ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 13:16
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Структура капітальних інвестицій за cічень–вересень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
з них на капітальний ремонт
Усього
3310858
92993
інвестиції в матеріальні активи
3307786
92993
житлові будівлі
226593
6575
нежитлові будівлі
640104
52073
інженерні споруди
816749
10308
машини, обладнання та інвентар
1403763
14770
транспортні засоби
185963
7493
земля
2287
х
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
8106
інші матеріальні активи
24221
1774
інвестиції в нематеріальні активи
3072
програмне забезпечення та бази даних
1863
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
383
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за cічень–вересень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
3310858
100,0
у тому числі за рахунок
   
коштів державного бюджету
51117
1,6
коштів місцевих бюджетів
109935
3,3
власних коштів підприємств та організацій
2493784
75,3
кредитів банків та інших позик
292348
8,8
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
195875
5,9
інших джерел фінансування
167799
5,1
   
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за cічень–вересень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
у % до
січня–вересня 2011р.
загального обсягу
Усього
3310858
168,7
100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
709803
119,2
21,4
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
706318
119,1
21,3
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
3485
166,8
0,1
Рибальство, рибництво
Промисловість
767376
117,0
23,2
добувна промисловість
29710
265,4
0,9
переробна промисловість
650410
117,2
19,7
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
87256
95,5
2,6
Будівництво
230652
132,0
7,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
1299275
570,8
39,2
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
2864
157,0
0,1
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
1288947
607,5
38,9
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
7464
54,0
0,2
Діяльність готелів та ресторанів
5404
241,6
0,2
діяльність готелів
1
1
1
Діяльність транспорту та зв’язку
83650
75,8
2,5
діяльність наземного транспорту
24222
95,6
0,7
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
16396
108,1
0,5
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
42074
62,0
1,3
діяльність пошти та зв’язку
958
71,3
0,0
діяльність зв’язку
958
72,2
0,0
Фінансова діяльність
2600
1830,2
0,1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
46869
121,3
1,4
операції з нерухомим майном
29309
235,8
0,9
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
12100
48,8
0,4
діяльність у сфері інформатизації
453
182,9
0,0
дослідження і розробки
776
86,3
0,0
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
4231
311,2
0,1
Державне управління
120816
116,2
3,6
Освіта
6072
79,8
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
32862
347,6
1,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
5479
148,7
0,2
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
1274
100,9
0,0
діяльність громадських організацій
1
1
1
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
4114
171,7
0,1
надання індивідуальних послуг
1
1
1
  Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.

1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за періоди 2012 року1
   
У фактичних цінах, тис.грн.
У % до відповідного періоду попереднього року
січень
20285
100,9
січень-лютий
42881
106,3
січень-березень
73275
100,6
січень-квітень
105030
100,5
січень-травень
149337
107,7
січень-червень
206621
104,3
січень-липень
277282
110,1
січень-серпень
330763
98,1
січень-вересень
395554
94,9
січень-жовтень
485456
102,3
січень-листопад
548200
96,6
січень-грудень
   
  1 За даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємств.
   
Прийняття (введення) в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-вересень 2012 року
   

 

Прийнято в експлуатацію
У % до січня–червня 2011р.
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1
90,6
253,6
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
15
57,7
Лікарні, ліжок
60
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
20
250,0
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 24.06.2011 №91).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС