ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 11:57
Доходи населення
методологічні пояснення
Доходи та витрати населення Кіровоградської області за ІІ квартал 2012 року 1
   
 
Млн.грн.
Доходи
6002
у тому числі
 
заробітна плата
2279
прибуток та змішаний доход
684
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
2787
з них соціальні допомоги
1582
Витрати та заощадження
6002
у тому числі
 
придбання товарів та послуг
5057
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти
428
з них поточні податки на доходи, майно тощо
323
нагромадження нефінансових активів
– 60
приріст фінансових активів
514
Наявний доход - всього
4439
у розрахунку на одну особу, грн.
4435,0
Реальний наявний доход ( у % до відповідного періоду попереднього року )
112,9
            1 Попередні дані.
   
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2012 році1
   
(станом на 1 число)

 

Тис. грн.
У % до попереднього місяця
У % до 1 січня
січень
47877
100,2
100,0
лютий
44690
93,3
93,3
березень
47047
105,3
98,3
квітень
43395
92,2
90,6
травень
42548
98,0
88,9
червень
42467
99,8
88,7
липень
41277
97,2
86,2
серпень
41599
100,8
86,9
вересень
42129
101,3
88,0
жовтень
36852
87,5
77,0
листопад
     
грудень
     
            1 Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.
   
Темп зростання/зниження номінальної заробітної плати та індексу реальної заробітної плати у 2012 році1
   

 

Номінальна заробітна плата одного штатного працівника
Реальна заробітна плата
у % до
у % до
відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року)
попереднього місяця
відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року)
попереднього місяця
січень
118,9
89,3
116,2
89,7
лютий
118,5
101,8
115,8
101,3
березень
117,9
104,9
115,8
104,9
квітень
117,6
101,3
116,1
101,2
травень
117,7
105,6
117,1
106,0
червень
117,5
103,5
117,5
103,8
липень
117,1
100,6
117,1
100,4
серпень
116,4
96,4
116,6
96,7
вересень
115,91
101,7
116,1
101,6
жовтень
       
листопад
       
грудень
       
            1 Попередні дані.
          Примітка:Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
          
   
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році
   
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього
2155
2194
2300
2331
2461
2546
2561
2468
2509
     
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
1534
1711
1626
2047
2256
2058
2089
1871
2288
     
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
2704
2364
2510
2504
2485
2801
2948
2971
3426
     
Рибальство, рибництво
1313
1105
1156
1022
1205
1151
967
946
1020
     
Промисловість
2450
2436
2549
2593
2705
2684
2814
2850
2847
     
Добувна промисловість
3368
3245
3538
3502
3686
3607
3827
4071
3958
     
Переробна промисловість
2112
2125
2226
2271
2416
2400
2493
2490
2529
     
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
2849
2830
2848
2923
2875
2878
3092
3094
3050
     
Будівництво
1733
1676
1961
2049
2111
2082
2225
2117
1981
     
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
1766
1718
1810
1795
1915
1797
1896
1865
1889
     
Діяльність готелів та ресторанів
1321
1372
1179
1422
1661
1213
1206
1279
1318
     
Діяльність транспорту та зв’язку
2737
2792
3317
2912
3089
3035
3243
3196
3088
     
Фінансова діяльність
3865
3380
4226
3590
3846
3797
3997
3904
3549
     
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
1836
1846
1948
1959
2143
2023
2214
2249
2078
     
Державне управління
2470
2586
2615
2756
2921
3207
3235
3266
2947
     
Освіта
2086
2124
2164
2224
2302
2910
2528
2247
2408
     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
1836
1915
1945
2012
2115
2168
2204
2124
2091
     
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
1816
1849
1885
1875
1956
2136
2165
1986
2005
     
  Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році
 
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень1

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього
2155
2171
2216
2242
2287
2326
2360
2372
2387
     
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
1534
1615
1621
1740
1857
1899
1934
1922
1964
     
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
2704
2528
2519
2519
2513
2557
2617
2663
2747
     
Рибальство, рибництво
1313
1167
1163
1128
1134
1201
1094
1048
1043
     
Промисловість
2450
2436
2475
2505
2545
2563
2600
2630
2654
     
Добувна промисловість
3368
3304
3392
3418
3473
3493
3546
3609
3645
     
Переробна промисловість
2112
2111
2149
2180
2228
2252
2287
2311
2337
     
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
2849
2838
2842
2860
2863
2860
2893
2920
2933
     
Будівництво
1733
1702
1803
1858
1907
1915
1959
1976
1979
     
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
1766
1738
1764
1764
1797
1783
1805
1810
1818
     
Діяльність готелів та ресторанів
1321
1324
1212
1278
1361
1299
1324
1352
1307
     
Діяльність транспорту та зв’язку
2737
2761
2953
2939
2971
2980
3018
3041
3048
     
Фінансова діяльність
3865
3618
3744
3704
3734
3743
3778
3788
3759
     
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
1836
1839
1880
1907
1948
1957
1992
2026
2026
     
Державне управління
2470
2520
2552
2598
2663
2740
2806
2865
2875
     
Освіта
2086
2104
2125
2148
2180
2295
2327
2312
2323
     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
1836
1881
1904
1930
1967
1999
2028
2041
2046
     
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
1816
1825
1853
1844
1864
1902
1938
1935
1940
     
  1 Попередні дані.
Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС