ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 9:40
Зовнішньоекономічна діяльність
методологічні пояснення
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області за 2011 рік
   

 

Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до 2010р.
тис.дол. США
у % до 2010р.
Усього
443400,8
131,7
226851,4
121,0
216549,3
Країни СНД
216491,3
136,8
35309,4
89,4
181181,8
Азербайджан
1300,6
145,5
1042,4
413,2
258,2
Бiлорусь
44403,4
122,1
8243,6
53,3
36159,9
Вiрменiя
3057,9
211,5
96,6
311,5
2961,3
Казахстан
8804,6
120,5
1717,2
365,4
7087,4
Киргизстан
4990,9
154,9
4990,9
Молдова, Республіка
10226,8
149,8
1144,7
243,0
9082,1
Росiйська Федерацiя
127578,7
146,0
22720,3
99,7
104858,3
Таджикистан
311,4
699,2
311,4
Туркменiстан
3301,2
80,6
7,6
3293,6
Узбекистан
12515,7
117,6
337,0
12178,6
Iншi країни свiту
226909,5
127,1
191542,0
129,4
35367,5
Європа
99984,7
123,5
103925,2
132,4
3940,4
Австрiя
90,3
78,8
3026,4
205,6
–2936,1
Бельґiя
522,1
42,2
6625,0
83,8
–6102,9
Болгарiя
1632,8
6,3
365,1
966,5
1267,7
Боснiя і Герцеґовина
0,3
– 0,3
Велика Британія
27,5
17,7
2014,2
106,6
–1986,6
Грецiя
302,5
1825,0
4,8
10,2
297,7
Данiя
797,7
21,0
–797,7
Естонiя
227,0
262,8
227,0
Iсландiя
7,6
–7,6
Iспанiя
10528,9
477,9
105,6
20,8
10423,3
Iталiя
12624,5
359,0
4146,5
167,7
8478,1
Латвiя
585,2
35,1
17,2
104,5
568,0
Литва
13224,4
107,6
534,5
116,7
12689,9
Люксембурґ
3,4
–3,4
Мальта
12,3
1349,1
12,3
Монако
228,3
–228,3
Нiдерланди
22938,9
497,6
1243,9
103,0
21695,1
Нiмеччина
13217,6
114,3
43753,4
135,1
–30535,8
Норвеґія
471,4
96,9
56,0
3199,4
415,4
Польща
14039,9
127,0
8507,4
291,6
5532,5
Портуґалiя
15,7
21,6
200,7
–5,9
Румунiя
722,4
143,0
2933,8
226,1
–2211,4
Сербія
1,2
13,1
46,6
–45,4
Словаччина
580,9
43,8
1150,4
67,1
–569,5
Словенiя
3,8
83,9
1247,7
205,0
–1243,9
Угорщина
738,8
150,5
2353,5
220,6
–1614,7
Фiнляндiя
1,7
0,1
–1,7
Францiя
6515,8
307,8
19368,2
271,5
–12852,5
Хорватiя
69,5
133,4
86,7
383,3
–17,1
Чехія
489,3
62,9
3421,0
47,0
–2931,7
Швейцарiя
78,8
55,2
668,4
130,1
–589,6
Швецiя
323,0
1247,6
1188,3
276,8
–865,3
Азія
81373,4
108,0
55908,4
107,1
25465,0
Афганiстан
479,2
479,2
Банґладеш
3,9
253,3
8,0
293,4
–4,1
В'єтнам
138,6
30,1
1,4
137,2
Гонконґ
230,0
72,2
–230,0
Грузiя
10365,7
115,0
10365,7
Iзраїль
1492,1
872,1
1065,9
169,4
426,2
Iндiя
27421,0
102,9
5845,8
157,1
21575,2
Iндонезiя
144,2
13972,2
222,5
–13828,0
Iрак
210,9
344,3
210,9
Iран, Iсламська Республiка
6252,1
243,6
16,4
134,4
6235,7
Йорданiя
2188,6
353,5
2188,6
Кiпр
532,6
148657,9
–532,6
Китай
15422,6
69,5
8975,4
189,9
6447,2
Корея, Республiка
1284,7
86,7
23,5
1261,3
Лаоська Народно-Демократична Республiка
12,0
12,0
Лiван
799,3
132,0
799,3
Малайзiя
165,9
14046,5
46,1
–13880,6
Монголiя
360,0
56,9
360,0
Oб’єднанi Арабськi Емiрати
51,2
156,3
92,7
231,4
–41,5
Оман
472,6
472,6
Пакистан
546,4
294,0
62,1
484,3
Саудiвська Аравiя
583,6
15,3
583,6
Сiнґапур
16,7
89410,2
–16,7
Сирiйська Арабська Республiка
1323,3
5254,2
287,7
1035,5
Тайвань, Провiнцiя Китаю
694,1
82,5
22,5
796,7
671,6
Таїланд
477,7
77,7
400,0
Туреччина
7923,4
153,7
10010,0
181,1
–2086,7
Японiя
2560,5
389,3
621,5
153,8
1939,0
Африка
43277,7
215,4
3412,9
1501,2
39864,8
Алжир
5458,4
1558,8
32,4
134,0
5426,0
Єгипет
24674,4
139,5
12,5
777,7
24661,9
Захiдна Сахара
18,0
206,2
–18,0
Зiмбабве
28,6
28,6
Конго, Демократична Республіка
81,6
–81,6
Лiвiйська Арабська Джамахiрiя
129,5
4,8
9,1
124,7
Марокко
12,6
383,4
–12,6
Пiвденна Африка
2654,1
11661,8
3109,1
–455,0
Судан
6987,7
95,3
287,3
6892,5
Тунiс
3344,9
426,2
3344,9
Уґанда
46,6
142,0
–46,6
Америка
2228,2
105,5
28290,0
165,6
26061,8
Аргентина
68,1
137,7
3674,7
106,6
–3606,6
Бразілiя
124,0
101,8
4920,7
641,8
–4796,7
Еквадор
18,0
18,0
Канада
36,1
111,2
201,2
171,9
–165,2
Колумбiя
3,9
69,7
3,9
Куба
184,8
184,8
Мексика
14,5
–14,5
Панама
1,5
1,5
Перу
47,9
47,9
США
1744,0
96,7
19385,8
152,0
–17641,8
Чiлi
93,0
–93,0
Австралія і Океанія
45,5
61,7
5,6
33,3
39,9
Австралiя
5,6
33,3
–5,6
Нова Зеландiя
45,5
61,7
45,5
   
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області за 2011 рік
   
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол. США
у % до 2010р.
у % до загального обсягу
тис.дол. США
у % до 2010р.
у % до загального обсягу
Усього
443400,8
131,7
100,0
226851,4
121,0
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
3367,7
143,3
0,8
22608,3
181,1
10,0
01 живi тварини
2434,5
1,1
02 м’ясо та їстівнi субпродукти
19725,3
162,2
8,7
03 риба i ракоподібні
39,5
0,0
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед
3325,7
141,5
0,8
448,5
138,2
0,2
05 інші продукти тваринного походження
2,5
0,0
II. Продукти рослинного походження
58989,0
381,2
13,3
7079,3
205,1
3,1
07 овочi
2514,7
189,8
0,6
101,3
52,9
0,0
09 кава, чай
68,8
104,8
0,0
57,9
147,6
0,0
10 зерновi культури
42685,4
738,4
9,6
3092,8
243,6
1,4
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості
810,9
79,0
0,2
220,5
3608,0
0,1
12 насiння і плоди олійних рослин
12909,2
177,4
2,9
3606,8
185,9
1,6
ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
151936,6
139,4
34,3
28894,8
78,7
12,7
IV. Готові харчові продукти
34141,8
112,3
7,7
1309,9
12,0
0,6
16 продукти з м’яса, риби
135,6
177,1
0,0
5,3
0,0
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
1742,1
211,0
0,4
7,2
0,1
0,0
18 какао та продукти з нього
726,4
159,4
0,2
19 готові продукти із зерна
354,8
105,8
0,1
8,3
0,0
20 продукти переробки овочів
301,9
115,7
0,1
29,2
441,3
0,0
21 різнi харчовi продукти
1408,2
78,2
0,3
1249,0
118,2
0,6
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет
132,5
13,9
0,0
10,9
35,1
0,0
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
29340,3
114,2
6,6
V. Мiнеральнi продукти
24772,1
218,6
5,6
7359,0
116,6
3,2
25 сіль; сірка; землі та каміння
24725,2
219,1
5,6
85,3
65,2
0,0
26 руди, шлак і зола
2,1
0,0
3,8
1573,1
0,0
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
44,8
93,1
0,0
7269,8
117,7
3,2
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi
8153,7
92,8
1,8
16887,3
120,6
7,4
28 продукти неорганiчної хiмiї
139,6
0,0
2092,9
58,8
0,9
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
996,1
68,0
0,2
6693,0
416,3
3,0
30 фармацевтична продукція
0,2
27,7
0,0
31 добрива
689,8
269,1
0,3
32 екстракти дубильнi
315,2
139,1
0,1
171,3
117,0
0,1
33 ефiрнi олії
169,1
91,5
0,0
2,9
3877,3
0,0
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини
407,7
1619,0
0,2
35 бiлковi речовини
116,2
0,1
37 фотографічні або кiнематографічні товари
7,0
1127,0
0,0
38 різноманітна хімічна продукція
6533,7
94,6
1,5
6706,2
79,8
3,0
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
2862,1
110,7
0,6
7863,4
130,8
3,5
39 пластмаси, полімерні матеріали
637,3
95,4
0,1
5021,0
106,3
2,2
40 каучук, гума
2224,8
116,1
0,5
2842,4
220,4
1,3
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена
188,8
48,7
0,0
88,7
160,1
0,0
41 шкури
188,8
52,2
0,0
0,3
2,2
0,0
42 вироби із шкiри
88,2
216,7
0,0
43 натуральне та штучне хутро
0,2
0,0
IX. Деревина і вироби з деревини
9220,3
137,7
2,1
100,7
149,4
0,0
44 деревина і вироби з деревини
9220,3
137,7
2,1
100,7
149,3
0,0
45 корок та вироби з нього
0,1
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
690,2
110,4
0,2
560,2
131,8
0,2
48 папiр та картон
563,5
96,0
0,1
430,8
111,3
0,2
49 друкована продукція
126,7
329,3
0,0
129,4
338,7
0,1
52 бавовна
4,5
154,1
0,0
1302,7
193,9
0,6
53 іншi текстильні волокна
127,2
90,9
0,1
54 нитки синтетичні або штучні
8,1
58,5
0,0
1691,1
111,8
0,7
55 синтетичні або штучні штапельні волокна
3,1
52,5
0,0
1224,2
110,3
0,5
56 вата
0,3
10,7
0,0
1493,3
133,5
0,7
57 килими
0,1
4,4
0,0
58 спецiальнi тканини
0,1
34,3
0,0
176,4
131,8
0,1
59 текстильнi матерiали
1,7
0,0
236,5
246,1
0,1
60 трикотажні полотна
0,1
18,3
0,0
230,1
636,5
0,1
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
18,1
90641,3
0,0
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
8904,1
107,1
2,0
131,6
98,7
0,1
63 іншi готовi текстильні вироби
0,5
9,8
0,0
376,9
188,9
0,2
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
2,1
0,0
50,6
357,2
0,0
64 взуття
50,2
359,9
0,0
65 головнi убори
2,1
0,0
66 парасольки
0,4
173,0
0,0
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу
8237,3
177,3
1,9
644,1
229,6
0,3
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
8183,2
178,1
1,8
473,7
180,6
0,2
69 керамiчнi вироби
48,6
215,8
0,0
45,3
1241,2
0,0
70 скло та вироби із скла
5,4
19,1
0,0
125,2
854,9
0,1
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
756,3
123,7
0,3
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
3850,2
175,5
0,9
15226,5
116,7
6,7
72 чорнi метали
79,7
138,8
0,0
5203,9
135,3
2,3
73 вироби з чорних металiв
3533,6
190,5
0,8
4244,7
69,6
1,9
74 мiдь i вироби з неї
4005,2
171,5
1,8
75 нiкель i вироби з нього
47,9
324,8
0,0
76 алюмiнiй i вироби з нього
1,7
37,7
0,0
368,1
271,4
0,2
81 іншi недорогоціннi метали
181,2
85,1
0,0
0,1
26,7
0,0
82 інструменти, ножовi вироби
40,3
64,0
0,0
783,2
140,1
0,3
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
13,8
918,2
0,0
573,4
879,8
0,3
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
122551,1
95,0
27,6
80932,3
131,6
35,7
84 реактори ядерні, котли, машини
109597,6
117,5
24,7
74063,7
128,8
32,6
85 електричнi машини
12953,5
36,2
2,9
6868,6
171,8
3,0
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
2958,9
99,9
0,7
24964,2
192,1
11,0
86 залізничні локомотиви
801,6
44,9
0,2
720,6
104,7
0,3
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного
2157,3
183,5
0,5
24090,0
196,5
10,6
88 літальні апарати
153,5
398,2
0,1
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
380,1
61,5
0,1
1452,8
124,4
0,6
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні
380,1
61,5
0,1
1451,3
124,2
0,6
91 годинники
1,5
7890,7
0,0
XX. Рiзнi промислові товари
2175,0
166,1
0,5
1127,0
154,5
0,5
94 меблi
1981,5
172,2
0,4
457,4
164,4
0,2
95 іграшки
188,8
120,2
0,0
155,1
215,6
0,1
96 рiзнi готовi вироби
4,6
314,6
0,0
514,5
135,5
0,2
Товари, придбані в портах
510,3
133,7
0,2
   
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області за 2011 рік
   

 

Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до 2010 р.
тис.дол. США
у % до 2010 р.
Усього
16425,1
94,5
6512,1
90,9
9913,0
Країни СНД
839,1
188,8
718,3
204,6
120,8
у тому числі
         
Азербайджан
17,8
302,9
0,4
17,4
Білорусь
9,2
56,3
45,9
117,4
–36,6
Казахстан
107,2
3734,8
13,2
139,7
94,0
Російська Федерація
605,4
155,7
649,3
235,8
–43,9
Таджикистан
80,4
80,4
Інші країни світу
15586,0
92,0
5793,8
85,0
9792,2
у тому числі
         
Афганістан
63,0
63,0
Бангладеш
490,0
189,7
42,9
196,3
447,1
Гана
240,1
51,6
240,1
Гвінея
15,9
–15,9
Єгипет
31,7
5112,9
151,5
145,1
–119,8
Норвегія
379,0
3789800,0
0,7
378,3
Західна Сахара
266,4
141,4
–266,4
Індія
19,6
314,9
–19,6
Канада
26,3
13,4
81,1
20,4
–54,8
Китай
26,5
79,0
24,9
260,9
1,7
Конго, Демократична Республіка
0,0
578,7
–578,7
Мальдіви
55,6
109,9
–55,6
Об’єднані Арабські Емірати
93,7
83,5
–93,7
Панама
101,6
290,3
101,6
Південна Африка
16,0
16,0
Сінгапур
15,1
–15,1
США
13166,7
94,8
1791,9
84,0
11374,8
Таїланд
25,0
88,0
–25,0
Туреччина
359,7
61,9
520,4
100,7
–160,7
Уганда
142,4
220,4
–142,4
Чад
30,0
4,9
18,1
8,1
11,9
Швейцарія
1,8
1137,5
110,9
15,3
–109,1
Країни ЄС
650,0
82,9
1679,1
101,8
–865,3
у тому числі
         
Болгарія
17,1
6,2
0,9
11,0
Велика Британія
0,6
1050,0
100,6
155,3
–100,0
Італія
0,3
43,1
200,4
97,7
–200,1
Латвія
16,9
285,5
442,5
3261,1
–425,7
Нідерланди
32,0
708,4
1,5
528,6
30,5
Німеччина
77,7
8935,6
284,5
223,1
–206,7
Польща
98,7
337,4
5,6
76,2
93,1
Румунія
146,0
210,1
146,0
Словаччина
154,5
364,4
1,2
153,2
Угорщина
90,5
14,5
24,9
8,6
65,6
Франція
0,1
13,4
66,0
182,1
–65,9
Чехія
5,4
570,2
36,6
1537,0
–31,2
 

 

Структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області у 2011 році
   

 

Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до загального обсягу
у % до 2010р.
тис.дол. США
у % до загального обсягу
у % до 2010р.
Послуги – усього
16425,1
100,0
94,5
6512,1
100,0
90,9
9913,0
у тому числі
             
послуги в обробній промисловості
105,4
0,6
119,9
1,8
38,1
–14,5
у тому числі
             
послуги у харчовій промисловості
17,7
0,3
–17,7
послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості та у відтворенні друкованих матеріалів
0,8
0,0
–0,8
послуги у виробництві машин та устатковання
43,1
0,7
213,8
–43,1
послуги у виробництві устаткування для радіо, телебачення та зв’язку
4,2
0,1
–4,2
послуги у виробництві іншого транспортного устаткування
105,4
0,6
54,0
0,8
51,4
послуги, пов’язані з будівництвом
131,0
0,8
56,4
0,9
74,6
послуги з завершення будівель, послуги, пов’язані з цивільним будівництвом
131,0
0,8
131,0
послуги, пов’язані з обладнанням будівель
56,4
0,9
56,4
послуги готелів і ресторанів
22,8
0,1
41,0
1321,6
20,3
96,3
–1298,8
у тому числі
             
послуги готелів
20,6
0,1
40,0
159,3
2,4
88,9
–138,7
послуги ресторанів
2,2
0,0
53,7
1158,3
17,8
97,4
–1156,2
транспортні послуги
15321,1
93,3
94,9
2278,7
35,0
167,7
13042,5
у тому числі
             
послуги наземного транспорту
869,3
5,3
174,7
5,4
0,1
85,3
864,0
допоміжні транспортні послуги
22,4
0,1
8296,3
2183,6
33,5
170,2
–2161,2
послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
76,4
1,2
11939,1
–76,4
у тому числі
             
послуги, пов’язані з допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування
75,7
1,2
–75,7
послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам
456,0
2,8
56,2
2613,7
40,1
64,8
–2157,8
послуги, пов’язані із здаванням під найм без обслуговуючого персоналу
86,4
1,3
3708,2
–86,4
послуги, пов’язані з діяльністю у сфері інформатизації
379,0
2,3
48,7
379,0
послуги, пов’язані з дослідженнями та розробками
53,6
0,3
313,3
53,4
0,8
19,6
0,2
послуги, надавані переважно юридичним особам
23,4
0,1
146,3
2473,9
38,0
81,6
–2450,5
послуги, пов’язані з державним управлінням
37,6
0,6
182,6
–37,6
послуги у сфері освіти
381,7
2,3
104,6
7,2
0,1
10,5
374,5
послуги у сфері вищої освіти
381,7
2,3
104,6
7,2
0,1
10,5
374,5
   
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Кіровоградську область на 01.01.2012р.1
   

 

Обсяги прямих інвестицій2
(тис.дол. США)
У % до підсумку
Всього
72248,4
100,0
Кіпр
20508,8
28,4
Нідерланди
19491,2
27,0
Велика Британія
11438,9
15,8
Віргінські Острови, (Брит.)
2898,8
4,0
Російська Федерація
2797,2
3,9
Ізраїль
2214,0
3,1
Туреччина
1812,0
2,5
Інші країни
11087,5
15,3
  1 Дані наведено наростаючим підсумком з початку інвестування.
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку України.

2 Сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо.
  Примітка. Дані про прямі інвестиції в Україну є попередніми і використовуються Національним банком для складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції.
   
  Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з Кіровоградської області в економіку країн світу станом на 01.01.2012р. склав 91 тис.дол. США (наростаючим підсумком з початку інвестування).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС