ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 10:21
Ринок праці
методологічні пояснення
Основні показники ринку праці (квартальні дані)
   
 
Одиниця виміру
2011
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення
в середньому за період, тис.осіб
       
у віці 15-70 років
477,5
473,8
473,4
474,0
працездатного віку
441,0
435,5
436,9
436,1
Рівень економічної активності населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
63,8
63,3
63,2
63,3
працездатного віку
74,3
73,3
73,6
73,4
Зайняте населення
в середньому за період, тис.осіб
       
у віці 15-70 років
429,3
430,0
433,2
433,1
працездатного віку
392,8
391,7
396,7
395,2
Рівень зайнятості населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
57,3
57,4
57,9
57,8
працездатного віку
66,2
66,0
66,8
66,6
Безробітне населення (за методологією МОП):
в середньому за період, тис.осіб
       
у віці 15-70 років
48,2
43,8
40,2
40,9
працездатного віку
48,2
43,8
40,2
40,9
з нього
       
зареєстроване у державній службі зайнятості1
20,4
19,0
17,4
16,5
Рівень безробіття населення
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
(за методологією МОП):
       
у віці 15-70 років
10,1
9,2
8,5
8,6
працездатного віку
10,9
10,1
9,2
9,4
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1
у % до економічно активного населення працездатного віку
4,6
4,4
4,0
3,8
у % до населення працездатного віку
3,5
3,3
3,0
2,8
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості1
в цілому за період, тис. осіб
30281
38287
46046
59515
з них
         
працевлаштовано
тис. осіб
6340
15059
20579
24908
рівень працевлаштування
у %
20,9
39,3
44,7
41,9
перебували на обліку
на кінець звітного періоду,
20816
16034
13267
18506
Потреба в робочій силі1
на кінець звітного періоду, тис.осіб
2045
1415
1375
736
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1
на кінець звітного періоду, осіб
10
11
10
25
Середній розмір допомоги по безробіттю1
в останньому місяці звітного періоду, гривень
760,36
753,81
791,15
703,03
у % до відповідного періоду попереднього року
126,9
120,0
117,0
95,8
Середньооблікова кількість штатних працівників
тис. осіб
201,5
203,6
204,4
204,4
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
7,6
18,8
26,4
32,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,5
16,1
24,1
34,0
Середньомісячна заробітна плата2
         
номінальна
гривень
1879
1980
2058
2114
реальна
у % до відповідного періоду попереднього року
109,9
106,1
106,7
108,1
  1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості
2 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі "Доходи населення"
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
Попит та пропозиція робочої сили у 2012 році
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, осіб
Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад, осіб
Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), осіб
Січень
20080
915
22
Лютий
20721
971
21
Березень
     
Квітень
     
Травень
     
Червень
     
Липень
     
Серпень
     
Вересень
     
Жовтень
     
Листопад
     
Грудень
     
   
Зареєстроване безробіття у 2012році
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
19407
14528
3,28
882,56
Лютий
20189
14704
3,41
881,29
Березень
       
Квітень
       
Травень
       
Червень
       
Липень
       
Серпень
       
Вересень
       
Жовтень
       
Листопад
       
Грудень
       
   
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2012році
   
 
Працевлаштовано за місяць, осіб
Рівень працевлаштування,%1
Січень
1326
5,9
Лютий
1487
6,4
Березень
   
Квітень
   
Травень
   
Червень
   
Липень
   
Серпень
   
Вересень
   
Жовтень
   
Листопад
   
Грудень
   
  1 Розраховано як відношення чисельності незайнятих осіб, працевлаштованих державною службою зайнято-сті, до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж звітного періоду
 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС