ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 10:45
Інвестиції та будівельна діяльність
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за 2011 рік
   

 

Освоєно (використано)1
у  фактичних цінах, тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
5132978
100,0
у тому числі
   
інвестиції у матеріальні активи
5101143
99,4
з них
   
інвестиції в основний капітал
4493667
87,5
з них
   
капітальне будівництво
2058094
40,1
машини та обладнання
2429528
47, 3
земля
4812
0,1
існуючі будівлі та споруди
87207
1,7
нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва
6804
0,1
довгострокові біологічні активи тваринництва
25173
0,5
інші необоротні матеріальні активи
46868
1,0
капітальний ремонт
436612
8,5
інвестиції у нематеріальні активи
31835
0,6
  1 Без ПДВ.
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2011 рік
   

 

Освоєно (використано)1
капітальних інвестицій
у т.ч. інвестицій в основний капітал
тис.грн.
у % до загального обсягу
тис.грн.
у % до загального обсягу
Усього
5132978
100,0
4493667
100,0
у тому числі за рахунок
       
коштів державного бюджету
122806
2,4
99555
2,2
коштів місцевих бюджетів
199078
3,9
153992
3,4
власних коштів підприємств та організацій
3334377
65,0
2834443
63,1
кредитів банків та інших позик
755403
14,7
753354
16,8
коштів іноземних інвесторів
291963
5,7
253373
5,6
коштів населення на будівництво власних квартир
... 2
... 2
... 2
... 2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
206582
4,0
206582
4,6
інших джерел фінансування
... 3
... 3
... 3
... 3
  1 Без ПДВ.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
3 Дані вилучено для забезпечення конфіденційності інформації.
 
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2011 рік
   

 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1
тис.грн.
у % до
2010р.2
загального обсягу
Усього
5265869
159,5
100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
1523672
151,5
28,9
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
1521280
151,5
28,9
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
2392
152,7
0,0
Рибальство, рибництво
144
49,0
0,0
Промисловість
2374681
185,8
45,1
добувна промисловість
967364
224,3
18,4
переробна промисловість
1205129
163,1
22,9
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
202188
202,9
3,8
Будівництво
20828
102,5
0,4
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
240680
302,1
4,6
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
5903
63,8
0,1
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
79024
253,3
1,5
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
155753
419,9
3,0
Діяльність готелів та ресторанів
4495
54,7
0,1
діяльність готелів
2670
44,3
0,1
Діяльність транспорту та зв’язку
562707
120,0
10,7
діяльність наземного транспорту
198976
118,5
3,8
діяльність водного транспорту 
діяльність авіаційного транспорту
1348
8,1
0,0
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
337822
146,6
6,4
діяльність пошти та  зв’язку
24561
57,7
0,5
діяльність зв’язку
23851
59,3
0,5
Фінансова діяльність
19496
92,4
0,4
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
281335
88,2
5,3
операції з нерухомим майном
273613
87,9
5,2
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
3070
96,3
0,1
діяльність у сфері інформатизації
520
54,5
0,0
дослідження і розробки
1330
231,0
0,0
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
2802
85,1
0,0
Державне управління
36888
154,7
0,7
Освіта
42237
124,2
0,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
95732
473,5
1,8
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
62974
218,2
1,2
санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів
9023
154,4
0,2
діяльність громадських організацій
1148
68,5
0,0
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
52716
252,3
1,0
надання індивідуальних послуг
87
19,6
0,0
  1 З ПДВ.
2 Розраховано за даними у порівнянних цінах.
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за періоди 2012 року1
   
У фактичних цінах, тис.грн.
У % до відповідного періоду попереднього року
січень
20285
100,9
січень-лютий
42881
106,3
січень-березень
73275
100,6
січень-квітень
105030
100,5
січень-травень
   
січень-червень
   
січень-липень
   
січень-серпень
   
січень-вересень
   
січень-жовтень
   
січень-листопад
   
січень-грудень
   
  1 За даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємств.
   
Прийняття (введення) в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень–березень 2012 року
   

 

Прийнято в експлуатацію
У % до січня–березня 2011р.
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1
30,7
322,5
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
Лікарні, ліжок
60
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
13
  1 З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону від 24.06.2011 №91).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС