ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 
MyCounter

 

 

  ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 05.07.2012 7:57
Промисловість
методологічні пояснення  
Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2011 році1 (уточнені дані)
   
(відсотків)
 
Січень
Січень–лютий
Січень–березень
Січень–квітень
Січень–травень
Січень–червень
Січень–липень
Січень–серпень
Січень–вересень
Січень–жовтень
Січень–листопад
Січень–грудень
Промисловість
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Добувна та переробна промисловість
71,7
72,7
74,3
76,4
78,4
79,4
80,2
81,0
81,8
82,0
81,3
81,0
Добувна промисловість
0,9
1,5
2,2
3,0
3,3
3,6
3,9
4,1
4,2
4,1
4,1
3,9
Переробна промисловість
70,8
71,2
72,1
73,4
75,1
75,8
76,3
76,9
77,6
77,9
77,2
77,1
з неї
                       
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
39,1
38,5
39,0
39,0
39,1
39,6
39,7
39,2
40,2
41,4
41,6
41,7
Легка промисловість
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,1
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисловість
1,2
1,8
2,0
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,7
2,6
2,5
2,4
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
1,3
1,4
1,6
1,7
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,6
2,5
2,4
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
11,9
11,4
10,6
10,5
10,2
10,1
10,0
9,9
9,7
9,9
10,3
10,8
Машинобудування
14,1
14,5
15,0
15,6
17,4
17,1
17,0
17,5
17,2
16,4
15,7
15,1
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
28,3
27,3
25,7
23,6
21,6
20,6
19,8
19,0
18,2
18,0
18,7
19,0
  1 Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2012р.).
 
Індекси промислової продукції у 2011 році (уточнені дані)
 
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень-лютий
Січень-березень
Січень-квітень
Січень-травень
Січень-червень
Січень-липень
Січень-серпень
Січень-вересень
Січень-жовтень
Січень-листопад
Січень-грудень
Промисловість
119,5
124,9
120,0
118,4
119,6
115,0
113,8
112,4
111,2
109,1
111,0
111,0
Добувна та переробна промисловість
120,9
126,6
121,4
120,4
121,4
116,6
115,1
113,5
112,1
109,9
111,7
111,8
Добувна промисловість
76,6
103,3
98,4
99,9
111,5
110,7
111,6
111,8
114,8
110,0
114,7
115,8
Переробна промисловість
136,3
135,9
133,6
131,8
126,7
119,8
117,0
114,4
110,7
109,8
110,2
109,7
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових   виробів
117,0
123,8
117,2
120,2
117,6
112,8
112,9
112,5
113,1
114,1
115,2
114,1
Легка промисловість
93,0
106,3
111,0
105,7
107,0
100,1
106,9
107,3
104,1
100,7
99,8
96,9
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
164,6
123,9
127,2
111,7
109,5
110,3
113,9
114,6
113,3
113,2
113,3
110,7
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
119,7
122,4
118,5
113,5
117,2
113,2
111,9
110,5
109,4
99,1
98,6
95,4
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисловість
108,5
78,1
75,3
73,1
70,1
74,6
76,9
80,4
83,5
87,8
93,3
97,0
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
210,9
122,9
129,5
130,9
124,8
122,1
120,0
121,0
120,6
119,2
116,6
115,4
Металургійне  виробництво та виробництво готових металевих виробів
115,8
123,5
120,7
117,0
107,7
100,9
94,0
89,8
86,8
87,0
88,9
90,9
Машинобудування
200,1
180,9
182,9
171,4
164,4
149,9
140,9
133,4
119,6
115,4
113,9
113,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
97,3
94,7
92,2
79,6
82,6
81,5
83,7
85,5
86,7
88,2
89,0
88,0
   
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2011 році1 (уточнені дані)
   
(тис.грн)

 

Січень
Січень–лютий
Січень–березень
Січень–квітень
Січень–травень
Січень–червень
Січень–липень
Січень–серпень
Січень–вересень
Січень–жовтень
Січень–листопад
Січень–грудень
Промисловість
682181,7
1428221,9
2216533,0
2919444,3
3646678,9
4279798,9
4955080,1
5660594,0
6471768,7
7538079,3
8581433,2
9577203,4
Добувна та переробна промисловість
489027,6
1038965,1
1647672,7
2229805,7
2859741,3
3398546,8
3974907,6
4585396,1
5292534,1
6178336,2
6977542,1
7759997,6
Добувна промисловість
5846,4
21233,5
48241,1
86583,3
118876,7
154348,0
192369,7
232878,7
272275,4
311711,9
347599,7
377768,5
Переробна промисловість
483181,2
1017731,6
1599431,6
2143222,4
2740864,6
3244198,8
3782537,9
4352517,4
5020258,7
5866624,3
6629942,4
7382229,1
з неї
                       
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
266762,1
549806,9
864446,9
1140008,8
1427128,4
1696337,5
1968303,0
2216623,8
2598814,8
3123966,4
3565697,0
3991932,6
Легка промисловість
2918,4
6559,7
9582,8
12161,1
15021,5
18863,8
23052,5
27609,0
30761,5
32898,7
36721,0
40997,8
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
6319,3
12646,9
21341,0
29829,5
36911,3
45694,4
54024,1
61562,0
69998,0
80217,7
89441,0
101669,8
Целюлозно- паперове виробництво; видавнича діяльність
2861,3
6678,8
10833,0
15752,5
20874,0
24941,7
30868,7
35375,3
40339,0
44805,3
49526,7
53214,7
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
Хімічна та нафтохімічна промисловість
8211,9
25075,2
44040,0
66064,6
87506,5
106564,9
127525,1
151283,1
173545,1
192765,4
211492,6
228614,7
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
9168,3
19438,5
35103,9
50123,5
66670,8
86930,1
110948,2
134929,9
170359,6
193784,1
214163,0
232443,2
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
81414,9
163307,3
235549,3
306900,2
370350,0
432946,3
497794,0
561979,9
627660,9
744569,3
885953,2
1031826,5
Машинобудування
95905,1
206592,1
331870,5
455528,6
635550,4
729868,1
840449,7
991238,9
1113210,2
1238518,4
1343160,6
1445159,3
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
193154,1
389256,8
568860,3
689638,6
786937,6
881252,1
980172,5
1075197,9
1179234,6
1359743,1
1603891,1
1817205,8
  1 Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2012р.).
   
Виробництво основних видів промислової продукції за 2011 рік 1
   

 

Вироблено за 2011р.
2011р. до 2010р.
Галька, гравій, щебінь та камінь дроблений, тис.м 3
3792,9
129,4
Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, т
5151
84,3
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т
4147
118,4
Вироби ковбасні, т
20684
112,4
Риба копчена, включаючи філе, т
54
58,1
Оселедці солоні, т
77
55,8
Риба солона, крім оселедців , т
22
68,8
Олія соняшникова нерафінована, т
379603
107,6
Сири жирні , т
423
33,7
Борошно, т
47604
144,3
Крупи, т
14812
77,5
Вироби хлібобулочні, т
25979
99,5
Торти , т
174
81,7
Тістечка, т
154
70,0
Вироби здобні, т
874
90,4
Пряники і вироби аналогічні; печиво солодке; вафлі, т
3341
97,9
Цукор білий кристалічний буряковий, т
91286
179,5
Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад без вмісту какао , т
7086
110,8
Вироби макаронні без начинки, не піддані тепловому обробленню чи не приготовлені будь-яким іншим способом, т
295
125,5
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм, тис.м3
10,3
108,4
Вікна, двері, їх рами та пороги, дерев’яні, м2
4507
92,3
Етикетки та ярлики з паперу та картону з друкованим текстом або зображенням, тис. арк-відб. прив. до ф.60х90
1385,1
149,9
Товари шкільні та канцелярські з паперу та картону, т
388
72,9
Друкування газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, тис.прим.4–шпальт.газет ф.А2
50038
93,1
Фарби та лаки на основі полімерів, т
3635
119,1
Фарби і лаки, сиккативи готові, т
4468
120,4
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, тис.м3
63,8
127,6
Трансформатори електричні, шт.
43254
172,2
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт.
513374
110,1
Меблі дерев’яні для умеблювання інтер’єру житлових приміщень, шт.
258
56,6
Електроенергія, млн.кВт·год
1486
87,4
  1 Інформація наводиться на підставі щомісячної статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.
 
 
     
       
 
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС