ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 18.09.2013 15:02
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів за січень–грудень 2012 року1
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
4376701
100,0
інвестиції у матеріальні активи
4369743
99,8
житлові будівлі
311485
7,1
нежитлові будівлі
880544
20,1
інженерні споруди
926872
21,2
машини, обладнання та інвентар
1898739
43,4
транспортні засоби
294614
6,7
земля
2528
0,1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
21250
0,4
інші матеріальні активи
33711
0,8
інвестиції у нематеріальні активи
6958
0,2
з них
   
програмне забезпечення та бази даних
4457
0,1
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
1123
0,0
  1 За даними квартального спостереження.
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–грудень 2012 року1
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
4376701
100,0
у т.ч. за рахунок
   
коштів державного бюджету
124553
2,8
коштів місцевих бюджетів
203046
4,6
власних коштів підприємств та організацій
3146246
71,9
кредитів банків та інших позик
412123
9,4
коштів іноземних інвесторів
х
х
коштів населення на будівництво власних квартир
х
х
коштів населеня на індивідуальне житлове будівництво
269833
6,2
інших джерел фінансування
220900
5,1
  1 За даними квартального спостереження.
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–грудень 2012 року1
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
у % до
січня–грудня 2011р.
загального обсягу
Усього
4376701
122,0
100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
1207512
119,3
27,6
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
1202490
119,2
27,5
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
5022
162,5
0,1
Рибальство, рибництво
Промисловість
1001327
101,6
22,9
добувна промисловість
33962
164,9
0 , 8
переробна промисловість
831910
100,8
19 , 0
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
135455
96,8
3,1
Будівництво
312695
102,6
7,1
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
1357478
312,3
31,0
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
4936
230,7
0,1
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
1340121
328,6
30,6
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
12421
50,3
0,3
Діяльність готелів та ресторанів
7821
328,1
0,2
діяльність готелів
123
233,5
0,0
Діяльність транспорту та зв’язку
96910
56,8
2,2
діяльність наземного транспорту
30627
53,4
0,7
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
17452
81,1
0,4
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
47286
53,3
1,1
діяльність пошти та зв’язку
1545
86,2
0,0
діяльність зв’язку
1545
87,0
0,0
Фінансова діяльність
2635
1778,8
0,1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
56965
18,4
1,3
операції з нерухомим майном
32056
11,6
0,7
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
14459
56,6
0,4
діяльність у сфері інформатизації
616
109,3
0,0
дослідження і розробки
1346
113,7
0,0
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
8488
153,3
0,2
Державне управління
256456
82,7
5,9
Освіта
8662
69,1
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
61985
184,9
1,4
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
6255
142,3
0,1
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
1433
103,9
0,0
діяльність громадських організацій
2
2
2
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
4706
158,3
0,1
надання індивідуальних послуг
2
2
2
 

1 За даними квартального спостереження.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.

   
Прийняття в експлуатацію житла1 за 2012 рік
   

 

Усього

У т.ч. у міських поселеннях

м2 загальної площі
у % до 2011р.
м2 загальної площі
у % до 2011р.
По області
129908
170,9
91988
155,5
м.Кіровоград
48350
131,8
48350
131,8
м.Знам’янка
4692
152,0
4692
152,0
м.Олександрія
14467
241,5
14233
239,5
м.Світловодськ
6006
367,1
6006
367,1
райони
       
Бобринецький
2941
168,5
2338
140,5
Вільшанський
522
174,0
206
68,7
Гайворонський
541
53,2
279
34,5
Голованівський
5591
1758,2
5193
2622,7
Добровеличківський
1189
787,4
261
Долинський
1288
71,4
956
69,3
Знам’янський
2258
224,0
Кіровоградський
20545
222,7
Компаніївський
1116
187,2
807
283,2
Маловисківський
1227
66,4
130
25,3
Новгородківський
816
85,1
608
63,4
Новоархангельський
948
54,8
540
44,2
Новомиргородський
1826
391,0
530
129,9
Новоукраїнський
695
631,8
248
Олександрівський
3888
675,0
3120
693,3
Олександрійський
2717
146,1
117
17,5
Онуфріївський
1745
116,2
1069
132,8
Петрівський
2023
360,0
953
209,5
Світловодський
2140
553,0
Ульяновський
1145
83,9
878
74,5
Устинівський
1232
112,5
474
89,1
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011 № 91).
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за 2012 рік
   

 

Прийнято в експлуатацію
У % до 2011р.
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1
129908
170,9
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
115
26,6
Дошкільні навчальні заклади, місць
67
145,7
Лікарні, ліжок
97
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
265
3312,5
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 24.06.2011 №91).
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні–лютому 2013 року
   
 
Тис.грн.
У % до загального обсягу
Будівництво
37290
100,0
Будівлі
21844
58,6
з них
   
житлові
2318
6,2
нежитлові
19526
52,4
Інженерні споруди
15446
41,4
  Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.
   
Індекси будівельної продукції за видами у січні–лютому 2013 року
   
(відсотків)

 

Січень 2013р. до січня 2012р. (уточнені дані)
Січень–лютий 2013р. до січня–лютого 2012р.
Будівництво
65,7
74,5
Будівлі
64,4
61,6
з них
   
житлові
119,8
132,6
нежитлові
61,5
57,8
Інженерні споруди
68,7
106,9
 
Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2013 році
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)

 

Січень (уточнені дані)
Січень –лютий
Будівництво
65,7
74,5
Будівлі
64,4
61,6
з них
   
житлові
119,8
132,6
нежитлові
61,5
57,8
Інженерні споруди
68,7
106,9
  Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС