ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 05.11.2020 9:43
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–вересні 2020 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
24741061,2
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
19504297,7
78,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1896681,9
7,6
Переробна промисловість
С
17607615,8
71,2
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
9309635,8
37,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
73180,2
0,3
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
379833,2
1,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
516065,1
2,1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
10116,0
0,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
795690,5
3,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
2851520,2
11,5
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2651008,5
10,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4792395,9
19,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
444367,6
1,8
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області