ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 11:44
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Структура капітальних інвестицій за cічень–березень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
з них на капітальний ремонт
Усього
555813
17848
інвестиції в матеріальні активи
554741
17848
житлові будівлі
82965
… 2
нежитлові будівлі
100479
10199
інженерні споруди
51067
1703
машини, обладнання та інвентар
233359
3636
транспортні засоби
73611
1980
земля
1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
2915
інші матеріальні активи
2
1
інвестиції в нематеріальні активи
1072
програмне забезпечення та бази даних
650
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
46
  1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за cічень–березень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
555813
100,0
у тому числі за рахунок
   
коштів державного бюджету
5616
1,0
коштів місцевих бюджетів
27029
4,9
власних коштів підприємств та організацій
327633
58,9
кредитів банків та інших позик
77890
14,0
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
66401
12,0
інших джерел фінансування
51244
9,2
   
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за cічень–березень 2012 року
   

 

Освоєно (використано)
тис.грн.
у % до
січня–березня 2011р.
загального обсягу
Усього
555813
101,0
100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
135712
95,8
24,4
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
135525
96,0
24,4
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
187
27,8
0,0
Рибальство, рибництво
Промисловість
168058
67,2
30,2
добувна промисловість
18312
427,6
3,3
переробна промисловість
134241
60,2
24,1
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
15505
65,3
2,8
Будівництво
81066
361,5
14,6
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
80943
90,7
14,6
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
1886
171,9
0,3
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
75816
88,6
13,7
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
3241
151,0
0,6
Діяльність готелів та ресторанів
2
2
2
діяльність готелів
1
1
1
Діяльність транспорту та зв’язку
33585
189,6
6,0
діяльність наземного транспорту
16263
477,5
2,9
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
4906
83,8
0,9
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
11975
124,4
2,1
діяльність пошти та зв’язку
441
923,9
0,1
діяльність зв’язку
441
924,0
0,1
Фінансова діяльність
1
1
1
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
22816
751,3
4,1
операції з нерухомим майном
15486
1580,1
2,8
оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
6323
357,0
1,1
діяльність у сфері інформатизації
2
2
2
дослідження і розробки
1
1
1
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
481
240,3
0,1
Державне управління
17587
175,6
3,2
Освіта
587
25,5
0,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
13663
681,0
2,5
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
672
44,6
0,1
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
461
79,2
0,1
діяльність громадських організацій
1
1
1
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
178
21,8
0,0
надання індивідуальних послуг
1
1
1
  Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
2 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за періоди 2012 року1
   
У фактичних цінах, тис.грн.
У % до відповідного періоду попереднього року
січень
20285
100,9
січень-лютий
42881
106,3
січень-березень
73275
100,6
січень-квітень
105030
100,5
січень-травень
149337
107,7
січень-червень
206621
104,3
січень-липень
277282
110,1
січень-серпень
   
січень-вересень
   
січень-жовтень
   
січень-листопад
   
січень-грудень
   
  1 За даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємств.
   
Прийняття (введення) в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-червень 2012 року
   

 

Прийнято в експлуатацію
У % до січня–червня 2011р.
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1
57,7
306,0
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
Лікарні, ліжок
60
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
13
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 24.06.2011 №91).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС