ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 01.10.2013 8:18
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів за січень–червень 2013 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1126093
100,0
інвестиції у матеріальні активи
1121586
99,6
житлові будівлі
86458
7,7
нежитлові будівлі
258528
23,0
інженерні споруди
51019
4,5
машини, обладнання та інвентар
597541
53,1
транспортні засоби
107789
9,6
земля
526
0,0
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
8034
0,7
інші матеріальні активи
11691
1,0
інвестиції у нематеріальні активи
4507
0,4
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
2378
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
711
0,1
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2013 року
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1126093
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
2352
0,2
коштів місцевих бюджетів
38587
3,4
власних коштів підприємств та організацій
841335
74,7
кредитів банків та інших позик
100968
9,0
коштів іноземних інвесторів
5942
0,5
коштів населення на будівництво власних квартир
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
78052
6,9
інших джерел фінансування
58857
5,3
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–червень 2013 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до
січня–червня 2012р.
загального обсягу
Усього
1126093
85,1
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
521914
136,3
46,3
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
520510
136,0
46,2
Лісове господарство та лісозаготівлі
1404
426,9
0,1
Рибне господарство
Промисловість
272394
65,2
24,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
11028
46,6
1,0
Переробна промисловість
205577
59,3
18,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
41994
99,2
3,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
13795
539,0
1,2
Будівництво
94364
51,9
8,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
146136
65,9
13,0
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
723
52,5
0,1
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
142264
66,7
12,6
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
3149
44,2
0,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
37586
70,8
3,3
Наземний і трубопровідний транспорт
23695
134,5
2,1
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
1571
23,5
0,1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
12320
39,3
1,1
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
628
16,8
0,1
Тимчасове розміщування
1
1
1
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
1
1
1
Інформація та телекомунікації
1179
96,5
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
283
217,9
0,0
Телекомунікації (електрозв’язок)
678
80,4
0,1
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
218
92,7
0,0
Фінансова та страхова діяльність
1
1
1
Операції з нерухомим майном
3879
45,6
0,3
Професійна, наукова та технічна діяльність
3604
155,1
0,3
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
1607
124,9
0,1
Наукові дослідження та розробки
1836
278,0
0,2
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
161
35,5
0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
8774
123,1
0,8
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
21388
51,3
1,9
Освіта
2736
90,8
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
9522
54,3
0,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1811
434,3
0,2
Надання інших видів послуг
2
2
2
 
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).
   
Прийняття в експлуатацію житла1 за січень-червень 2013 року
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня – червня 2012р.
м2 загальної площі
у % до січня – червня 2012р.
Кіровоградська область
29674
51,4
19373
50,6
м.Кіровоград
9083
41,9
9083
41,9
м.Знам’янка
1180
110,9
1180
110,9
м.Олександрія
3258
91,3
3219
92,3
м.Світловодськ
1931
114,3
1931
114,3
райони
       
Бобринецький
395
29,3
147
10,9
Вільшанський
Гайворонський
41
11,3
41
40,2
Голованівський
335
7,1
335
7,1
Добровеличківський
Долинський
327
41,4
183
37,0
Знам’янський
1248
109,2
Кіровоградський
5860
56,0
Компаніївський
247
40,8
33
8,8
Маловисківський
464
70,8
224
273,2
Новгородківський
475
100,2
420
126,1
Новоархангельський
190
42,0
190
42,0
Новомиргородський
427
34,3
339
166,2
Новоукраїнський
922
163,2
815
503,1
Олександрівський
320
23,0
178
17,9
Олександрійський
562
34,4
118
240,8
Онуфріївський
536
80,1
158
39,6
Петрівський
469
97,1
340
548,4
Світловодський
732
56,2
Ульяновський
309
60,7
309
106,9
Устинівський
363
98,4
130
50,8
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011 № 91).
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-червень 2013 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–червня 2012р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі1
29674
51,4
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011 № 91).
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні–серпні 2013 року
   
 
Тис.грн.
У % до загального обсягу
Будівництво
243888
100,0
Будівлі
142379
58,4
з них
   
житлові
16043
6,6
нежитлові
126336
51,8
Інженерні споруди
101509
41,6
  Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.
   
Індекси будівельної продукції за видами у січні–серпні 2013 року
   
(відсотків)
 
Січень–липень 2013р.
до січня–липня 2012р.
(уточнені дані)
Січень–серпень 2013р.
до січня–серпня 2012р.
Будівництво
68,7
67,6
Будівлі
64,2
63,0
з них
   
житлові
108,2
94,2
нежитлові
61,0
60,4
Інженерні споруди
76,1
75,3
 
Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2013 році
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
(уточнені дані)
Січень–лютий
(уточнені дані)
Січень–березень (уточнені дані)
Січень–квітень (уточнені дані)
Січень-травень (уточнені дані)
Січень-червень (уточнені дані)
Січень-липень (уточнені дані)
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Будівництво
65,7
75,2
78,2
83,6
73,2
68,0
68,7
67,6
       
Будівлі
64,4
62,9
68,2
75,8
70,0
66,0
64,2
63,0
       
з них
                       
житлові
119,8
136,9
132,4
136,8
121,9
113,0
108,2
94,2
       
нежитлові
61,5
58,9
64,0
71,4
66,3
62,5
61,0
60,4
       
Інженерні споруди
68,7
106,2
100,0
99,5
78,7
71,2
76,1
75,3
       
  Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС