
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
161084
8,3
інших джерел фінансування
88019
4,6
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–вересень 2013 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до
січня–вересня 2012р.
загального обсягу
Усього
1939254
57,5
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
718316
96,4
37,0
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
714955
96,5
36,9
Лісове господарство та лісозаготівлі
3361
92,7
0,1
Рибне господарство
Промисловість
559663
69,3
28,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
23072
75,3
1,2
Переробна промисловість
432649
63,7
22,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
86324
97,8
4,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
17618
286,0
0,9
Будівництво
189892
73,0
9,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
214571
15,9
11,1
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
912
45,6
0,1
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
206070
15,4
10,6
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
7589
85,9
0,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
144717
182,1
7,4
Наземний і трубопровідний транспорт
33589
149,4
1,7
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
2184
13,2
0,1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
108944
257,1
5,6
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
820
16,2
0,0
Тимчасове розміщування
1
1
1
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
2
2
2
Інформація та телекомунікації
1995
37,9
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
884
23,8
0,1
Телекомунікації (електрозв’язок)
772
80,7
0,0
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
339
74,9
0,0
Фінансова та страхова діяльність
2
2
2
Операції з нерухомим майном
11435
45,1
0,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
4870
92,1
0,2
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
2733
73,3
0,1
Наукові дослідження та розробки
1910
240,6
0,1
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
227
23,4
0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
11549
107,8
0,6
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
59874
47,6
3,1
Освіта
5423
81,0
0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
12865
36,3
0,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3023
466,6
0,2
Надання інших видів послуг
1
1
1
 
1 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).
   
Прийняття в експлуатацію житла1 за січень-вересень 2013 року
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня – вересня 2012р.
м2 загальної площі
у % до січня – вересня 2012р.
По області
63931
70,6
47381
73,2
м.Кіровоград
26190
68,8
26190
68,8
м.Знам’янка
1935
98,2
1935
98,2
м.Олександрія
7465
98,5
7426
99,1
м.Світловодськ
2958
79,5
2958
79,5
райони
       
Бобринецький
819
45,2
571
35,0
Вільшанський
Гайворонський
882
163,0
434
155,6
Голованівський
335
6,7
335
6,7
Добровеличківський
Долинський
327
28,9
183
22,8
Знам’янський
1882
111,6
Кіровоградський
9402
66,8
Компаніївський
557
67,1
272
52,2
Маловисківський
756
78,3
454
349,2
Новгородківський
562
118,6
507
152,3
Новоархангельський
190
42,0
190
42,0
Новомиргородський
1004
57,9
916
208,7
Новоукраїнський
1306
214,4
1199
740,1
Олександрівський
752
35,4
391
26,3
Олександрійський
651
30,1
118
100,9
Онуфріївський
1425
134,7
916
127,6
Петрівський
1522
110,0
1091
195,2
Світловодський
1039
77,0
Ульяновський
1343
263,9
1081
374,0
Устинівський
629
99,4
214
83,6
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95).
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-вересень 2013 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–вересня 2012р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі1
63931
70,6
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
10
50,0
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від від 19.03.2013 № 95).
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні–листопаді 2013 року
   
 
Тис.грн.
У % до загального обсягу
Будівництво
402460
100,0
Будівлі
241126
59,9
з них
   
житлові
24063
6,0
нежитлові
217063
53,9
Інженерні споруди
161334
40,1
  Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.
   
Індекси будівельної продукції за видами у січні–листопаді 2013 року
   
(відсотків)
 
Січень– жовтень 2013р.
до січня– жовтня 2012р. (уточнені дані)
Січень– листопад 2013р.
до січня– листопада 2012р.
Будівництво
66,9
68,5
Будівлі
63,0
66,2
з них
   
житлові
93,6
88,1
нежитлові
60,7
64,4
Інженерні споруди
73,5
72,5
 
Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2013 році
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
(уточнені дані)
Січень–лютий
(уточнені дані)
Січень–березень (уточнені дані)
Січень–квітень (уточнені дані)
Січень-травень (уточнені дані)
Січень-червень (уточнені дані)
Січень-липень (уточнені дані)
Січень-серпень (уточнені дані)
Січень-вересень (уточнені дані)
Січень-жовтень (уточнені дані)
Січень-листопад
Січень-грудень
Будівництво
65,7
75,2
78,2
83,6
73,2
68,0
68,7
67,7
68,0
66,9
68,5
 
Будівлі
64,4
62,9
68,2
75,8
70,0
66,0
64,2
63,4
63,8
63,0
66,2
 
з них
                       
житлові
119,8
136,9
132,4
136,8
121,9
113,0
108,2
93,8
95,7
93,6
88,1
 
нежитлові
61,5
58,9
64,0
71,4
66,3
62,5
61,0
60,9
61,2
60,7
64,4
 
Інженерні споруди
68,7
106,2
100,0
99,5
78,7
71,2
76,1
75,0
75,1
73,5
72,5
 
  Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС