ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 13:10
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Структура капітальних інвестицій за cічень–червень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
з них на капітальний ремонт
Усього
1235648
42540
інвестиції в матеріальні активи
1233506
42540
житлові будівлі
155008
1279
нежитлові будівлі
201531
19016
інженерні споруди
128570
5734
машини, обладнання та інвентар
592365
10086
транспортні засоби
131202
4958
земля
2173
х
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
5818
інші матеріальні активи
16839
1467
інвестиції в нематеріальні активи
2142
програмне забезпечення та бази даних
1227
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
329
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за cічень–червень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
1235648
100,0
у тому числі за рахунок
   
коштів державного бюджету
17951
1,5
коштів місцевих бюджетів
42395
3,4
власних коштів підприємств та організацій
739247
59,8
кредитів банків та інших позик
171755
13,9
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
134023
10,8
інших джерел фінансування
130277
10,6
   
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за cічень–червень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
у % до
січня–червня 2011р.
загального обсягу
Усього
1235648
112,6
100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
341329
111,7
27,6
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
340974
112,0
27,6
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
355
30,2
0,0
Рибальство, рибництво
Промисловість
375320
91,0
30,4
добувна промисловість
23099
279,9
1,9
переробна промисловість
308969
88,7
25,0
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
43252
76,8
3,5
Будівництво
158559
230,6
12,8
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
208017
133,5
16,8
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
2102
120,8
0,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
199605
137,5
16,2
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
6310
69,2
0,4
Діяльність готелів та ресторанів
3918
223,3
0,3
діяльність готелів
1
1
1
Діяльність транспорту та зв’язку
54994
74,2
4,5
діяльність наземного транспорту
19196
200,2
1,5
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
8229
60,2
0,7
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
26711
52,9
2,2
діяльність пошти та зв’язку
858
334,1
0,1
діяльність зв’язку
858
338,1
0,1
Фінансова діяльність
754
576,0
0,1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
31210
164,6
2,5
операції з нерухомим майном
19989
402,0
1,6
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
8620
62,9
0,7
діяльність у сфері інформатизації
274
140,8
0,0
дослідження і розробки
640
176,8
0,1
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
1687
210,2
0,1
Державне управління
40631
124,7
3,3
Освіта
2799
66,9
0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
16979
284,2
1,4
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
1138
39,3
0,1
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
590
44,9
0,0
діяльність громадських організацій
1
1
1
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
483
31,1
0,0
надання індивідуальних послуг
1
1
1
  Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.

1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за періоди 2012 року1
   
У фактичних цінах, тис.грн.
У % до відповідного періоду попереднього року
січень
20285
100,9
січень-лютий
42881
106,3
січень-березень
73275
100,6
січень-квітень
105030
100,5
січень-травень
149337
107,7
січень-червень
206621
104,3
січень-липень
277282
110,1
січень-серпень
330763
98,1
січень-вересень
395554
94,9
січень-жовтень
485456
102,3
січень-листопад
   
січень-грудень
   
  1 За даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємств.
   
Прийняття (введення) в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-вересень 2012 року
   

 

Прийнято в експлуатацію
У % до січня–червня 2011р.
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1
90,6
253,6
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
15
57,7
Лікарні, ліжок
60
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
20
250,0
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 24.06.2011 №91).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС