ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 11:07
Доходи населення
методологічні пояснення
Доходи та витрати населення Кіровоградської області за І квартал 2012 року1
   
 
Млн.грн.
Доходи
5319
у тому числі
 
заробітна плата
1922
прибуток та змішаний доход
688
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
2482
з них соціальні допомоги
1394
Витрати та заощадження
5319
у тому числі
 
придбання товарів та послуг
4442
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти
323
з них поточні податки на доходи, майно тощо
232
нагромадження нефінансових активів
–84
приріст фінансових активів
578
Наявний доход - всього
3962
у розрахунку на одну особу, грн.
3956,1
Реальний наявний доход ( у % до відповідного періоду попереднього року )
112,1
            1 Попередні дані.
   
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2012 році1
   
(станом на 1 число)

 

Тис. грн.
У % до попереднього місяця
У % до 1 січня
січень
47877
100,2
100,0
лютий
44690
93,3
93,3
березень
47047
105,3
98,3
квітень
43395
92,2
90,6
травень
42548
98,0
88,9
червень
42467
99,8
88,7
липень
41277
97,2
86,2
серпень
     
вересень
     
жовтень
     
листопад
     
грудень
     
            1 Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.
   
Темп зростання/зниження номінальної заробітної плати та індексу реальної заробітної плати у 2012 році1
   

 

Номінальна заробітна плата одного штатного працівника
Реальна заробітна плата
у % до
у % до
відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року)
попереднього місяця
відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року)
попереднього місяця
січень
118,9
89,3
116,2
89,7
лютий
118,5
101,8
115,8
101,3
березень
117,9
104,9
115,8
104,9
квітень
117,6
101,3
116,1
101,2
травень
117,7
105,6
117,1
106,0
червень
117,52
103,5
117,5
103,8
липень
       
серпень
       
вересень
       
жовтень
       
листопад
       
грудень
       
            1 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
          2 Попередні дані.
   
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році
   
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього
2155
2194
2300
2331
2461
2546
           
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
1534
1711
1626
2047
2256
2058
           
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
2704
2364
2510
2504
2485
2801
           
Рибальство, рибництво
1313
1105
1156
1022
1205
1151
           
Промисловість
2450
2436
2549
2593
2705
2684
           
Добувна промисловість
3368
3245
3538
3502
3686
3607
           
Переробна промисловість
2112
2125
2226
2271
2416
2400
           
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
2849
2830
2848
2923
2875
2878
           
Будівництво
1733
1676
1961
2049
2111
2082
           
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
1766
1718
1810
1795
1915
1797
           
Діяльність готелів та ресторанів
1321
1372
1179
1422
1661
1213
           
Діяльність транспорту та зв’язку
2737
2792
3317
2912
3089
3035
           
Фінансова діяльність
3865
3380
4226
3590
3846
3797
           
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
1836
1846
1948
1959
2143
2023
           
Державне управління
2470
2586
2615
2756
2921
3207
           
Освіта
2086
2124
2164
2224
2302
2910
           
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
1836
1915
1945
2012
2115
2168
           
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
1816
1849
1885
1875
1956
2136
           
  Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році
 
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень1

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього
2155
2171
2216
2242
2287
2326
           
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
1534
1615
1621
1740
1857
1899
           
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
2704
2528
2519
2519
2513
2557
           
Рибальство, рибництво
1313
1167
1163
1128
1134
1201
           
Промисловість
2450
2436
2475
2505
2545
2564
           
Добувна промисловість
3368
3304
3392
3418
3473
3493
           
Переробна промисловість
2112
2111
2149
2180
2228
2252
           
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
2849
2838
2842
2860
2863
2860
           
Будівництво
1733
1702
1803
1858
1907
1915
           
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
1766
1738
1764
1764
1797
1783
           
Діяльність готелів та ресторанів
1321
1324
1212
1278
1361
1299
           
Діяльність транспорту та зв’язку
2737
2761
2953
2939
2971
2980
           
Фінансова діяльність
3865
3618
3744
3704
3734
3743
           
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
1836
1839
1880
1907
1948
1957
           
Державне управління
2470
2520
2552
2598
2663
2740
           
Освіта
2086
2104
2125
2148
2180
2295
           
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
1836
1881
1904
1930
1967
1999
           
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
1816
1825
1853
1844
1864
1904
           
  1 Попередні дані.
  Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС