ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 18.09.2013 14:56
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів за cічень–вересень 2012 року
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн.
з них на капітальний ремонт
Усього
3310858
92993
інвестиції в матеріальні активи
3307786
92993
житлові будівлі
226593
6575
нежитлові будівлі
640104
52073
інженерні споруди
816749
10308
машини, обладнання та інвентар
1403763
14770
транспортні засоби
185963
7493
земля
2287
х
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
8106
інші матеріальні активи
24221
1774
інвестиції в нематеріальні активи
3072
програмне забезпечення та бази даних
1863
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
383
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за cічень–вересень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
3310858
100,0
у тому числі за рахунок
   
коштів державного бюджету
51117
1,6
коштів місцевих бюджетів
109935
3,3
власних коштів підприємств та організацій
2493784
75,3
кредитів банків та інших позик
292348
8,8
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
195875
5,9
інших джерел фінансування
167799
5,1
   
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за cічень–вересень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
у % до
січня–вересня 2011р.
загального обсягу
Усього
3310858
168,7
100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
709803
119,2
21,4
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
706318
119,1
21,3
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
3485
166,8
0,1
Рибальство, рибництво
Промисловість
767376
117,0
23,2
добувна промисловість
29710
265,4
0,9
переробна промисловість
650410
117,2
19,7
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
87256
95,5
2,6
Будівництво
230652
132,0
7,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
1299275
570,8
39,2
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
2864
157,0
0,1
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
1288947
607,5
38,9
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
7464
54,0
0,2
Діяльність готелів та ресторанів
5404
241,6
0,2
діяльність готелів
1
1
1
Діяльність транспорту та зв’язку
83650
75,8
2,5
діяльність наземного транспорту
24222
95,6
0,7
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
16396
108,1
0,5
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
42074
62,0
1,3
діяльність пошти та зв’язку
958
71,3
0,0
діяльність зв’язку
958
72,2
0,0
Фінансова діяльність
2600
1830,2
0,1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
46869
121,3
1,4
операції з нерухомим майном
29309
235,8
0,9
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
12100
48,8
0,4
діяльність у сфері інформатизації
453
182,9
0,0
дослідження і розробки
776
86,3
0,0
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
4231
311,2
0,1
Державне управління
120816
116,2
3,6
Освіта
6072
79,8
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
32862
347,6
1,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
5479
148,7
0,2
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
1274
100,9
0,0
діяльність громадських організацій
1
1
1
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
4114
171,7
0,1
надання індивідуальних послуг
1
1
1
  Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.
1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
   
Прийняття в експлуатацію житла1 за 2012 рік
   

 

Усього

У т.ч. у міських поселеннях

м2 загальної площі
у % до 2011р.
м2 загальної площі
у % до 2011р.
По області
129908
170,9
91988
155,5
м.Кіровоград
48350
131,8
48350
131,8
м.Знам’янка
4692
152,0
4692
152,0
м.Олександрія
14467
241,5
14233
239,5
м.Світловодськ
6006
367,1
6006
367,1
райони
       
Бобринецький
2941
168,5
2338
140,5
Вільшанський
522
174,0
206
68,7
Гайворонський
541
53,2
279
34,5
Голованівський
5591
1758,2
5193
2622,7
Добровеличківський
1189
787,4
261
Долинський
1288
71,4
956
69,3
Знам’янський
2258
224,0
Кіровоградський
20545
222,7
Компаніївський
1116
187,2
807
283,2
Маловисківський
1227
66,4
130
25,3
Новгородківський
816
85,1
608
63,4
Новоархангельський
948
54,8
540
44,2
Новомиргородський
1826
391,0
530
129,9
Новоукраїнський
695
631,8
248
Олександрівський
3888
675,0
3120
693,3
Олександрійський
2717
146,1
117
17,5
Онуфріївський
1745
116,2
1069
132,8
Петрівський
2023
360,0
953
209,5
Світловодський
2140
553,0
Ульяновський
1145
83,9
878
74,5
Устинівський
1232
112,5
474
89,1
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.06.2011 № 91).
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за 2012 рік
   

 

Прийнято в експлуатацію
У % до 2011р.
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1
129908
170,9
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
115
26,6
Дошкільні навчальні заклади, місць
67
145,7
Лікарні, ліжок
97
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
265
3312,5
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 24.06.2011 №91).
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні 2013 року
   
 
Виконано будівельних робіт
тис.грн.
у % до загального обсягу
Будівництво
17023
100,0
Будівлі
11371
66,8
з них
   
житлові
1033
6,1
нежитлові
10338
60,7
Інженерні споруди
5652
33,2
   
Індекси будівельної продукції за видами у січні 2013 року
   
(відсотків)

 

Січень 2013р. до грудня 2012р.
Січень 2013р. до січня 2012р.
Довідково: січень 2012р. до січня 2011р.
Будівництво
22,3
63,9
122,5
Будівлі
31,9
61,2
125,3
з них
     
житлові
19,6
116,0
94,3
нежитлові
34,0
58,4
127,7
Інженерні споруди
13,9
69,9
116,2
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2013 році
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)

 

Січень

Будівництво
63,9
Будівлі
61,2
з них
 
житлові
116,0
нежитлові
58,4
Інженерні споруди
69,9
  Примітка. Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС