ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 23.02.2021 10:01
Кількість померлих за окремими причинами смерті у 2020 році1

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
16624
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
273
з них
туберкульоз
A15–A19
88
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
115
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
1940
з них злоякісні
C00–C97
1926
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
6
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
60
з них цукровий діабет
E10–E14
55
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
40
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
36
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
47
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
10384
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
8917
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
74
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
1163
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
556
з них грип і пневмонія
J10–J18
376
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
602
з них алкогольна хвороба печінки
K70
55
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
17
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
8
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N99
53
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
4
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P07–P96
33
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
30
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
1394
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
937
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
96
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
54
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
37
випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
83
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
199
навмисне самоушкодження
X60–X84
231
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
43
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
240
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
240
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
1 Дані попередні.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області