ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 13:10
Фінанси
методологічні пояснення
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень–вересень 2012 року
(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Усього1
169951,5
60,1
511278,7
39,9
341327,2
у тому числі
         
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
5671,1
81,8
6416,0
18,2
744,9
промисловість
219790,4
53,9
393783,7
46,1
173993,3
будівництво
–2937,7
85,7
4010,3
14,3
6948,0
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
–44245,2
67,9
74770,9
32,1
119016,1
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
–71642,9
20,0
1589,3
80,0
73232,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
20028,3
70,3
64905,9
29,7
44877,6
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
7369,4
78,6
8275,7
21,4
906,3
діяльність готелів та ресторанів
–2142,0
100,0
2142,0
діяльність транспорту та зв’язку
–14821,5
44,4
21390,4
55,6
36211,9
фінансова діяльність
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
8527,2
67,6
10201,2
32,4
1674,0
освіта
2
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
2
2
2
2
2
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
–451,8
60,0
145,2
40,0
597,0
  1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності „Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.
 
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень–вересень 2012 року
(тис.грн.)
 
Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Промисловість
219790,4
53,9
393783,7
46,1
173993,3
Добувна промисловість
–2766,0
30,0
11528,0
70,0
14294,0
добування паливно-енергетичних корисних копалин
1
1
1
1
1
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
1
1
1
1
1
Переробна промисловість
280505,9
59,8
369905,2
40,2
89399,3
у тому числі
         
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
238122,8
73,3
297716,0
26,7
59593,2
легка промисловість
1
1
1
1
1
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра
1
1
1
1
1
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
–24,9
66,7
1976,1
33,3
2001,0
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
584,6
66,7
779,6
33,3
195,0
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
хімічна та нафтохімічна промисловість
–664,8
50,0
5137,2
50,0
5802,0
хімічне виробництво
1
1
1
1
1
виробництво гумових та пластмасових виробів
1
1
1
1
1
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
–7305,8
50,0
4163,0
50,0
11468,8
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
5888,2
66,7
6051,5
33,3
163,3
машинобудування
44219,8
45,8
53259,8
54,2
9040,0
виробництво машин та устатковання
35492,8
31,3
41737,8
68,7
6245,0
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання
6038,0
60,0
8833,0
40,0
2795,0
виробництво транспортних засобів та устатковання
2689,0
100,0
2689,0
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
–57949,5
30,0
12350,5
70,0
70300,0
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
 
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2012 року
   
(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1
584437,1
11725058,0
5,0
у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
1291,8
82748,5
1,6
промисловість
647581,0
9884197,2
6,6
будівництво
–1906,7
145011,7
–1,3
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
50266,7
424587,1
11,8
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
–858,1
29072,1
–3,0
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
41081,3
306231,5
13,4
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
10043,5
89283,5
11,2
діяльність готелів та ресторанів
–2149,0
14259,0
–15,1
діяльність транспорту та зв'язку
–11799,7
891257,0
–1,3
фінансова діяльність
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
–98492,7
252202,2
–39,1
освіта
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
2
2
2
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
–915,3
16886,3
–5,4
  1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності „Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
   
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-вересень 2012 року
   
(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість
647581,0
9884197,2
6,6
Добувна промисловість
4445,0
395674,0
1,1
добування паливно-енергетичних корисних копалин
1
1
1
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
1
1
1
Переробна промисловість
672999,6
8196034,3
8,2
у тому числі
     
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
599525,1
6444930,6
9,3
легка промисловість
1
1
1
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра
1
1
1
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
5503,1
112288,5
4,9
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
586,6
21055,2
2,8
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
хімічна та нафтохімічна промисловість
4022,2
174534,5
2,3
хімічне виробництво
1
1
1
виробництво гумових та пластмасових виробів
1
1
1
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
–8379,8
224348,2
–3,7
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
6768,7
49931,6
13,6
машинобудування
64030,7
1026141,7
6,2
виробництво машин та устатковання
55269,7
701273,7
7,9
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання
5975,0
287084,0
2,1
виробництво транспортних засобів та устатковання
2786,0
37784,0
7,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
–29863,6
1292488,9
–2,3
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
   
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС