ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 18.09.2013 15:12
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2013 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
522061
100,0
інвестиції у матеріальні активи
520441
99,7
житлові будівлі
46562
8,9
нежитлові будівлі
146860
28,1
інженерні споруди
15783
3,0
машини, обладнання та інвентар
251520
48,2
транспортні засоби
49980
9,6
земля
223
0, 1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
4325
0,8
інші матеріальні активи
5188
1,0
інвестиції у нематеріальні активи
1620
0,3
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
1107
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
324
0,1
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2013 року
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
522061
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
671
0,1
коштів місцевих бюджетів
12122
2,3
власних коштів підприємств та організацій
426659
81,7
кредитів банків та інших позик
12536
2,4
коштів іноземних інвесторів
1286
0,3
коштів населення на будівництво власних квартир
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
41845
8,0
інших джерел фінансування
26942
5,2
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–березень 2013 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до
січня–березня 2012р.
загального обсягу
Усього
522061
92,7
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
275378
192,3
52,7
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
274483
191,9
52,6
Лісове господарство та лісозаготівлі
895
550,3
0,1
Рибне господарство
Промисловість
106712
61,2
20,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
4371
23,2
0,8
Переробна промисловість
82104
59,2
15,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
18758
128,8
3,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1479
89,9
0,3
Будівництво
52136
52,1
10,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
56222
67,0
10,8
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
273
20,5
0,1
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
54713
69,0
10,5
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
1236
37,1
0,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
13742
44,0
2,6
Наземний і трубопровідний транспорт
6001
39,2
1,1
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
1162
32,5
0,2
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
6579
53,9
1,3
Поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
78
17,8
0,0
Тимчасове розміщування
1
1
1
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
1
1
1
Інформація та телекомунікації
735
110,4
0,1
Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
129
116,7
0,0
Телекомунікації (електрозв’язок)
471
110,9
0,1
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
135
101,1
0,0
Фінансова та страхова діяльність
1
1
1
Операції з нерухомим майном
719
19,1
0,1
Професійна, наукова та технічна діяльність
2372
265,9
0,5
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
611
168,3
0,1
Наукові дослідження та розробки
1714
536,8
0,4
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
47
17,7
0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1614
37,8
0,3
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
7682
43,1
1,5
Освіта
1286
233,3
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
2782
18,8
0,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
485
288,5
0,1
Надання інших видів послуг
2
2
2
 
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).
   
Прийняття в експлуатацію житла1 за січень-березень 2013 року
   

 

Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня – березня 2012р.
м2 загальної площі
у % до січня – березня 2012р.
По області
16610
54,2
11596
56,7
м.Кіровоград
5340
60,8
5340
60,8
м.Знам’янка
905
185,8
905
185,8
м.Олександрія
1543
73,7
1504
74,7
м.Світловодськ
1199
113,3
1199
113,3
райони
       
Бобринецький
305
29,0
147
14,0
Вільшанський
Гайворонський
Голованівський
274
5,9
274
5,9
Добровеличківський
Долинський
144
19,6
Знам’янський
430
47,6
Кіровоградський
2847
57,6
Компаніївський
247
79,7
33
14,0
Маловисківський
66
Новгородківський
475
931,4
420
823,5
Новоархангельський
Новомиргородський
339
48,2
339
Новоукраїнський
550
242,3
550
662,7
Олександрівський
62
7,2
62
10,0
Олександрійський
255
16,7
118
Онуфріївський
536
218,8
158
64,5
Петрівський
251
85,7
251
Світловодський
313
37,6
Ульяновський
166
39,0
166
57,4
Устинівський
363
259,3
130
142,9
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011 № 91).
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-березень 2013 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–березня 2012р.
Житлові будівлі, м2 загальної площі1
16610
54,2
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011 № 91).
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні–квітні 2013 року
   
 
Тис.грн.
У % до загального обсягу
Будівництво
96674
100,0
Будівлі
57461
59,4
з них
   
житлові
6291
6,5
нежитлові
51170
52,9
Інженерні споруди
39213
40,6
  Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.
   
Індекси будівельної продукції за видами у січні–квітні 2013 року
   
(відсотків)
 
Січень–березень 2013р.
до січня–березня 2012р.
(уточнені дані)
Січень–квітень 2013р.
до січня–квітня 2012р.
Будівництво
78,2
82,0
Будівлі
68,2
73,1
з них
   
житлові
132,4
124,7
нежитлові
64,0
69,5
Інженерні споруди
100,0
100,2
 
Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2013 році
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
(уточнені дані)
Січень–лютий
(уточнені дані)
Січень–березень (уточнені дані)
Січень–квітень
Будівництво
65,7
75,2
78,2
82,0
Будівлі
64,4
62,9
68,2
73,1
з них
       
житлові
119,8
136,9
132,4
124,7
нежитлові
61,5
58,9
64,0
69,5
Інженерні споруди
68,7
106,2
100,0
100,2
  Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС