ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 13:38
Ринок праці
методологічні пояснення
Основні показники ринку праці (квартальні дані)
   
 
Одиниця виміру
2012
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення
в середньому за період, тис.осіб
       
у віці 15-70 років
471,0
472,6
474,3
 
працездатного віку
438,4
436,3
436,8
 
Рівень економічної активності населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
63,6
63,8
64,1
 
працездатного віку
73,8
73,4
73,5
 
Зайняте населення
в середньому за період, тис.осіб
       
у віці 15-70 років
426,5
429,4
434,6
 
працездатного віку
393,9
393,1
397,1
 
Рівень зайнятості населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
57,6
58,0
58,7
 
працездатного віку
66,3
66,1
66,8
 
Безробітне населення (за методологією МОП):
в середньому за період, тис.осіб
       
у віці 15-70 років
44,5
43,2
39,7
 
працездатного віку
44,5
43,2
39,7
 
з нього
       
зареєстроване у державній службі зайнятості
19,3
17,5
16,3
 
Рівень безробіття населення
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
(за методологією МОП):
       
у віці 15-70 років
9,4
9,1
8,4
 
працездатного віку
10,2
9,9
9,1
 
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)
у % до економічно активного населення працездатного віку
4,4
4,0
3,7
 
у % до населення працездатного віку
3,3
3,0
2,8
 
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості
в цілому за період, тис. осіб
28,7
37,9
46,3
 
з них
         
працевлаштовано
тис. осіб
6,2
15,5
20,7
 
рівень працевлаштування
у %
21,5
41,0
44,8
 
перебували на обліку
на кінець звітного періоду,
19,2
14,7
13,9
 
Потреба в робочій силі
на кінець звітного періоду, тис.осіб
1,8
1,4
1,4
 
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду
на кінець звітного періоду, осіб
10
11
10
 
Середній розмір допомоги по безробіттю
в останньому місяці звітного періоду, гривень
935
861
861
 
у % до відповідного періоду попереднього року
123,0
114
108,8
 
Середньооблікова кількість штатних працівників1
тис. осіб
202,6
204,9
205,0
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,9
16,4
22,8
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,7
15,0
22,0
 
Середньомісячна заробітна плата1
         
номінальна
гривень
2216
2326
2387
 
реальна
у % до відповідного періоду попереднього року
115,8
117,5
116,1
 
  1 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Детальні дані та методологія показників наведені у розділі "Доходи населення".
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
Попит та пропозиція робочої сили у 2012 році
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, осіб
Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад, осіб
Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), осіб
Січень
20080
915
22
Лютий
20721
971
21
Березень
19158
1837
10
Квітень
16481
1472
11
Травень
15409
1676
9
Червень
14738
1354
11
Липень
14348
1294
11
Серпень
14105
1469
10
Вересень
13876
1416
10
Жовтень
13423
1342
10
Листопад
16082
1023
16
Грудень
19588
625
31
   
Зареєстроване безробіття у 2012 році
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
19407
14528
3,28
883
Лютий
20189
14704
3,41
881
Березень
18658
13108
3,15
935
Квітень
15827
10711
2,67
884
Травень
14930
10252
2,52
883
Червень
14213
9779
2,42
861
Липень
13956
9654
2,38
879
Серпень
13551
9295
2,31
883
Вересень
13440
8439
2,29
861
Жовтень
12818
8581
2,19
891
Листопад
15013
10681
2,56
880
Грудень
18677
14150
3,18
958
   
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2012 році
   
 
Працевлаштовано за місяць, осіб
Рівень працевлаштування,%1
Січень
1326
5,9
Лютий
1487
6,4
Березень
3354
14,1
Квітень
4710
20,9
Травень
2595
13,3
Червень
2060
11,4
Липень
1738
9,9
Серпень
1574
9,2
Вересень
1896
11,2
Жовтень
2240
13,0
Листопад
1264
6,7
Грудень
914
4,2
  1 Розраховано як відношення чисельності незайнятих осіб, працевлаштованих державною службою зайнятості, до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж звітного періоду  
 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС