ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 13:37
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Кількість будівель та споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня
 
 
Загальна кількість незавершених будівель та споруд
У тому числі
будівель
споруд
2004
930
711
219
2005
866
642
224
2006
738
553
185
2007
615
465
150
2008
595
448
147
2009
556
416
140
2010
532
398
134
2011
505
372
133
2012
432
310
122
   
Капітальні інвестиції
   
 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
20101
20111
У фактичних цінах, млн.грн.
Усього
593,6
880,6
1586,2
1572,6
2086,9
2899,5
3564,4
3303,4
2852,2
5133,0
у тому числі
                   
інвестиції у матеріальні активи2
3282,0
2842,3
5101,2
з них
                   
інвестиції в основний  капітал
506,7
699,2
1356,9
1284,7
1776,9
2481,7
3047,7
2766,1
2440,2
4493,7
   з них
                   
   капітальне будівництво
267,3
371,2
905,7
695,0
818,9
1262,8
1648,5
1254,0
1025,1
2058,1
   машини, обладнання та транспортні засоби
239,4
328,0
451,2
589,7
958,0
1218,9
1399,2
1506,2
1411,6
2429,5
земля2
23,4
2,5
4,8
існуючі будівлі та споруди2
93,2
26,7
87,2
нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва2
12,9
4,5
6,8
довгострокові біологічні активи тваринництва3
11,4
11,9
8,0
7,3
8,4
7,0
11,1
11,7
10,5
25,2
інші необоротні матеріальні активи
6,4
12,0
16,3
20,0
32,0
38,5
32,4
38,6
40,3
46,9
капітальний ремонт
64,7
152,9
195,3
248,0
261,7
346,3
438,3
336,1
317,6
436,6
інвестиції у нематеріальні активи
4,4
4,6
9,7
12,6
7,9
26,0
34,9
21,4
9,9
31,8
Відсотків до загального обсягу
Усього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
у тому числі
                   
інвестиції у матеріальні активи2
99,4
99,7
99,4
з них
                   
інвестиції в основний  капітал
85,4
79,4
85,6
81,7
85,2
85,6
85,5
83,7
85,6
87,5
   з них
                   
   капітальне будівництво
45,0
42,2
57,1
44,2
39,3
43,6
46,2
38,0
36,0
40,1
   машини, обладнання та транспортні засоби
40,4
37,2
28,5
37,5
45,9
42,0
39,3
45,6
49,5
47,3
земля2
0,7
0,1
0,1
існуючі будівлі та споруди2
2,8
0,9
1,7
нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва2
0,4
0,2
0,1
довгострокові біологічні активи тваринництва3
2,0
1,3
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
інші необоротні матеріальні активи
1,1
1,4
1,0
1,3
1,5
1,3
0,9
1,2
1,4
1,0
капітальний ремонт
10,9
17,4
12,3
15,8
12,5
11,9
12,3
10,2
11,1
8,5
інвестиції у нематеріальні активи
0,6
0,5
0,6
0,8
0,4
0,9
1,0
0,6
0,3
0,6
  1 Без ПДВ.
2 Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато з 2009 року.
3 До 2008 року включно – витрати на формування основного стада.
   
Інвестиції в основний капітал
   

 

Освоєно
у фактичних цінах
у % до попереднього року
 
Млрд.крб.
1995
16575,2
66,0
 
Млн.грн.
1996
218,9
77,4
1997
202,4
86,3
1998
198,8
91,5
1999
220,4
90,8
2000
270,8
100,6
2001
417,2
134,8
2002
506,7
117,3
2003
699,2
132,0
2004
1356,9
171,9
2005
1284,7
77,4
2006
1776,9
125,2
2007
2481,7
120,8
2008
3047,7
97,1
2009
2766,1
81,8
2010
2440,21
90,8
2011
4493,71
159,5
  1Без ПДВ.
Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування
   
 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
20101
20111
У фактичних цінах, млн. грн.
Усього
506,7
699,2
1356,9
1284,7
1776,9
2481,7
3047,7
2766,1
2440,2
4493,7
у тому числі за рахунок
                   
коштів державного бюджету
52,3
66,5
480,0
181,1
220,8
333,6
217,6
421,1
165,6
99,6
коштів місцевих бюджетів
9,5
17,5
35,9
39,8
73,8
87,4
129,8
36,3
43,4
154,0
власних коштів підприємств та організацій
335,7
475,4
549,7
566,9
906,7
1318,5
1940,4
1869,0
1658,1
2834,4
кредитів банків та інших позик
12,0
32,9
47,7
185,1
272,0
459,3
377,6
94,5
98,5
753,4
коштів іноземних інвесторів
21,3
34,6
103,7
108,6
111,0
57,8
36,4
36,0
29,5
253,4
коштів населення на будівництво власних квартир2
1,9
5,3
7,4
5,4
... 3
... 3
коштів населення на індиві-дуальне житлове будівництво
26,5
32,4
40,7
46,2
68,2
108,9
142,9
134,3
233,2
206,6
інших джерел фінансування
49,4
39,9
99,2
157,0
122,5
110,9
195,6
169,5
... 4
... 4
Відсотків до загального обсягу
Усього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
у тому числі за рахунок
                   
коштів державного бюджету
10,3
9,5
35,4
14,1
12,4
13,4
7,1
15,2
6,8
2,2
коштів місцевих бюджетів
1,9
2,5
2,6
3,1
4,2
3,5
4,3
1,3
1,8
3,4
власних коштів підприємств та організацій
66,3
68,0
40,5
44,1
51,0
53,1
63,7
67,6
68,0
63,1
кредитів банків та інших позик
2,4
4,7
3,5
14,4
15,3
18,5
12,4
3,4
4,0
16,8
коштів іноземних інвесторів
4,2
5,0
7,7
8,5
6,3
2,3
1,2
1,3
1,2
5,6
коштів населення на будівництво власних квартир2
0,1
0,2
0,2
0,2
... 3
... 3
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
5,2
4,6
3,0
3,6
3,8
4,4
4,7
4,9
9,6
4,6
інших джерел фінансування
9,7
5,7
7,3
12,2
6,9
4,6
6,4
6,1
... 4
... 4
  1 Без ПДВ.
2 До 2005 року включно входили до складу інших джерел фінансування.
3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
4 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
   
   
Індекс обсягу виконаних будівельних робіт
   
 
У % до попереднього року
1990
91,0
1991
91,0
1992
69,3
1993
73,4
1994
62,8
1995
54,3
1996
60,5
1997
77,4
1998
90,9
1999
90,4
2000
88,6
2001
122,2
2002
87,5
2003
122,9
2004
165,6
2005
77,0
2006
120,7
2007
88,2
2008
89,2
2009
49,0
2010
93,5
2011
117,4
2012
90,7
   
Введення в експлуатацію житла
   

 

Введено, всього
У т.ч. індивідуальними забудовниками
тис. м2 загальної площі
у % до попереднього року
тис. м2 загальної площі
у % до попереднього року
1995
216,1
84,7
86,7
92,1
1996
128,6
59,7
88,3
101,9
1997
128,9
100,0
86,8
98,3
1998
109,4
84,5
66,1
76,1
1999
104,0
95,4
62,1
93,9
2000
78,2
75,0
55,1
88,8
2001
82,7
105,6
67,6
122,7
2002
96,4
116,6
67,2
99,3
2003
94,0
97,5
77,7
115,7
2004
103,8
110,4
94,3
121,7
2005
107,6
103,7
79,4
84,2
2006
105,3
97,8
78,8
99,2
2007
120,5
114,5
93,4
118,5
2008
128,5
106,6
102,8
110,1
2009
66,5
51,8
59,6
58,0
2010
97,8
147,2
93,0
156,0
2011
76,0
77,7
65,1
70,0
   
Наявність і стан основних засобів за 2010 рік
   
 
У фактичних цінах на кінець року, млн. грн.
Ступінь зносу, у %
первісна (переоцінена) вартість
залишкова вартість
Усього1
651168,3
23170,1
96,7
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
3991,1
2545,3
36,2
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
3966,3
2534,7
36,1
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
24,8
10,6
57,3
рибальство, рибництво
6,1
3, 4
45,5
промисловість
11802,8
4662,0
60,5
добувна
2163,2
830,0
61,6
переробна
5073,0
2640,1
48,0
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
4566,6
1191,9
73,9
будівництво
1482,8
647,2
56,4
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
777,7
520,9
33,0
діяльність готелів та ресторанів
275,4
122,3
55,6
діяльність транспорту та зв’язку
616209,9
5729,6
99,1
фінансова діяльність
302,0
185,9
38,4
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
11123,8
5498,3
50,6
державне управління
864,1
363,7
57,9
освіта
1090,4
363,1
66,7
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
809,6
312,5
61,4
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
418,4
207,5
50,4
Із загального підсумку
     
вартість житлових будівель
9907,1
4703,0
52,5
  1 Включаючи вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність), що не розподіляється за видами економічної діяльності.
   
Прийняття (введення) в експлуатацію житла за видами житлових будівель
   
2 загальної площі)
Роки
Усього
У тому числі у житлових будівлях
одноквартирних
з двома та більше квартирами
гуртожитках
2003
93994
77805
16189
2004
103769
94430
9339
2005
107634
79534
27799
301
2006
105296
78583
26367
346
2007
120527
91337
29190
2008
128479
101079
26365
1035
2009
66488
60417
6071
2010
97844
96144
1387
313
2011
76017
65043
10974
  Примітка. У 2010р. та 2011р. з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 24.06.2011 №91) та Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 №1035).
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2012 рік
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
у фактичних цінах, млн.грн.
у % до
2011р.
загального обсягу
Усього
4576,2
122,0
100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
1290,0
119,3
28,2
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
1284,7
119,2
28,1
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
5,3
162,5
0,1
Рибальство, рибництво
Промисловість
1066,9
101,6
23,3
Добувна промисловість
43,4
164,9
0,9
Переробна промисловість
888,6
100,8
19,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
134,9
96,8
3,0
Будівництво
335,8
102,6
7,3
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
484,4
312,3
10,6
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
8,7
230,7
0,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
461,6
328,6
10,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
14,1
50,3
0,3
Діяльність готелів та ресторанів
18,8
328,1
0,4
діяльність готелів
11,1
233,5
0,2
Діяльність транспорту та зв’язку
105,3
56,8
2,3
діяльність наземного транспорту
31,5
53,4
0,7
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
18,2
81,1
0,4
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
48,3
53,3
1,0
діяльність пошти та  зв’язку
7,3
86,2
0,2
діяльність зв’язку
7,2
87,0
0,2
Фінансова діяльність
1,9
1778,8
0,1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
925,6
18,4
20,2
операції з нерухомим майном
27,8
11,6
0,6
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
887,3
56,6
19,4
діяльність у сфері інформатизації
0,7
109,3
0,0
дослідження і розробки
1,7
113,7
0,0
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
8,1
153,3
0,2
Державне управління
262,8
82,7
5,8
Освіта
9,7
69,1
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
65,3
184,9
1,4
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
9,7
142,3
0,2
санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів
2,4
103,9
0,1
діяльність громадських організацій
0,3
221,1
0,0
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
7,0
158,3
0,1
надання індивідуальних послуг
0,0
18,1
0,0
  Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.
 
Вартість основних засобів у 2000–2010 роках
   
 

 

У фактичних цінах на кінець року, млн.грн.
Ступінь зносу, у %
первісна (переоцінена) вартість
залишкова вартість
2000
17054,7
9128,1
46,5
2001
19013,0
9771,6
48,6
2002
19646,1
10466,8
47,1
2003
19024,5
9952,2
48,8
2004
19728,6
10209,7
49,5
2005
21611,6
11303,5
49,0
2006
28122,2
13547,7
53,2
2007
35326,0
16346,3
55,0
2008
48782,5
24295,4
51,1
2009
82085,0
22217,2
73,8
2010
651168,3
23170,1
96,7
   

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС