ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 19.09.2013 9:42
Фінанси
методологічні пояснення
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності за січень–вересень 2011 року
 
(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Усього1
586008,1
57,2
866377,2
42,8
280369,1
у тому числі
         
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
1360,0
88,9
2074,0
11,1
714,0
промисловість
538224,8
59,4
667231,2
40,6
129006,4
будівництво
3333,7
63,8
7645,5
36,2
4311,8
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
94951,1
61,5
140093,1
38,5
45142,0
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
–15237,9
60,0
3643,9
40,0
18881,8
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
100891,3
60,0
125016,6
40,0
24125,3
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
9297,7
66,7
11432,6
33,3
2134,9
діяльність готелів та ресторанів
–2382,3
52,6
573,1
47,4
2955,4
діяльність транспорту та зв’язку
–25160,7
51,3
34865,5
48,7
60026,2
фінансова діяльність
2120,7
83,3
2303,7
16,7
183,0
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
–20946,8
53,3
10379,2
46,7
31326,0
освіта
2
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
12,9
57,1
512,8
42,9
499,9
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
–5257,9
30,8
298,1
69,2
5556,0
  1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.
2 Дані наведено з дотриманням принципу конфіденційності інформації.
 
Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності за січень–вересень 2011 року
(тис.грн.)
 
Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Промисловість1
538224,8
59,4
667231,2
40,6
129006,4
Добувна промисловість
–2549,0
66,7
11159,6
33,3
13708,6
добування паливно-енергетичних корисних копалин
2
2
2
2
2
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
2
2
2
2
2
Переробна промисловість
469039,0
62,8
534274,2
37,2
65235,2
у тому числі
         
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
367500,5
64,5
389332,0
35,5
21831,5
легка промисловість
442,3
55,6
1152,5
44,4
710,2
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра
452,6
50,0
1141,4
50,0
688,8
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
–10,3
66,7
11,1
33,3
21,4
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
2
2
2
2
2
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
1810,1
81,0
2687,2
19,0
877,1
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
2
2
2
2
2
хімічна та нафтохімічна промисловість
–1630,9
14,3
593,4
85,7
2224,3
хімічне виробництво
–1959,3
100,0
1959,3
виробництво гумових та пластмасових виробів
328,4
33,3
593,4
66,7
265,0
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
–6371,0
40,0
1715,0
60,0
8086,0
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
–2126,5
66,7
6064,1
33,3
8190,6
машинобудування
107725,2
65,4
129615,7
34,6
21890,5
виробництво машин та устатковання
105565,4
62,5
115875,4
37,5
10310,0
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання
642,1
50,0
12222,6
50,0
11580,5
виробництво транспортних засобів та устатковання
1517,7
100,0
1517,7
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
71734,8
21,4
121797,4
78,6
50062,6
  1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Дані наведено з дотриманням принципу конфіденційності інформації.
 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності за 2011 рік (попередні дані)
   
(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Усього1
1711868,6
68,6
2027388,2
31,4
315519,6
у тому числі
         
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
901334,6
97,4
909832,7
2,6
8498,1
промисловість
730752,7
61,0
897848,0
39,0
167095,3
будівництво
2588,4
67,2
8943,1
32,8
6354,7
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
120295,5
63,3
141860,5
36,7
21565,0
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
3991,0
66,7
5688,0
33,3
1697,0
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
102579,8
60,0
120200,5
40,0
17620,7
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
13724,7
70,4
15972,0
29,6
2247,3
діяльність готелів та ресторанів
–2934,0
52,6
407,7
47,4
3341,7
діяльність транспорту та зв’язку
–11914,2
51,4
53505,1
48,6
65419,3
фінансова діяльність
1846,4
66,7
2040,6
33,3
194,2
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
–21921,0
57,7
11726,1
42,3
33647,1
освіта
2
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
–70,9
57,1
495,8
42,9
566,7
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
–8376,8
34,6
191,2
65,4
8568,0
  1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ.
2 Дані наведено з дотриманням принципу конфіденційності інформації.
   
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності за 2011 рік (попередні дані)
   
(тис.грн.)
 
Фінансовий результат (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Промисловість1
730752,7
61,0
897848,0
39,0
167095,3
Добувна промисловість
–6044,2
58,3
10566,7
41,7
16610,9
добування паливно-енергетичних корисних копалин
2
2
2
2
2
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
2
2
2
2
2
Переробна промисловість
640442,2
64,8
720620,3
35,2
80178,1
у тому числі
         
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
520974,7
66,7
550145,5
33,3
29170,8
легка промисловість
–608,8
55,6
414,3
44,4
1023,1
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра
–590,5
50,0
397,9
50,0
988,4
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
–18,3
66,7
16,4
33,3
34,7
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
2
2
2
2
2
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
3657,8
81,0
5132,8
19,0
1475,0
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
2
2
2
2
2
хімічна та нафтохімічна промисловість
–3789,0
14,3
1740,1
85,7
5529,1
хімічне виробництво
–5050,3
100,0
5050,3
виробництво гумових та пластмасових виробів
1261,3
33,3
1740,1
66,7
478,8
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
–6349,1
60,0
2181,3
40,0
8530,4
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
–2108,1
66,7
6347,2
33,3
8455,3
машинобудування
124355,5
65,4
149071,2
34,6
24715,7
виробництво машин та устатковання
119304,1
56,3
130210,5
43,7
10906,4
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання
1253,4
66,7
15062,7
33,3
13809,3
виробництво транспортних засобів та устатковання
3798,0
100,0
3798,0
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
96354,7
28,6
166661,0
71,4
70306,3
  1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Дані наведено з дотриманням принципу конфіденційності інформації.
   
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
за січень-вересень 2011 року
   
(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1
784553,3
10532886,7
7,4
у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
1250,0
63946,0
2,0
промисловість
738675,3
8733889,9
8,5
будівництво
4257,2
206373,8
2,1
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
106815,4
507033,5
21,1
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
4574,1
23860,7
19,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
91209,5
408886,1
22,3
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
11031,8
74286,7
14,9
діяльність готелів та ресторанів
–2348,1
28802,9
–8,2
діяльність транспорту та зв'язку
13381,6
561512,3
2,4
фінансова діяльність
2123,1
6384,2
33,3
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
–75035,0
353206,9
–21,2
освіта
... 2
... 2
... 2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
8,4
13064,3
0,1
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
–4329,2
50052,5
–8,6
  1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.
2 Дані наведено з дотриманням принципу конфіденційності інформації.
   
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
за січень-вересень 2011 року
   
(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість1
738675,3
8733889,9
8,5
Добувна промисловість
–3240,0
339705,5
–1,0
добування паливно-енергетичних корисних копалин
2
2
2
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
2
2
2
Переробна промисловість
666245,6
7198710,4
9,3
у тому числі
     
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
564617,7
4887791,9
11,6
легка промисловість
391,2
59677,4
0,7
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра
500,2
59043,6
0,8
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
–109,0
633,8
–17,2
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
2
2
2
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
1403,0
55675,4
2,5
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
2
2
2
хімічна та нафтохімічна промисловість
–1123,3
56196,1
–2,0
хімічне виробництво
–1786,7
11767,3
–15,2
виробництво гумових та пластмасових виробів
663,4
44428,8
1,5
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
–9548,0
240993,0
–4,0
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
287,1
132448,7
0,2
машинобудування
100344,5
1426548,1
7,0
виробництво машин та устатковання
110059,9
1089320,2
10,1
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання
–11274,9
284164,1
–4,0
виробництво транспортних засобів та устатковання
1559,5
53063,8
2,9
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
75669,7
1195474,0
6,3
  1 Дані наведено без малих підприємств.
2 Дані наведено з дотриманням принципу конфіденційності інформації.
   
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 30 вересня 2011 року
   
(тис.грн.)

 

Актив
необоротні активи оборотні активи
на 1 січня 2011р.
на 30 вересня 2011р.
на 1 січня 2011р.
на 30 вересня 2011р.
Усього1
9905893,4
10236888,0
10323781,0
11627010,9
у тому числі
       
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
18301,0
18261,0
10868,0
15077,0
промисловість
4214534,3
4374123,5
5929903,9
7301203,4
будівництво
47229,2
42968,3
209738,8
218960,8
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
1045104,3
1146568,0
2767240,9
2676977,5
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
70528,2
71034,0
506472,5
225938,6
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
920778,3
1019492,4
2149354,4
2325880,3
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
53797,8
56041,6
111414,0
125158,6
діяльність готелів та ресторанів
46962,5
46039,8
16075,0
18265,7
діяльність транспорту та зв'язку
1915564,8
1935707,0
341856,7
354556,2
фінансова діяльність
478,5
476,1
64447,7
66157,8
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
2411834,9
2465544,1
962623,9
951644,0
освіта
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
11613,1
11428,6
1211,2
4549,1
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
191441,5
189046,9
14356,6
13154,6
Продовження

 

Актив
витрати майбутніх періодів необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2011р.
на 30 вересня 2011р.
на 1 січня 2011р.
на 30 вересня 2011р.
Усього1
73159,3
72082,0
33,0
10300,4
у тому числі
       
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
46,0
19,0
промисловість
41862,7
42313,9
3,0
3,0
будівництво
265,6
267,5
23,0
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
13900,1
13853,2
114,2
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
85,2
78,9
114,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
12719,8
12759,4
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
1095,1
1014,9
діяльність готелів та ресторанів
57,8
350,3
діяльність транспорту та зв'язку
5147,0
4203,0
фінансова діяльність
3,0
3,0
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
11828,7
10979,5
7,0
8094,2
освіта
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
16,4
2,8
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
32,0
82,8
2089,0
Продовження

 

Пасив
власний капітал забезпечення наступних витрат і платежів довгострокові зобов’язання
на 1 січня 2011р.
на 30 вересня 2011р.
на 1 січня 2011р.
на 30 вересня 2011р.
на 1 січня 2011р.
на 30 вересня 2011р.
Усього1
7070064,4
7640359,1
1655841,8
1653052,6
3119735,9
3876900,8
у тому числі
           
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
23444,0
23397,0
260,0
1429,0
1429,0
промисловість
3552282,8
4069396,4
300721,0
296836,0
2193326,6
3228198,2
будівництво
41501,7
38211,1
826,4
826,4
15285,1
13579,2
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
563221,5
608385,0
239,4
251,5
716711,0
461747,6
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
50665,5
36120,7
81,4
2,2
454309,6
179139,0
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
455748,2
508344,4
112,0
64,0
253115,9
273589,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
56807,8
63919,9
46,0
185,3
9285,5
9019,5
діяльність готелів та ресторанів
35350,7
33821,5
7,0
1811,1
1852,1
діяльність транспорту та зв'язку
452510,6
418328,5
1353236,0
1354285,0
65379,4
47758,3
фінансова діяльність
35244,9
40848,5
8465,0
6422,0
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
2184728,3
2229045,6
518,0
605,5
100441,6
99003,4
освіта
2
2
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
9669,3
9684,2
192,7
192,7
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
166825,3
160273,4
57,0
16694,4
16718,3
Продовження
 
Пасив
Баланс
поточні зобов’язання доходи майбутніх періодів
на 1 січня 2011р.
на 30 вересня 2011р.
на 1 січня 2011р.
на 30 вересня 2011р.
на 1 січня 2011р.
на 30 вересня 2011р.
Усього1
8371868,0
8698751,5
85356,6
77217,3
20302866,7
21946281,3
у тому числі
сільське господарство, мисливство, лісове господарство
3597,0
7812,0
485,0
719,0
29215,0
33357,0
промисловість
4088072,2
4082608,3
51901,3
40604,9
10186303,9
11717643,8
будівництво
199360,8
209297,3
282,6
282,6
257256,6
262196,6
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
2536063,4
2757118,8
10010,0
10010,0
3826245,3
3837512,9
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт
72029,4
81903,8
577085,9
297165,7
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
2363866,4
2566124,6
10010,0
10010,0
3082852,5
3358132,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
100167,6
109090,4
166306,9
182215,1
діяльність готелів та ресторанів
25933,5
28975,2
63095,3
64655,8
діяльність транспорту та зв'язку
369776,5
449621,4
21666,0
24473,0
2262568,5
2294466,2
фінансова діяльність
21215,3
19316,4
4,0
50,0
64929,2
66636,9
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
1099598,9
1106529,5
1007,7
1077,8
3386294,5
3436261,8
освіта
2
2
2
2
2
2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
2978,7
6103,6
12840,7
15980,5
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
22310,4
27324,6
205830,1
204373,3
  1 Дані наведено без банків, малих підприємств та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.
2 Дані наведено з дотриманням принципу конфіденційності інформації.
 
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС