ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 13:39
Промисловість
методологічні пояснення  
Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2012 році 1,2 (уточнені дані)
   
(відсотків)
 
Січень
Січень–лютий
Січень–березень
Січень–квітень
Січень–травень
Січень–червень
Січень–липень
Січень–серпень
Січень–вересень
Січень–жовтень
Січень–листопад
Січень–грудень
Промисловість
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Добувна та переробна промисловість
71,1
71,9
74,6
77,1
79,7
81,0
82,1
83,1
83,8
84,4
84,1
83,7
Добувна промисловість
1,4
1,4
1,9
2,2
2,8
3,4
3,8
4,3
4,5
4,4
4,4
4,2
Переробна промисловість
69,8
70,5
72,7
74,8
76,9
77,6
78,3
78,8
79,3
79,9
79,7
79,4
з неї
                       
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
32,6
36,8
39,1
39,9
38,5
40,2
41,7
42,1
43,3
43,9
44,3
45,7
Легка промисловість
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисловість
1,0
1,2
1,4
1,7
1,9
1,9
2,0
2,1
2,0
2,0
1,9
1,8
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
1,4
1,0
1,1
1,4
1,7
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
18,3
16,4
16,1
16,1
15,8
15,5
15,0
15,1
15,0
14,7
14,5
13,9
Машинобудування
13,3
11,9
11,7
12,4
15,7
14,7
14,0
13,9
13,4
13,9
13,7
12,9
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
28,9
28,1
25,4
22,9
20,3
19,0
17,9
16,9
16,2
15,6
15,9
16,3
1 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).
2 Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець січня 2013р.).
 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2012 році1 (уточнені дані)
 
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень-лютий
Січень-березень
Січень-квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Промисловість
107,3
97,3
100,8
100,8
102,7
104,6
104,4
109,0
108,4
110,3
109,2
107,5
Добувна та переробна промисловість
109,4
98,7
101,9
101,5
103,0
104,8
104,6
109,4
108,7
110,7
109,4
107,5
Добувна промисловість
190,1
117,5
110,0
106,3
108,0
109,6
110,2
119,0
116,1
121,7
117,6
111,8
Переробна промисловість
93,8
93,2
98,8
99,5
100,6
102,4
101,7
104,5
104,8
105,1
105,1
105,2
з неї
                       
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових   виробів
97,5
99,0
101,4
99,6
99,5
101,8
103,1
105,0
105,1
105,6
106,5
108,6
Легка промисловість
86,3
70,1
52,6
66,0
66,3
69,3
69,1
71,0
75,0
78,0
77,7
77,6
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
100,4
100,0
94,3
101,9
103,9
102,3
100,0
96,7
96,0
96,9
96,2
98,0
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
87,1
81,5
81,1
84,5
87,7
86,6
89,5
89,0
88,3
90,1
89,1
89,9
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисловість
104,8
85,7
93,8
100,1
106,3
103,5
105,8
107,8
109,3
110,8
119,2
118,2
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
101,1
93,3
87,2
92,5
99,6
102,2
103,6
102,1
100,1
100,1
100,0
99,6
Металургійне  виробництво та виробництво готових металевих виробів
112,9
106,9
121,7
130,7
137,2
138,8
137,8
141,0
143,9
141,9
136,6
129,7
Машинобудування
78,3
75,8
88,5
89,3
87,4
88,1
85,1
86,6
86,8
86,8
87,0
87,1
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
64,3
62,9
71,9
81,7
93,8
98,4
98,6
97,8
97,3
97,6
101,1
104,4
1 Відовідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2012 році 1,2 (уточнені дані)
   
 
Січень
Січень–лютий
Січень–березень
Січень–квітень
Січень–травень
Січень–червень
Січень–липень
Січень–серпень
Січень–вересень
Січень–жовтень
Січень–листопад
Січень–грудень
Промисловість
804200,2
1764046,5
2769151,7
3656359,4
4699253,7
5589855,4
6529690,5
7552228,2
8589058,6
9864719,4
11065782,6
12407943,6
Добувна та переробна промисловість
571990,8
1268945,8
2066346,0
2818180,2
3745308,6
4529551,2
5358061,7
6272839,4
7199119,9
8322000,9
9302347,2
10381782,7
Добувна промисловість
11036,0
25098,7
53220,1
82189,9
133092,2
189144,6
248562,2
324369,5
385695,1
437880,2
488195,8
525239,8
Переробна промисловість
560954,8
1243847,1
2013125,9
2735990,3
3612216,4
4340406,6
5109499,5
5948469,9
6813424,8
7884120,7
8814151,4
9856542,9
з неї
                       
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
262220,3
648923,9
1083712,3
1459457,6
1810396,9
2249476,7
2721217,7
3180645,3
3721219,2
4330456,7
4896894,2
5669426,1
Легка промисловість
3135,1
6605,8
9068,8
10829,5
14457,3
17974,2
21806,2
25930,1
30130,3
33273,5
36421,3
39429,7
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
6722,8
14603,7
23217,1
29771,7
39077,4
47461,1
55178,2
62073,7
71166,2
80376,7
89561,0
97489,3
Целюлозно- паперове виробництво; видавнича діяльність
2619,4
5652,8
8816,3
13380,4
20062,6
24950,6
31766,5
35572,4
38285,5
41809,5
44600,9
47921,6
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисловість
8281,3
20917,4
40151,2
61602,2
87222,8
107821,1
132582,7
155075,8
174149,0
194939,2
211399,2
229062,6
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
10953,2
18457,8
31821,8
51296,2
81381,9
103424,3
129630,3
154651,1
175697,6
195826,1
215136,0
229726,7
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
146951,9
289562,6
445499,7
589138,1
740289,2
865382,6
976283,6
1137071,0
1290601,2
1449680,2
1606402,7
1722623,6
Машинобудування
106864,3
210647,1
323711,7
452391,9
736955,8
819419,7
916373,1
1049234,8
1148587,8
1375677,2
1515100,7
1602518,7
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
232209,4
495100,7
702805,7
838179,2
953945,1
1060304,2
1171628,8
1279388,8
1389938,7
1542718,5
1763435,4
2026160,9
1 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).
2 Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець січня 2013р.).
 
Виробництво основних видів промислової продукції за 2012 рік 1
   

 

Вироблено за 2012р.
Темпи зростання, зниження за 2012р. у % до 2011р.
Галька, гравій, щебінь та камінь дроблений, тис.м 3
3424,4
90,3
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т
4572
88,8
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т
3633
87,6
Субпродукти харчові свіжі (парні), охолоджені чи морожені, крім субпродуктів м’яса свійської птиці, т
2062
90,2
Вироби ковбасні, т
20235
97,8
Напівфабрикати м’ясні (включаючи з м’яса птиці), т
1023
119,0
Оселедці солоні, т
93
120,8
Риба солона, крім оселедців, т
19
86,4
Горіхи, арахіс та інше насіння, смажені, солоні чи оброблені іншим способом, т
252,2
56,5
Олія соняшникова нерафінована, т
517491
136,3
Вершки жирністю більше 8%, т
58
60,4
Борошно, т
44002
92,4
Крупи, т
10617
71,7
Вироби хлібобулочні, т
25140
96,8
Торти, т
166
95,4
Тістечка, т
137
89,0
Вироби здобні, т
780
89,2
Пряники і вироби аналогічні; печиво солодке; вафлі, т
2840
85,0
Цукор білий кристалічний, буряковий, т
68408
74,9
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад без вмісту какао , т
9787
117,6
Вироби макаронні без начинки, не піддані тепловому обробленню чи не приготовлені будь-яким іншим способом, т
122
41,4
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм, тис.м 3
10,8
104,9
Вікна, двері, їх рами та пороги дерев’яні, м 2
4428
98,2
Етикетки та ярлики з паперу та картону з друкованим текстом або зображенням, тис.арк. відбитків, приведених до формату 60 на 90 см
1018,5
73,5
Товари шкільні та канцелярські з паперу та картону, т
334
86,1
Друкування книг, тис.арк. відбитків, приведених до формату 60 на 90 см
1022
113,7
Друкування газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, тис. примірників 4–шпальтових газет формату А2
44542
89,0
Фарби та лаки на основі полімерів, т
2892
79,6
Фарби і лаки, сиккативи готові, т
5123
114,7
Плитки, плити, черепиця та аналогічні вироби з цементу, бетону або штучного каменю, тис.м 2
67,4
139,5
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, тис.м 3
72,6
113,8
Трансформатори електричні, шт.
24503
56,6
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, тис.шт.
523,3
101,9
Електроенергія, млн.кВт·год
1556
104,7
  1 Інформація наводиться на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі і середні підприємства, а також з вагомою часткою у виробництві видів промислової продукції малі підприємства та фізичні особи-підприємці (по соціально-важливих видах продукції).

 
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС