ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 01.02.2012 11:18
Ринок праці
методологічні пояснення
Основні показники ринку праці (квартальні дані)
   
 
Одиниця виміру
2011
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення
в середньому за період, тис.осіб
       
у віці 15-70 років
477,5
473,8
473,4
 
працездатного віку
441,0
435,5
436,9
 
Рівень економічної активності населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
63,8
63,3
63,2
 
працездатного віку
74,3
73,3
73,6
 
Зайняте населення
в середньому за період, тис.осіб
       
у віці 15-70 років
429,3
430,0
433,2
 
працездатного віку
392,8
391,7
396,7
 
Рівень зайнятості населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
57,3
57,4
57,9
 
працездатного віку
66,2
66,0
66,8
 
Безробітне населення (за методологією МОП):
в середньому за період, тис.осіб
       
у віці 15-70 років
48,2
43,8
40,2
 
працездатного віку
48,2
43,8
40,2
 
з нього
       
зареєстроване у державній службі зайнятості1
20,4
19,0
17,4
 
Рівень безробіття населення
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
(за методологією МОП):
       
у віці 15-70 років
10,1
9,2
8,5
 
працездатного віку
10,9
10,1
9,2
 
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1
у % до економічно активного населення працездатного віку
4,6
4,4
4,0
 
у % до населення працездатного віку
3,5
3,3
3,0
 
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості1
в цілому за період, тис. осіб
30281
38287
46046
 
з них
   
 
працевлаштовано
тис. осіб
6340
15059
20579
 
рівень працевлаштування
у %
20,9
39,3
44,7
 
перебували на обліку
на кінець звітного періоду,
20816
16034
13267
 
Потреба в робочій силі1
на кінець звітного періоду, тис.осіб
2045
1415
1375
 
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1
на кінець звітного періоду, осіб
10
11
10
 
Середній розмір допомоги по безробіттю1
в останньому місяці звітного періоду, гривень
760,36
753,81
791,15
 
у % до відповідного періоду попереднього року
126,9
120,0
117,0
 
Середньооблікова кількість штатних працівників
тис. осіб
201,5
203,6
204,4
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
7,6
18,8
26,4
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,5
16,1
24,1
 
Середньомісячна заробітна плата2
   
 
номінальна
гривень
1879
1980
2058
 
реальна
у % до відповідного періоду попереднього року
109,9
106,1
106,7
 
  1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості
2 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі "Доходи населення"
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
Попит та пропозиція робочої сили у 2011 році
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, осіб
Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад, осіб
Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), осіб
Січень
21061
844
25
Лютий
21884
868
25
Березень
20816
2045
10
Квітень
18520
1282
14
Травень
17373
1457
12
Червень
16034
1415
11
Липень
14947
1184
13
Серпень
13932
1456
10
Вересень
13267
1375
10
Жовтень
12888
1367
9
Листопад
15098
1102
14
Грудень
18506
736
25
   
Зареєстроване безробіття у 2011 році
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
20261
15264
3,43
782,24
Лютий
21364
15739
3,61
770,70
Березень
20215
14443
3,42
760,36
Квітень
18101
12566
3,06
746,65
Травень
16912
11772
2,89
739,18
Червень
15799
10954
2,70
753,81
Липень
14540
9845
2,49
779,95
Серпень
13478
9057
2,30
714,67
Вересень
12841
8006
2,20
791,15
Жовтень
12281
8192
2,10
795,58
Листопад
14001
9586
2,39
763,49
Грудень
17789
13071
3,04
703,03
   
Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян у 2011 році
   
 
Працевлаштовано за місяць, осіб
Рівень працевлаштування,%1
Січень
1523
6,5
Лютий
1690
6,9
Березень
3127
12,5
Квітень
4348
18,1
Травень
2260
10,7
Червень
2111
10,8
Липень
1899
10,2
Серпень
1593
9,2
Вересень
2028
12,0
Жовтень
2244
13,7
Листопад
1366
7,7
Грудень
719
3,5
  1 Розраховано як відношення чисельності незайнятих осіб, працевлаштованих державною службою зайнято-сті, до загальної чисельності осіб, які перебували на обліку впродовж звітного періоду
 

 

 

 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС